5 วินัย ที่ควรทำทันทีไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อย..สร้างนิสัยให้เริ่มเก็บออม

5 วิธีดัดนิสัยตัวเอง+สร้างนิสัยใหม่ให้เริ่มเก็บออม เปลี่ยนจากฟุ่มเฟือยจนเป็นเหลือใช้

การออมเงินนั้นเป็นเรื่องของ “วินัย” ที่ควรทำทันทีไม่ว่าจะมีเงิน

มาก หรือน้อย หากยังมีรายได้น้อยก็ออมน้อยพอรายได้มากขึ้น

ก็ ค วรออมมากขึ้นถึงจะถูกต้องถ้าเราต้องการจะปรับนิสั ยเพื่อ

สร้างวินัยการออมเงินให้เกิดขึ้น มีเทคนิคง่ายๆ มาบอกค่ะ

1 : จัดการเงินออมให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะควรตั ดรายจ่ายทุกอย่ างจึงค่อยออมในเมื่อคิดเช่นนี้

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่หลายคนมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่

ถึงตามเป้าและวิธีการนี้จะช่วยให้คุณประหยัด และรู้ว่าเดือน ๆ

หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน..

2 : หยอดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

การหยอดกระปุกมัน เป็นการเริ่มต้น ที่ง่ายที่ใครก็ทำได้นอกจาก

จะ ส า มารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้แม่ ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน

ใ น ส่ ว น ต่างๆได้อีกนะแล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การ

เก็บเงินสำเร็จเร็ว

3 : แบ่งเงินใช้เป็นเดือนๆ ไป

เร าควรแบ่งเงินตามสัดส่วนที่พอเหมาะอาจแบ่งเป็นบัญชีเงิน

อ อ ม บั ญชีจ่ายบัญชีเก็บแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัด

อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

4 : เก็บเงินสำหรับออมเงิน

เช่นเก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้ว

มันทำให้คุณมีเงินเก็บแต่ทว่าหากเราคำนวณดีๆ แล้วรายจ่าย

เยอะ อาจจะลดเหลือสักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้

5 : อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือเช่นในแต่ละ

เดือนต้องการเก็บเงินแค่ไหนเท่าไหร่จากนั้นจึงค่อยลดการ

ใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนด

หา กคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บคุณก็จะไม่มีหลัก

ให้ยึด อาจ พล าดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …