5 เทคนิคดัดนิสัยใช้เงินเก่งของตัวเองและสร้างนิสัยใหม่ให้เริ่มเก็บออม

5 วิธีดัดนิสัยตัวเอง+สร้างนิสัยใหม่ให้เริ่มเก็บออม เปลี่ยนจากฟุ่มเฟือยจนเป็นเหลือใช้

ก า รออมเงินนั้นเป็นเรื่องของ “วินัย” ที่ควรทำทันทีไม่ว่าจะมีเงินมาก

หรือน้อย หากยังมีรายได้น้อยก็ออมน้อยพอรายได้มากขึ้นก็ควรออม

มากขึ้นถึงจะถูกต้องถ้าเราต้องการจะปรับนิสั ยเพื่อสร้างวินัยการ

ออมเงินให้เกิดขึ้น มีเทคนิคง่ายๆ มาบอกค่ะ

1 : แบ่งเงินใช้เป็นเดือนๆ ไป

เราควรแบ่งเงินตามสัดส่วนที่พอเหมาะอาจแบ่งเป็นบัญชีเงินออมบัญชี

จ่ายบัญชีเก็บแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัด อะไร ที่จำเป็นต้อง

จ่ายบ้าง

2 : หยอดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

การหยอดกระปุกมัน เป็นการเริ่มต้น ที่ง่ายที่ใครก็ทำได้นอกจากจะสามารถ

เก็บเงินให้ลูกน้อยได้แม่ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน ในส่วนต่างๆได้อีกนะ

แล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บเงินสำเร็จเร็ว

3 : จัดการเงินออมให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะควรตั ดรายจ่ายทุกอย่ างจึงค่อยออมในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด

แต่หลายคนมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่ถึงตามเป้าและวิธีการนี้จะช่วยให้

คุณประหยัด และรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน..

4 : เก็บเงินสำหรับออมเงิน

เช่นเก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้คุณมี

เงินเก็บแต่ทว่าหากเราคำนวณดีๆ แล้วรายจ่ายเยอะ อาจจะลดเหลือสักยี่สิบ

เปอร์เซนต์ก็ได้

5 : อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือเช่นในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงิน

แค่ไหนเท่าไหร่จากนั้นจึงค่อยลดการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เงิน

เก็บถึงที่กำหนดหากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บคุณก็จะไม่มีหลักให้ยึด

อาจ พล าดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …