5 แนวคิดบริหารเงินแบบคนรวย “ให้เงินทำงานแทนเรา” มนุษย์เงินเดือนต้องรู้หลักการนี้

มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่าทำงานเท่าไรก็รู้สึกว่ามีเงินใช้ไม่ค่อยจะพอ อย่างที่ใจต้องการ

ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าน้ำ มันรถ ค่าอาหาร ค่าของใช้ในบ้านกระจุกกระจิกอีก

แต่ถึงกระนั้นชีวิตการเงินของคุณจะไม่แ ย่ขนาดนั้น หากคุณไม่ละเลย

โอกาสในชีวิตในการหมั่น หาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้เข้ากับชีวิตของตนเอง

จริงอยู่นะครับ..

ที่เราอาจไม่ได้เกิ ดมาบนกอง เงินกอง ทองโอกาสในชีวิตอาจไม่เท่าคน

ที่เกิดมาเพรียบ พร้อมทกอย่างแต่คุณสามารถเลือก ไขว่คว้าโอกาสเข้ามา

หาตัวเองได้ด้วยการศึกษา หาความรู้ใหม่ๆ เพราะความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะได้มา

โดยง่ายมีความรู้อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมาก แต่อาจไม่มีใครสอนคุณมาก่อน

ก็คือ ความรู้เรื่องการเงินส่วน บุคคลที่จะทำให้รู้จักใช้เงินเป็น มีความฉลาดด้านการเงิน

ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเอาเองเชื่ อว่าคุณคงเคยได้ยินข่าว คนทำงาน

ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพสูงแต่ดันสร้าง ข้อผิดพลาดด้านการเงินจนไม่นาน

ชีวิตก็ต้องลำบ ากและมีห นี้สินจำนวนมากดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ

การเงินส่วนบุคคลของตนเองผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอมุม มองการใช้เงินในด้านต่างๆ

ที่มีหลักการควรทำตาม ดังนี้

1. ด้านกำลัง ทรัพย์

วางแผนออมเงินและมีเงินออมไว้เผื่อสถานการณ์ฉุ กเฉิ นเสมอ

2. ด้านรูปแบบการใช้

ใช้เงินเก็บไปกับลงทุน มากกว่าการ บริโภค เช่น นำเงินเก็บไปซื้อกองทุนรวมดีกว่า

นำเงินจำนวนนั้นไปซื้อมือถือเครื่องใหม่โดยที่การบริโภคสินค้า ต้องดูความจำเป็นเป็นหลัก

3. ด้านแนวการใช้

ใช้เงินสร้างทรั พย์สินดีกว่าเอาเงินไปสร้างหนี้สินเพราะทรั พย์สิน

ทำให้เกิ ดผลตอบแทนคือ มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแต่หนี้สินมีแต่ทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง

4. ด้านระดับการใช้

ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ นอกจากจะทำให้ออมได้เยอะขึ้น ยังทำให้รู้สึกดีต่อ สภาพการเงินของตัวเองด้วย

5. ด้านค่าเสี ยโอกาส

จริงอยู่ที่การเป็นมนุุ ษย์เงินเดือนทำให้มีเงินเข้ากระเป๋ามาใช้สม่ำเสมอ

แต่ก็เหมือนกับการเอาเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตไปแลกกับเงินเดือนซึ่งทำไม่ได้ตลอด

พออายุเยอะก็ต้องเลิก

..ถ้าอย ากประสบความสำเร็จต้องใช้เงินแลกเวลาด้วยเพราะทุกวันมี เวลาจำกัดแค่ 24 ชม.

แต่สิ่งที่ต้องทำมีมากมาย งานบางอย่างจึงควรกระจายออกจ้างคนอื่นมาทำให้

ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่า การใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่าเสี ยเงิน เสมอไป..

คุณจะจนก็ต่อเมื่อคุณยอมแ พ้

สิ่งสำคัญคืออย่างน้อยคุณก็ได้

ลองลงมือทำอะไรสักอย่างแล้ว

ในขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะเพ้อ

ฝันถึงความร่ำรวย

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …