8 สิ่งที่ควรคิดให้ดีก่อนลาออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจ

8 สิ่งที่ควรคิด ก่อนจะออกจากงาน มาทำธุรกิจส่วนตัว

เชื่ อว่าความฝัน ของคนส่วนใหญ่ คือ การได้เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ มีกิจการเป็นของตัวเอง

คงไม่มีใครอย ากเป็นพนักงานประจำไปตลอดชีวิตวันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่ใครก็ตาม

ที่มีความคิดจะทำกิจการส่วนตัว จำเป็นต้องตอบให้ได้ เหมือนเป็นแบบทดสอบก้าวแรกใน

การเริ่มต้น มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง

1 : วางแผน 1 ก็ต้องมีแผน 2

ในการทำธุรกิจ วางแฟนชั้นเดียวคงไม่พอ ตั้งแต่เริ่มเราจำเป็นต้องประเมินถึงจุดสูงสุด และ

จุ ด ต่ำ สุดของธุรกิจ มองให้เห็นภาพ และวางแผนรับมือในย ามที่ธุรกิจ แ ย่ ที่สุด ว่ามีทาง

ออกอย่ างไรเช่นเดียวกับการทำงานประจำ แต่การเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจมีแผนที่ต้องคิดให้

ถี่ ถ้ ว น รอบคอบและควรเตรียมแผนสำรองไว้เสมอ หากมีครอบครัว ก็ควรเปิดใจคุยกันว่า

จากนี้จะออกจากงานประจำ เพื่อทำธุรกิจเ พ ร า ะนอกจากแผนธุรกิจและแผนสำรองแล้ว

คุณก็ต้องการกำลังใจจากคนใกล้ตัว

2 : ถามตัวเองก่อนว่าอย ากทำธุรกิจอะไร

คำ ถ า มข้อนี้ไม่ได้ต้องการ คำตอบเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน แต่คุณต้องจริงจัง หรือมองเห็นถึง

ค ว า ม เ ป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะมีไอเดียอะไรสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้แค่ไหนไม่ใช่แค่

อ ย า กทำก็ทำผู้ที่อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หลายต่อหลายคนล้มง่าย ๆ เ พ ร า ะแค่

อ ย า กทำธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่รู้จะทำอะไร หรือลองลงทุนไปก่อนโดยไม่รู้แน่ชัดว่าตัวเอง

กำลังทำอะไรอยู่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายของธุรกิจเอาไว้ พอเป้าหมายไม่ชัด ธุรกิจก็ไม่ดำเนิน

ไปในทางที่ควร ดังนั้นสิ่งสำคัญก่อนจะไปไกลเกินก็คือ “เป้าหมายที่ชัดเจน” ที่นำไปสู่

Passion นั่นเอง

3 : ธุรกิจที่ทำมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เป็นที่ต้องการหรือไม่

สมัยนี้มีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมด นั่นหมายถึงคู่แข่งจำนวนมากใช่ว่าทุกร้านจะประสบ

ความสำเร็จ แต่ก็ใช่ว่า เราจะทำให้สำเร็จไม่ได้ ถ้าหากเราอย ากเปิดร้านอาหารสิ่งที่จำเป็น

ต้องมีในธุรกิจของคือ ความแตกต่างโดยสร้างจุดเด่น ที่ร้านอาหารอื่นไม่มี ไม่ว่าจะเป็นการ

ตกแต่ง เมนูอาหารรสชิใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่ างทันยุค

ทันสมัยโดนใจ

4 : กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร

ไม่ว่าธุรกิจ เราจะไอเดียดีขนาดไหน แต่ถ้ากลุ่มลูกค้าแคบเกินไป หรือไม่มีคนซื้อเลย ธุรกิจ

ก็ ไ ป ต่ อ ได้ย าก หากโมเดลธุรกิจของผู้ที่อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่เจ๋งพอแถมยัง

ต้นทุนไม่หนาก็อาจจะดำเนินธุรกิจได้ไม่ไกลอย่ างหวัง ฉะนั้น ประเมินให้ดีก่อนว่า ธุรกิจ

สินค้า บริการ ของเรานั้น มีลูกค้าเป็นใคร มีมากพอที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้ และมีกำไร

ที่จะต่อยอดพัฒนาหรือไม่

5 : รู้จักโลก Digital มากแค่ไหน

ในยุคแห่งเทคโนโลยี ที่อะไรๆ ก็ซื้อง่ายขายคล่องบนโลกเสมือนจริง จนการตลาดออนไลน์

เป็นอีกช่องทางสำคัญหรืออาจจะเป็นช่องทางที่เกิดมาเพื่อผู้ที่อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

แ ต่ ไ ม่มีทุนดังนั้นการศึกษาโลก Digital ให้เข้าใจอย่ างท่องแท้ รู้ถึงเทตนิควิธีการต่าง ๆ

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะฃ่วยให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้หรืออย่ างน้อยอาจะ

เป็นอีกหนึ่งช่องทางการขาย ประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ

6 : มีทักษะการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน

หาไอเดียว่าจะทำธุรกิจ ส่วนตัวอะไรดี ก่อนจะวางโมเดลธุรกิจแล้ว ทักษะการเป็นนายตนเอง

และ นายผู้อื่น คุณก็ควรเรียนรู้ไว้ ไม่ว่าจะมาจากการอ่านหนังสือ การศึกษาเพิ่มเติมหรือการ

เ ข้ า อ บรมต่าง ๆ เ พ ร า ะนอกจากไอเดียที่ดีแล้ว ทักษะในการจัดการ การตลาด การเงิน

การใช้นวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ไหลลื่น และที่สำคัญเรื่องของ “ภาษี”

ก็ควรเข้าใจเอาไว้เช่นกัน

7 : วางแผนเรื่องทุนสำรองแล้วหรือยัง

เ มื่ อ รู้ แ ล้วว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดี มีไอเดียพร้อม แผนพร้อมแล้วทุนล่ะ พร้อมหรือยัง ?

เ จ้ า ข อ ง ธุ ร กิจบางคนเริ่มต้นจากการทำงานประจำ ค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบ หรือเริ่มจาก

อ า ชีพเสริมหลังเลิกงานและบางคนอาจโชคดีที่มีเงินทุนตั้งต้นจากที่บ้าน แต่นอกจากทุน

เริ่มต้นแล้ว ก็อย่ าลืมนึกถึงทุนสำรอง เ พ ร า ะมันเป็นแผนสอง เผื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา

หากใครอย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีทุนก็ควรเตรียมตัวมองหาทุนกู้ยืมให้ดี

8 : เราพร้อมจริง ๆ แล้วหรือยัง

หลังจากที่ได้คำตอบจากคำถามทั้งหมด ด้านบนแล้ว ก็คงมีเสียงในจิตใจที่คอยกระซิบถามว่า

พร้อมหรือไม่ คุณควรถามตัวเองให้ถี่ถ้วนและมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจ เริ่มธุรกิจอ ย่างจริงจัง

เ พ ร า ะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวคุณแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …