9 สิ่งที่คนเก่งและฉลาดใช้ชีวิตทำกัน เป็นสิ่งที่ที่ควรปฎิบัติตาม

1 : จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ เต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด

มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล

2 : มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแ รง

3 : กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเล วร้ ายเข้ามาในชีวิตก็ตาม คนเก่งและฉลาด

ในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้ มลง

4 : ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพล าด คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคน

อยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น

5 : ไม่ใช้ Social Media ตลอดเวลา คนเก่งมักจะเลือกเ ส พแต่ข้อมูลดีๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

6 : ไม่ต้องเป็นผู้นำ คนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม

ในแนวทางและความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติและนับถือ

7 : รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้

เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้ง

ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ

8 : ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน เป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวด

ในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ

9 : เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ

เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …