5 อาชีพที่อาจจะหายไปในไม่กี่ปี..หารายได้หลายทางช่วยให้อยู่รอดได้

อีกไม่นาน 5 อาชีพนี้อาจจะหายไปในไม่กี่ปีข้างหน้า

เมื่อโลกของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีไปอย่ างก้าวกระโดดไปอย่ างรวดเร็ว จนอนาคตข้างหน้า

ค น ห ล า ย อ า ชีพอาจจะไม่มีงานทำก็เป็นไปได้ และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กคุณเกี่ยวกับ

5 อาชีพ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะหายไปไปดูกันว่าอาชีพไหนบ้างที่จะไม่มีในอนาคตข้างหน้า

อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำ

ใ ห้ ดำ ร งอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่จะนำไป

ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ทุกวันนี้มีหลากหลายอาชีพมาใหม่ตลอด บางอ ย่ างก็จะต้อง

พย าย ามปรับตัว

ห า ก เ ราไม่ยอมปรับตัวต ามอาจจะตกงานได้ โดยเฉพาะคนที่กำลังทำอาชีพทั้ง 5 อย่ างนี้

เนื่องจากอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงเร็ว หากได้ต ามข่ า วจะเห็นว่ามีหลายบริษัทปิดตัวลงไป

แล้ว หลายโรงงานก็อยู่ไม่ได้บางที่จะต้องลดพนักงานและเอาหุ่นยนต์กับระบบ AI เข้ามา

ทำงานแทน มีหล ายงานที่แทบจะไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลย

1 : ทำหอพักอพาร์ทเม้นให้เช่า

ดูเหมือนจะเป็นเสือนอนกินไปตลอ ด แต่ว่าสมัยนี้ห้องเช่ามันเยอะมาก ๆ คู่แข่งเพียบแถม

ที่พักใหม่ๆ บริการดี ทำเลดีก็เกิดขึ้น มากมายหากเราทำห้องพักแบบเดิมโดยไม่ปรับปรุง

อะไรเลยโอกาสที่จะไม่มีคนเข้าพักมีสูงมากและยังมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ไม่ต้องมีห้องพักเอง

แต่ข ายห้องพักได้ ซึ่งคนทั่วไปก็ทำห้องพักได้โดยใช้บ้านตัวเองแถมราคายังถูกมาก

อีกต่างหาก หากไม่ปรับก็เตรียมเ จ๊งได้ง่ายๆ เลย

2 : ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า

ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะข า ยดีเป็นอ ย่ างมาก แต่ว่าสมัยนี้มีหล า ยอ ย่ างที่

คนเริ่มไม่สนใจแล้วเช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทุกวันนี้ก็จะหัน มาสนใจคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน

และอะไรที่มันมีความเป็นดิจิตอลซึ่งหล า ยคนที่ทำธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า บางที่ก็เริ่ม

ปิดส า ข า เริ่มลดพนักงาน แ ล ะหากปรับตัวไม่ได้ก็จะต้องปิดตัวลงเลย แบบนี้มันก็น่ า

เ ศ ร้ า แต่ว่าหากหางานใหม่ หรือคิดหาทางทำธุรกิจใหม่จะดีกว่า

3 : โรงงานร ถยนต์

การทำงานไว้ในโรงงานรถยนต์ ทำเกี่ยวกับย านยนต์ในสมัยนี้มันอาจจะต้องปรับตัวกันให้

วุ่นเลย หากปรับตัวกันไม่เก่งโอกาสตกงานก็สูงเช่นกัน เ พ ร า ะว่าสมัยนี้เครื่องยนต์แบบ

เดิมไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว และรถแบบไฟฟ้าก็นิยมกันมากขึ้นมีหล ายคนที่โดนเลิกจ้าง

งานน้อยลง บางคนก็แม้จะเป็นวิศวกร ฝีมือดีก็โดนเลิกจ้างมาแล้ว ฉะนั้นมันไม่มีอะไร

แน่นอนเสมอไปเราจะต้องหาทางเตรียมรับมือไว้เสมอ

4 : พนักงานธนาคาร

ก็ อ ย่ า ง ที่ เห็นว่าสมัยนี้คนก็ไม่ค่อยจะเข้าธนาคารกันแล้ว ธุรกร รม ต่าง ๆ ทำผ่ านมือถือ

ทำผ่ านออนไลน์ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าแบงค์เลย ในอนาคตพนั กงานธนาคาร

อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปก็ได้ ถ้าหากดูท่าจะไม่ดีก็ลองหางานใหม่สำรองเอาไว้บ้างก็ได้

5 : คนขับแท็กซี่

หากเป็นสมัยก่อนรายได้จากการขับรถแ ท็ ก ซี่นั้นดีมาก ๆ จะซื้ อรถมาขับเองหรือเช่ารถ อู่

ก็ทำให้มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้สบายๆ และยังตั้งตัวได้เลยแต่ว่าในยุคนี้มันกลับกัน

มีคู่แข่งแท็กซี่ที่ออกมาเพียบ กดเรียกได้ผ่านมือถืออีกด้วยไม่มีเกี่ยงที่จะไปไม่มีเติมแก๊ส

ไม่มีส่งรถ ไม่มีปฏิเส ธ ลูกค้าอีกด้วย ถ้าแท็กซี่ไม่ปรับตัวเองให้บริการดีน่าใช้ ก็มีหวัง

คนเลิกใช้บริการกันแน่ๆ เ พ ร า ะสมัยนี้ตัวเลือ กมันไม่ได้มีน้อยแล้ว ถ้าไม่มีคู่แข่งมาก็จะ

ไม่พัฒนาตัวเองใช่ไหมและถ้าไม่ยอมทำอะไรสักอย่ างก็คุณอาจจะไม่มีลูกค้าเลยก็ได้

นอ กจากอาชีพที่กล่าวมานี้ ยังมีอีกหลายอ ย่ า งหล า ยอาชีพก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกัน

เ พ ร า ะว่าทุกคนจะต้องพัฒนา ตัวเองอยู่ เสมอ การต กงาน การมองหางานใหม่เป็นการ

วางแผนชีวิตอย่ างหนึ่งเ พ ร า ะเราจะฝากทุกอย่ างไว้กับงานแค่งานเดียวไม่ได้ การหา

รายได้หล ายทางจะช่วยให้อยู่ร อดได้ถ้าวันนี้คุณยังมีแค่อาชีพเดียวอยู่ก็อย ากจะให้

ลองมองหางานเสริม งานที่สองที่สามกันได้แล้ว

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …