9 ลักษณะผู้หญิงไม่ได้สวยอย่างเดียว แถมเก่งและฉลาด ผู้หญิงแบบนี้หาได้ยาก

เมื่อสังคมทุกวันนนี้ทำให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะทำงานเก่ง และที่สำคัญยังสวย อีกด้วย แต่ก็ส่วนน้อยมาก

ที่จะเจอคนที่ทั้งสวย เก่ง ฉลาด ครบด้านแบบนี้ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ

10 ลักษณะของผู้หญิงที่สวย เก่ง ฉลาด น้อยมากๆ ที่จะเจอผู้หญิงลักษณะนี้ ไปดูกันว่าผู้หญิงที่

ทั้งสวย เก่ง ฉลาดนัั้นเขาจะเป็นคนแบบไหนกันมันเป็นไปไม่ได้หรอ กนะ ที่เราจะเก่งไปซะทุกอย่ าง แต่ทุกวันนี้

สิ่งที่เราทำอยู่นั้นก็คือเราพย า ย า มเต็มที่ และทำมันให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเอง

คนที่เก่ง แต่ไม่คิดที่จะพย า ย า มอะไรเลยนะ อย่ างน้อยมันก็ได้เห็นถึงความพย า ย า มของเราเอง

1 : กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเ ลวร้ าย เข้ามาในชีวิตก็ต ามคนเก่ง และฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้

ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวังเพียงแต่เขาจะ ไม่จมกับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลา

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

2 : อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ

ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที ให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี

แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

3 : เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง

มักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ และสร้ างสร รค์มากกว่าพูดในเชิงล บและไม่สร้างสรรค์

4 : ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่งและฉล าด

มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ

และนับถือจากความรู้ ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

5 : จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง

และฉลาดมักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลใน ช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ ทำตรงหน้าเช่นกัน

เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อ นคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

6 : ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพล าด แต่ให้โอ กาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก

เป็นผู้ให้โอ กาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ดและพร้อ ม จะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น

สะท้อนความผิ ดของตนเอง ให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

7 : รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเองคนเก่ง และฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเอง

และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น

เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

8 : มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอ กา ส

โดยเฉพาะ เวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

9 : ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด

มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ

และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

4 สาเหตใหญ่ๆที่ทำให้คู่รักต้องนอกใจกันสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือกัน

4 สาเหตสำคัญที่คนส่วนใหญ่คิดนอกใจ สุดท้ายก็ต้องปล่อยมือ … …