5 หลักการใช้ชีวิตที่โคตรมีความสุขจงใช้ชีวิตให้เป็นแล้วความสุขจะตอบแทนเรา

กฎ 5 ข้อ ของชีวิตคน ที่จะทำให้เรามีความสุขไปตลอดกาล

1 : Let it go

อะไรผ่านแล้วก็จงให้ผ่านไป อย่ าจมปลับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว จบไปแล้ว ทิ้งเป็นอดีตไป เราต้อง

อยู่กับปัจจุบัน ทำอนาคตให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราอยู่กับอดีต เราเพียง “หายใจ” เราไม่ได้ ใช้ ชีวิต

2 : Get a move on

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิ ดหวัง เ จ็ บ ป ว ด จะสู ญ เ สี ย เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้

ไม่มีเสี ยเวลาคร่ำค ร ว ญ ไม่ “แคร์” อะไรทั้งนั้น ไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มีอะไร “หยุด” หรือ

“ขวางหน้า” เราได้

3 : Follow your heart

ทำตามหัวใจเรียกร้อง อย ากเป็นแบบไหน อย ากไปที่ไหน ไป อย ากทำอะไร ทำ ไม่มีใครบอกว่า “ง่าย”

ที่จะทำทุกอย่ างที่เราต้องการ แต่จุดเริ่มต้นคือ “ตัดสินใจ” เรามีอิสระ ไม่มีอะไร กั ก ขั ง เราได้ นอกจาก

“เงื่อนไข” และ “ขี ด จำ กั ด” ที่เราสร้างให้ตนเอง

4 : Think positive

เชื่อมโยงทุกอย่ างกับความคิดบวก ทุกเหตการณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผล

ที่ทำให้เรา “ขอบคุณ” ที่มันเกิดขึ้นมองให้ ท ะ ลุ ถึง “สิ่งที่ดีที่สุด” ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้ อย่ าเอาแต่

เชื่อมโยงกับความคิดลบ จะทำให้เรา “ต า บ อ ด” ต่อความสวยงามของชีวิตได้

5 : Carelessness

ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเราเช่นไร จะคิดว่าเราเป็นอย่ างไร จะพูดถึงเรายังไง จะวิจารณ์การใช้ชีวิตของ

เรายังไง ไม่จำเป็นต้อง “แคร์” เ พ ร า ะชีวิตเป็นของเรา ชีวิตที่ “สั้น” เกินกว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มีความสุข

จงใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญไม่ใช่ใช้มันล ง โ ท ษ ตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …