8 วิธีการออมเงินที่ทำได้ไม่ยาก ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ หลาย ๆ คน คงอาจจะประหยัดกัน

เพราะเป็นยุค ที่ข้าวย ากหมากแพง ดังนั้นผู้เขียน

จึงอย ากแนะนำ วิธีออมเงินง่าย ๆ เหล่านี้

1. งดการเที่ยว หรือจองตั๋ วถูก

การเส พสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นการกระตุ้น

ให้คนมีความอย ากใช้เงิน เราควรประหยัดเงินไว้บ้าง

ท่องเที่ยวเสริมประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสม

หากไม่ได้มีสามี เป็นนักบิน ก็ไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือย

เพราะรู้หรือไม่ ว่าข้าวของ ค่าเทอม แพงขึ้นทุกปี

2. ทำกับข้าวกินเอง

เพราะการที่เรา ทำกับข้าวกินเอง นอกจากประหยัด ข้อดีอีกอย่าง

คือสุขภาพดีด้วย เพราะเราสามารถ เลือกวัตถุดิบ ในการทำอาหารได้เองอีกไง

3. งดการใช้บั ตรหลายใบ = ลดการก่อหนี้

บั ตรเครดิต นับว่าเป็นการใช้เงินในอนาคต ฉะนั้นเรา

ควรมีแต่เฉพาะ ความจำเป็นจริงๆ เพื่อที่เรา

จะได้สะสมคะแ นนไปด้วย

4. งดเดินห้าง

อาจจะไปได้บ้างแต่ไม่บ่อย ควรหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ทะเลแทน ฟังดูอาจแปลกๆ แต่ก็เป็นวิธีประหยัดเงินได้จริง

5. รู้จักการสะสม คะแ นนบั ตรต่าง ๆ

เช่นการสมั ครสมาชิก ซูเปอร์มาเก็ต เพื่อที่จะซื้อ ของในราค าที่ถูก

และพอครบ 3 เดือน ก็จะได้คูป องเงินสด แล้วตัวคูป องส่ว นลดเนี่ย

มันดีตรงที่มันทำให้เราประหยัด ดีกว่าเราไปซื้อ กระจัดกระจาย

เราจะไม่ได้ส่ วนลด เพื่อสะสมคะแ นนแลกส่ วนลดเลยนะ

6. ออกกำลัง พักผ่อน ทำสุขภาพให้แข็งแร งเสมอ

ก็เพราะจะได้ไม่ต้องป่ วย เสียค่าย า เพราะไปหาหมอ

ไปหาหมอทีนึงก็ 1,000 – 3,000 บาท ฉะนั้นพย าย ามรักษา

สุขภาพร่างกาย ให้แข็งแร ง สดใสอยู่เสมอ หรือทำอะไร

ให้มีสติ จะได้ไม่เจ็ บตัว

7. กาแฟ ชา งดซะ แล้วกินน้ำเปล่าแทน

นอกจากจะสิ้นเปลือง ยังทำให้เราอ้วน อาจเป็นเบาหว านอีกด้วย

ฉะนั้นเนี่ย จึงไม่แนะนำ ให้กินช านมเลย เพราะในสมัยนี้

แค่อย ากเอามาถ่ ายรูปอวดกันเท่านั้น

8. การออม ก่อนจะใช้

พอได้ร ายได้มา เราก็ควรรีบแบ่ งสัดส่วนในการออมไว้ก่อน

เป็นสิ่งแรก จากนั้นค่อยเอาส่วนที่เหลือ มาใช้และหากใช้ไม่หมด

ก็รีบออมทันที เช่น แบ่ง 50:50 ครึ่งนึง ออม ครึ่งนึงใช้

เพื่อที่จะทำให้เรา ไม่ใช้เงินเปลืองเกินไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …