5 สิ่งนี้แหละรู้ไว้ไม่เสียหาย ทำให้คุณฉลาดในการใช้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้น

1. มองให้เป็นโอกาส

ในเมื่ออยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การ ข า ย

ข อ งออนไลน์ การทำอาหารหรืออื่น ๆที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินก็ควรงัดมันออกมา

ไม่แน่ในอนาคตอาจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับงานประจำก็ได้นะ

2. เงินออมสำคัญ

ยามวิกฤตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเงินเดือนแบบนี้ เงินออม

ในบัญชีมีความสำคัญเสมือนดังลมหายใจที่เรา จะสามารถประเมินการ

ใช้ชีวิตทั้งการกินอยู่ จ่ายหนี้ และ อื่น ๆที่จำเป็น หากคุณมีเงินออมที่เพียงพอ

คงไม่สามารถกัดกินสุขภาพใจคุณได้มองในแง่ดีได้พักผ่อน และ กลับมา

ดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหากไม่มีเงินออมคราวนี้จะเห็นผลชัดเจนว่าการ

วางแผนการออมเงินในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

3. ประกันชีวิตระยะยาว

จะทำให้ทุกคนฉุกคิดหลังจากนี้แต่ก่อนการทำประกันชีวิตระยะ ย า ว

ที่อาจผูกกับการออมหลายคนมองว่าไม่สำคัญ คนวิ่งหาหลักประกันเพื่อ

คุ้มครองสุขภาพตัวเองกันให้จ้าละหวั่นฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากไม่ต้องรอ

ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่ เกิดขึ้นอีกโดยเจียดเงิน ในแต่ละเดือนเก็บหอม

รอมริบทำประกันชีวิตให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

4. มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีทองนับเป็นพี่ ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้หากสภาพ

การเงิน ไม่คล่องจริง ๆ การนำทองไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่อยากให้ขาย

เพราะดอกเบี้ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็น โรงรับจำนำรัฐหรือเอกชน ไม่ได้

สูงเลย บางแห่งยืดอายุการต่อ ด อ ก ได้ย า ว ถึง 6 เดือน ฉะนั้นการมีทองติดไว้

ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

5. จากนี้ทุกเดือน การวางแผน

การใช้เงินจะสำคัญจำกันได้ไหมในวัยเด็กที่คุณครูมักบังคับ

ให้เราทำ “บัญชีรายรับ–รายจ่าย” นั้นคือสิ่งที่ง่ายที่สุด และ สามารถนำมาใช้ได้จริง

เพราะในปัจจุบันเราเองมักใช้เงินเกินตัวของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่ วันนี้

หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนถ่ายออกไปเราเชื่อว่าการจดบันทึกจะช่วยเตือนสติ

ให้เราเห็นภาพแทนที่จะหยิบใช้ ๆจนหมดไป ฉะนั้นหากเราวางแผน

การเงินในแต่ละเดือนอย่างรัดกุมในอนาคตทำสมุดรายรับ รายจ่าย

แบบง่ายๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิดโ ร ค ร ะ บ า ด อีกกี่ครั้งหากเราวาง

แผนการเงินที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้ โดยไม่ต้อง

กังวลหรือรอมาตรการเยียวยาด้วยซ้ำ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …