9 ลักษณะผู้หญิงไม่ได้สวยอย่างเดียว แถมเก่งและฉลาด ผู้หญิงแบบนี้หาได้ยาก

เมื่อสังคมทุกวันนนี้ทำให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะทำงานเก่ง และที่สำคัญยังสวย อีกด้วย แต่ก็ส่วนน้อยมาก

ที่จะเจอคนที่ทั้งสวย เก่ง ฉลาด ครบด้านแบบนี้ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ

10 ลักษณะของผู้หญิงที่สวย เก่ง ฉลาด น้อยมากๆ ที่จะเจอผู้หญิงลักษณะนี้ ไปดูกันว่าผู้หญิงที่

ทั้งสวย เก่ง ฉลาดนัั้นเขาจะเป็นคนแบบไหนกันมันเป็นไปไม่ได้หรอ กนะ ที่เราจะเก่งไปซะทุกอย่ าง แต่ทุกวันนี้

สิ่งที่เราทำอยู่นั้นก็คือเราพย า ย า มเต็มที่ และทำมันให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเอง

คนที่เก่ง แต่ไม่คิดที่จะพย า ย า มอะไรเลยนะ อย่ างน้อยมันก็ได้เห็นถึงความพย า ย า มของเราเอง

1 : กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเ ลวร้ าย เข้ามาในชีวิตก็ต ามคนเก่ง และฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้

ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวังเพียงแต่เขาจะ ไม่จมกับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลา

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

2 : อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ

ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที ให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี

แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

3 : เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง

มักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ และสร้ างสร รค์มากกว่าพูดในเชิงล บและไม่สร้างสรรค์

4 : ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่งและฉล าด

มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ

และนับถือจากความรู้ ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

5 : จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง

และฉลาดมักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลใน ช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ ทำตรงหน้าเช่นกัน

เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อ นคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

6 : ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพล าด แต่ให้โอ กาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก

เป็นผู้ให้โอ กาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ดและพร้อ ม จะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น

สะท้อนความผิ ดของตนเอง ให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

7 : รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเองคนเก่ง และฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเอง

และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น

เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

8 : มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอ กา ส

โดยเฉพาะ เวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

9 : ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด

มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ

และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …