8 เหตุผลนี้แหละที่บอกว่าเ พ ร า ะอะไรเด็กเรียนไม่เก่งถึงได้ดี

8 ข้อ บอกได้ว่า ทำไมคนเรียนไม่เก่ง กลับประสบความสำเร็จได้มากกว่า

เมื่อมองย้อนกลับไปในวัยเรียน เมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน หนีไปเล่นเกมบ้าง

อาจตั้งใจเรียนเพื่อเตรียมเข้ามหาลัยที่ตัวเองหวัง แต่เชื่อเถอะ เด็ กตั้งใจเรียนนั่งอยู่

หน้าห้องคงเป็นส่วนน้อย ส่วนเด็ กหลังห้องเรื่องเรียนถือเป็นปัจจัยรอง

ซึ่ งมีคำเฉพาะสำหรับ ใช้เรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่า คนเรียนไม่เก่ง นี่แหละเป็นเหตุผลที่

ในวันนี้เราจะได้มาหยิบ 8 เหตุผลเหล่านี้ ว่าเ พ ร า ะอะไรเด็ กเรียนไม่เก่ง พวกเขา

มั กประสบความสำเร็จทำไมเด็ กเรียนไม่เก่ง จึงมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างดี ซึ่งมันขัด

จ า ก คำ ดู ถู ก ที่ อ า จารย์ได้พร่ำสอน พร่ำบอกเขา มาให้ดู ก็เท่านั้นเองครับ

ตามมาดูกัน!

1 : เขาจะมักเป็นคนช่างฝัน

เ พ ร า ะ ใ น บรรย ากาศห้องเรียน ในขณะที่ เหล่าเด็กเรียนทั้งหลาย ตั้งใจเรียนกลับกัน

คนเรียนไม่เก่งพวกเขามักมองออกไปนอกหน้าต่าง ดูท้องฟ้า ดูเมฆ จินตนาการสิ่งต่างๆ

ไ ปเรื่อย เ พ ร า ะเด็ กเหล่านี้พวกเขามักเป็นเด็ กที่ช่างฝัน ช่างจินตนาการ พวกเขามัก

จะ จิ น ต นาการไปถึงการทำงานในชีวิตจริง เ พ ร า ะงั้น เมื่อพวกเขาเรียนแล้วมีอิสระ

ทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่ างเพื่อสร้างความฝัน ที่วาดไว้ให้เป็นจริง

2 : เขามักมีเรื่องใหญ่ กว่าการเรียน ที่ต้องคิดมาก

ถ้าตั้งใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เรา ไม่มีเวลาคิดถึงอนาคตอย่ างจริงจัง และนี่เองเป็น

หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนเรียนไม่เก่ง ประสบความสำเร็ หลังการเรียนจบ เ พ ร า ะเด็ ก

เหล่านี้คอยเฝ้ารอคิดมาตลอด ถึงชีวิตหลังการเรียนจบ ว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่พวกเขา

จะได้ใช้ชีวิตอย่ างแท้จริง

3 : ประจบประแจง ผู้ใหญ่ไม่เป็น

พวกเขามักไม่เคยมี พฤติก ร ร มประจบประแจง พวกเขาจะเคารพรัก ครูของพวกเขาแต่

จะไม่ได้ต้องทำตามหรือเชื่อในทุกสิ่งที่ครูของพวกเขาพูดหรอกนะเ พ ร า ะเด็กเหล่านี้

ไ ม่ เชื่อว่าการที่ทำทุกสิ่ง ตามที่ครูสั่ง คือหนทางเดียวที่จะนำพาเขา สู่ความสำเร็จได้

โ ด ย พ ว ก เ ขา มักมีความคิดว่า ความก้าวหน้าในอนาคตนั้น คือสิ่งที่พวกเขาต้อง

สร้างขึ้นเอง

4 : เขามีคำจำกั ดความ ของคำว่า ความสำเร็จ เป็นของตนเอง

เ พ ร า ะคนเรียนไม่เก่ง เขาจะรู้ว่าความสำเร็จ ไม่ได้มาจากการ ที่ได้เกร ดเอในห้อง

เ รี ย นแต่ความสำเร็จมักเกิดมาจาก การสั่งสมประสบการณ์ ภายนอกมากกว่า และ

พวกเขาไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไง เ พ ร า ะเขามีหนทาง ที่เขาได้เลือกไว้

ในใจแล้ว

5 : พวกเขาไม่ยอม เป็นผู้ติ ดตามใคร

เขามักไม่ค่อยชอบเดินตามทางของใคร เขาไม่เชื่อว่าการที่ชีวิต ของพวกเขาต้อง

ไปเดินตามคนอื่นเขาจะเป็นหนทางที่ถูกต้อง ทั้งพวกเขายังไม่ชอบให้ใครบอกว่า

พวกเขาต้องใช้ชีวิตยังไงเ พ ร า ะคนเรียนไม่เก่ง พวกเขาจะมีวิธีการดำเนินชีวิต

ของพวกเขาเองไง

6 : เขารู้วิธีจะยกระดับ ความสามารถคนอื่น

ในขณะที่เหล่าบรรดาเด็ กเรียนเก่งๆ ตั้งใจเรียนอยู่นั้น เหล่าคนเรียนไม่เก่งพวกเขา

จะใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการสร้างกอ งทั พของเขาเอง โดยเขาจะใช้เวลาในส่วน

เ ว ล านี้ ในการสร้างคอนเน็คชั่นให้มากเท่าที่จะทำได้ เ พ ร า ะเขารู้ว่า ชีวิตหลัง

การเรียนจบนั้น จะเป็นยังไงต่อ เจ้าตัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น อันนี้แหละ

ที่จะเป็นใบเบิกทาง ให้เขามีลู่ทางต่างๆ ได้

7 : เขาตั้งคำถาม เกี่ยวกับระบ บการศึ กษา

เ พ ร า ะ คนเรียนไม่เก่ง พวกเขาไม่ค่อยเชื่อมั่น ในระบ บการศึกษา ที่ตีกรอบ แค่ใน

ห้องเรียนพวกเขาเชื่อ ในการเรียนรู้ ที่อยู่ภายนอกกว่า เ พ ร า ะรู้ว่า การเรียนรู้มันจะ

เ กิ ด ขึ้นได้ในทุกที่ทั้งยังไม่กลัว ที่จะท้าทายตนเอง แม้การท้าทายนั้น อาจอึดอัด

ค้ านสายตาของบุคคลอื่นแต่คนเรียนไม่เก่ง พวกเขารู้ว่ามันก็อึดอัดน้อยกว่าที่จะ

ต้อง เดินไปในทางที่ผิดและที่ไม่ใช่ตัวเอง

8 : เขามักเรียนรู้ โดยตรง

เ พ ร า ะคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความคิดว่า การที่จะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่อง การที่พา

ตั ว เ อ งไปเรียนรู้กับมันโดยตรง คือสิ่งสำคัญ แล้วนี่แหละ เป็นเหตุผลว่าเมื่อเด็ ก

เหล่านี้สนใจอะไรพวกเขาก็จะทุ่มเทต่อการเรียนรู้สิ่งนั้น อีกทั้งพวกเขามักกำหนด

ทิศทาง การเรียนรู้ในแบบตัวเองด้วยแบบที่ไม่ต้องการคำตอบสูตรสำเร็จจากใคร

แต่พวกเขาจะมีวิธี การเรียนรู้ในแบบตัวเองเลยล่ะ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …