9 สิ่งนี้ที่ควรรู้เพื่อให้มีเงินก้อนไว้ใช้..และอย่ าประมาทกับเรื่องเหล่านี้

เตรียมตัวเตรียมใจรับมือ 9 สิ่งนี้ อย่ าคิดประมาทกับเรื่องเงินเชียว

เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอ

กั บ อ ะ ไ ร บ้ า ง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1 : หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0% ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่นเป็นเ พ ร า ะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงินมีมากสำหรับทุกคนหรอกนะ

เ มื่ อเงินล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนรวยซึ่งคนรวยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ

เ มื่ อ เทียบกับคนจน จึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วย และเมื่อใช้จ่าย

น้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้อ ของก็จะ

ขายไม่ได้ ตลาด ห้ างส ร รพสิ นค้าไม่มีคนเดินคนส่วนมากไม่มีเงินที่จะ

เอาไปใช้จ่ายให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจและพอเศรษฐกิจไม่ดีทั้งบริษัท

ทั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

2 : คอรั ปชั่ น และการโ กงจะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การไม่มีเงินจะ

ทำให้คนไม่มีจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

3 : เงินจะหาย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวม

กับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ดที่เพิ่งเกิ ดขึ้นจนส่งผลกระทบในวงกว้างและหากใน

อนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ยเงินฝาก 0% เท่ากับคน

ที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

4 : ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิง

จะ อ ยู่ บ้ านคอยดูแลงานบ้านและเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอด

แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านและยิ่งยุคที่เงินหา

ย ากยิ่งต้องทำงานมากขึ้นไปอีกเ พ ร า ะหาเงินมาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

4 : ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่ างแพงขึ้นแต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวัง

วันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

5 : คำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกันมากขึ้น การที่มีรายได้

เข้ามามากกว่ารายจ่ายแบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพทาง

การ เงินให้ตัวเอง ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ กเบี้ ย แต่

ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วและยิ่งลงทุนผิดที่ กลาย

เป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิต

6 : เงินจะอยู่เหนือคนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินหาย ากมากขึ้นก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพย าย ามทำทุกอย่ าง

เพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อดร้ อน

8 : ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

ปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงิน

ก้อนไว้ใช้หลังเกษี ยณได้มากเพียงพอที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร และ

หวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้างแต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยก็จะทำ

ให้เงินก้อนค่อยๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุต้อง

กลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

9 : ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีดอกเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

ใ น สั ง คมเพิ่มมากขึ้นคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งรวยขึ้น

ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนัก

แบบนี้ไปตลอดชีวิต

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …