7 ข้อว่าทำไมเราถึงไม่ควรใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดเลิกแคร์คำพูดคนอื่น

7 เหตุผลที่บอกว่าเราอย่ าไปแคร์คำพูดของคน “ที่ไม่ได้หาเงินให้เราใช้”

ก า ร ใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจนั่นคือ “การยอมรับ”

ก า ร ย อ ม รั บเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแต่

อย่ างไรก็ตามทุกปัญหามักมีความกังวลซึ่งอาจทำให้ตัวคุณรู้สึกมีความไม่สบายใจกับตัวเอง

และกับคนอื่น เ พ ร า ะฉะนั้นคุณไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้น มาปิดกั้นความคิดและความ

ก้าวหน้าในชีวิตของตัวคุณ และนี่เป็นเหตุผล 7 ข้อว่าทำไมตัวคุณถึงไม่ควรสนใจและใส่ใจ

เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิด

1 : การกังวลสิ่งที่คนอื่นคิด

หากคุณเป็นกังวลอยู่ตลอดเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิด คุณจะไม่มีทางที่จะไปถึงที่ที่คุณฝันไว้ได้

เ ล ย  บางครั้งคุณก็ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วย หรือต้องเอาชื่อเสี่ยงของตนไปเสี่ยง

เพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ

2 : สิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่น

อ า จจะไม่ใช่สำหรับตัวคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความคิดเห็นของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับ

สิ่ ง ที่ ทำนั่นแหละ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นก็อาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับคุณ และสิ่ง

ที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าก็อาจเป็นสิ่งมีค่าสำหรับอีกคนได้เราทุกคนล้วนมีคุณค่าและเอกลักษณ์

เฉพาะตัว จึงมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเราที่สุด

3 : ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเอาเวลามาใส่ใจเรื่องพวกนี้

ณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว ดังนั้นคุณต้องใช้มันให้คุ้มที่สุดทำไมต้องไปกังวลเรื่องความคิดเห็น

ของผู้อื่นด้วยล่ะจริงไหม ทำในสิ่งที่คุณคิดและตั้งใจไว้เถอะเ พ ร า ะหลังจากที่คุณประสบ

ความสำเร็จ คุณก็อาจจะไม่ได้เห็นคนเหล่านี้มาพูดพึมพำให้ฟังอีกต่อไปแล้วก็ได้นะ

4 : ความคิดของผู้คนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ

คนเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นักปรัชญาและนักทฤษฎีบางคนเสนอว่าคนเราอยู่ในสภาวะ

ที่ เปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่องตลอดเวลา จนไม่สามารถมี ‘ตัวตน’ ที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นความ

คิดและมุมมองของคนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นหมายความว่าแม้ว่าตอนนี้บางคนจะไม่ชอบ

คุณ แต่ไม่นานพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปก็ได้ เ พ ร า ะงั้นความคิดของคนอื่นถึงไม่

ค่อยสำคัญเท่ากับความคิดที่แน่วแน่ของคุณยังไงล่ะ

5 : ผลลัพธ์เกิดกับตัวคุณ ไม่ใช่คนอื่น

คุณเป็นคนที่ต้องรับผลจากการกระทำและการตัดสินใจของตัวเอง ตัวอย่ างเช่นถ้ามีคนแนะนำ

ให้คุณซื้อหุ้น แต่แล้วหุ้นดันตกจนคุณขา ดทุนมหาศาล คุณนี่แหละที่ต้องอยู่กับความเสียดาย

ไ ม่ ใ ช่ ใครอื่นจงจำไว้ว่าเมื่อมีคนแนะนำหรือสั่งอะไรคุณ ไม่ใช่พวกเขาหรอกที่ต้องแบกรับ

ความเสี่ยง แต่เป็นคุณเองต่างหาก

6 : เขาไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ

ตั ว คุณเองเท่านั้นที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการที่เราได้เรียนรู้เองได้

เลือกเองได้ตัดสินใจเองนั่นคือสิ่งที่ตัวคุณลงมือทำและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา

หากล้มเหลวอย่ างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้และได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น แทนที่จะไปนั่งโทษคน

อื่นว่าเป็นเ พ ร า ะใคร

7 : เป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะทำให้ทุกคนพอใจ

คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลา และก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองต่อทุกความ

คาดหวังของทุกคน ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอดทนฝืนทำอย่ างนั้นเ พ ร า ะคนแรกที่

คุณควรจะทำให้พึงพอใจให้ได้มากที่สุดก็คือตัวคุณเองไงล่ะ ความคิดของคนอื่นๆอาจกลาย

เป็นภาระต่อคุณได้

เมื่อคุณหมกมุ่นกับมันจนเกินไปซึ่งคุณอาจลืมไปแล้วก็ได้ว่าตัวเองคิดอย่ างไร ดังนั้น การได้

ปลดปล่อยตัวเองจากความคิดคนอื่นนี่แหละที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาฝึก

ฝนมากสักหน่อย แต่หากเมื่อไหร่ที่คุณทำได้สำเร็จคุณจะได้เห็นโลกในมุมใหม่ ได้ค้นพบ

ตัวตนของตัวเอง และเป็นอิสระอย่ างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยล่ะ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …