7 แง่คิดอย่ าจ่ายเงินซื้อศัตรู…คนแบบนี้ไม่เคยสำนึก

7 ข้อคิดอย่ าจ่ายเงินซื้อศัตรู บทเรียนดีๆ ที่อย า กให้อ่าน

1 : ให้ เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้อศัตรู อย่ าเอะอะก็อย ากยืมเงินใคร ๆ

และอย่ าอะไรๆก็ให้เงินเขายืม ความสูญเสียหลังจากให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่

แค่เงิน

แต่เป็นมิตรภาพ จุดเริ่มต้นเ พ ร า ะคุณอย ากช่วย แต่สุดท้ายความซวยจะ

มาเยือนเพื่อนขอยืมเงิน.. เราไม่ให้ เท่ากับ เสียเพื่อนเพื่อนขอยืมเงิน…..

เราให้ เท่ากับ เสียทั้งเพื่อน เสียทั้งเงิน

2 : หากคนที่เคยยืมเงิน กลับมายืมเงินอีกเป็นครั้งที่สอง ทั้งๆ ที่ครั้งแรกยัง

ไม่คืน คนแบบนี้ไม่เคยสำนึกที่คุณให้ยืมเงินไปในครั้งแรก แต่เขาจะโกรธ

แค้นที่คุณไม่ให้เขายืมอีกในครั้งที่สอง

ห า ก จะ ห ม า งใจกันเ พ ร า ะไม่ให้ยืมเงิน ก็หมางใจตั้งแต่ครั้งแรกเถอะ

อ ย่ าให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจ ทั้งๆ ที่เคยให้ยืมไปแล้วครั้งหนึ่งเลยสุภาษิตจีน

บท หนึ่งกล่าวว่า “ยืมแล้วคืนให้ ยืมครั้งต่อไปไม่ย าก” ก่อนจะให้ใครยืม

เงิน คิดก่อนว่าเงินนั้นจะนำมาซึ่งศัตรูหรือไม่ หากใช่..อย่ าให้ยืม ก่อนที่

จะ เ อ่ ย ป า กยืมเงินใคร คิดก่อนว่ามีกำลังที่จะหามาใช้คืนได้หรือไม่

หากไม่.. อย่ ายืม

3 : คนที่ถูกยืมเงินกลัวถูกยืมเป็นครั้งที่สองไป ๆ มา ๆ กลายเป็นมองหน้า

กันไม่ติด เสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อน

4 : จำ ไ ว้ นะ ที่ ใ ห้เธอยืมเงินในตอนนั้นไม่ใช่เ พ ร า ะฉันมีเงินมาก แต่

เ พ ร า ะน้ำใจที่อย ากให้เธอผ่านเรื่องไม่ดีไปได้ด้วยดี ที่ให้ยืมนั้นไม่ใช่

แค่เงิน แต่มันคือความเห็นใจ และความเชื่อใจ

5 : อย่ าให้คนที่ไม่สนิทยืมเงิน เ พ ร า ะคนที่เขาสนิท ไม่มีใครให้เขา

ยืมแล้ว

6 : ส่วนมาก คนที่ให้เงินคนอื่นยืม มักจำได้ แต่คนที่ไปยืมเงินเขามามักจะ

ลืมคนให้ยืมไม่กล้าทวงคนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกครั้งที่เจอหน้ากัน คน

ให้ยืมกลับรู้สึกกระอักกระอ่วน ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร

7 : หากเพิ่งกำลังคบหากันเป็นแฟน เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยืมเงิน จงปลีก

ตัวออกห่างในทันทีเ พ ร า ะหากเขาหรือเธอไม่ได้หลอกลวงคุณเขาหรือ

เธอก็อาจเป็นคนไม่เอาถ่านหากให้ยืม ก็ต้องเตรียมใจกับความสัมพันธ์

ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …