6 แนวคิดสร้างแรงดึงดูดเงิน..ใช้แนวคิดเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน

6 แนวคิดสร้างแรงดึงดูดเงินให้กับตัวเอง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ หลายคนยอมทำงานหนักเพื่อแลก

กับเงินแต่ไม่ว่าจะ พย าย าม ขนาดไหนรายได้กลับสวนทางไม่เป็นอย่ างที่หวัง

เอาไว้ เ พ ร า ะอะไร?

1 : ใช้เงินให้คุ้มค่า

การประหยัดเงินไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดอะไร แต่ไม่มีใครร่ำรวยได้ด้วยการประหยัดอย่ าง

เดียวการใช้จ่ายเงินอย่ างคุ้มค่าจึงต่างจากการประหยัดเงิน

การใช้เงินอย่ าง คุ้มค่าคือการใช้เงินเพื่อทำให้เกิดผลลัพท์มากที่สุดกับจำนวนเงิน

ที่ คุ ณจ่ายไป คุณอาจจะใช้เงินจำนวนมากไปกับสิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคุณ

ไ ด้ อ ย่ า ง ม ห าศ า ล แ ล ะทำให้เงินของคุณนั้นงอกเงยได้ หากคุณต้องการจะ

ป ร ะ ห ยั ดเงินไปด้วยก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ในความประหยัดนั่น ต้องไม่เกิด

จ า กความกลัวหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่วิธีการ

สร้างเงินของแต่ละคนซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละคน

2 : อย่ าปฏิเสธเงิน

เมื่อ มีคนเสนอผลประโยชน์หรือเงินให้กับคุณตามความสามารถที่คุณมีจงอย่ าปฏิเสธ

ห รื อ เ ลี่ ย งที่จะไม่รับเงินเ พ ร า ะถ้าคุณทำแบบนั้นจะเหมือนเป็นการผลั กใสไล่ส่ง

เ งิ น ใ ห้ อ อกไปจากคุณ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการรับเงินเมื่อมีผู้อื่นเสนอให้

เ พ ร า ะว่ า พื้ น เ พ ของเขาอาจจะมาจากความคิดที่เคยหมดเงินมาก่อนความคิด

ที่ว่าการเป็นผู้ให้ย่อมสุขใจมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณก็ต้องมีความยินดี

ที่จะเป็นผู้รับอย่ างเต็มใจด้วย

3 : สังเกตุว่าคุณคิดอย่ างไรเกี่ยวกับการเป็นคนรวย

ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าทัศนคติของคุณเกี่ยวกับคนรวยเป็นอย่ างไร เช่น

-คนรวยเป็นคนไม่ดี

-ฉันไม่สามารถรวยได้เ พ ร า ะฉันไม่เก่งพอ

-คนรวยต้องมีโชค

-คนรวยต้องเอาเปรียบคนอื่น

ความรู้สึกของคุณที่มีกับคนรวยในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะมี

หรือไม่มีในอนาคต เ พ ร า ะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับความรวยมันจะเป็นตัวกำหนด

ให้คุณคิดว่าความรวยมันเป็นไปไม่ได้

4 : เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงิน

ห า ก คุ ณ กำลังคิดว่า คุณกำลังหมดเงินหรือคุณไม่สามารถหาเงินจำนวนมากได้

จ ง ห ยุ ด ความคิดนั้นซะ เ พ ร า ะคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการ

สำ ห รั บ การเงินของคุณได้ คุณสามารถมีเงินจำนวนมากได้มั่งคั่งและร่ำรวยได้

การใส่ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเงินลงไปใน ส ม อ งตั้งแต่ต้นจะช่วยให้คุณสามารถ

ทำในสิ่งที่ต้องการได้และที่สำคัญมันสามารถดึงดูดเงินให้เข้ากระเป๋าของคุณ

ได้มากขึ้น

5 : ทำความคุ้นเคยกับเงิน

บอกให้ตัวเองรู้ว่ารู้สึกยังไงเมื่อเห็นเงินในบัญชีหรือเงินในกระเป๋าผิดหวัง อาย หรือ

รู้สึกไม่ดี แล้ว พ ย าย าม ปรับความรู้สึกให้ตัวเองคุ้นเคยกับจำนวนเงินที่มีอยู่ โดย

ไม่รู้สึกเขินหรือต้องอายกับจำนวนที่มีมากหรือน้อย เ พ ร า ะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับ

จำ น ว น เ งิ น ที่ มี น้ อ ยมันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกหมดและ หว าดกลั วเกี่ยวกับ

เงินมากขึ้นจงคิดว่าเงินก็คือเงินเราไม่จำเป็นต้องอายเกี่ยวกับจำนวนของมัน

6 : หาสิ่งที่คุณกลัวเกี่ยวกับเงินแล้วกำจัดมันทิ้ ง

คุณสามารถกลั วและเป็นกั ง ว ลเกี่ยวกับเงินได้ แต่คุณไม่จำเป็นที่ต้องให้ความ

สำคัญกับมันถ้าหากมีความกลั วเกิดขึ้นให้คุณลองนึกถึงเรื่องเหล่านี้ดูมันอาจ

จะช่วยคุณกำจัดความกลัวออกไปได้

-อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต

-ครอบครัวคุณจะเป็นอย่ างไรถ้าไม่มีเงิน

-เป้าหมายของคุณคืออะไร

-เงินจำนวนเท่าไหร่ที่คุณต้องการ

ใช้คำถามเหล่านี้เป็นแร งผลั กดันเพื่อหยุดความกลั วไม่ให้มันเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มี

ความกลั วคุณก็สามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินได้มากขึ้น

หวังเป็นอย่ างยิ่งว่า..ทุกคนที่ได้ อ่ า น บ ท ความนี้แล้ว จะมีเงินเพิ่มพูนมากขึ้นในบัญชีนะครับ..

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …