5 วิธีเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เจอรักแท้เร็วขึ้น

5 วิธีสมหวังในความรัก คุณพร้อมรึยัง

1 : ให้อิสระกับตัวเองและคนที่เรารัก

ต่อให้เราจะรักกันมากแค่ไหน แต่ไม่ว่าใครก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้าง ให้อิสระแก่ตัวคุณ

และคนที่คุณรักบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอิสระทางความคิด อิสระในการที่จะเดินทางท่องเที่ยว

สั ง ส รรค์ พบปะผู้คนอิสระในการตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และให้อิสระใน

ก า ร ” อ ยู่ตามลำพัง ” บ้าง ยิ่งคุณพันธนาการคนที่คุณรักเอาไว้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็น

กา รบีบคั้นบีบเค้นให้คนรักของคุณรู้สึกอึดอัด ทำให้การอยู่กับคุณ ไม่มีความสุข มีแต่

จะยิ่งอย ากถอยหนีห่างจากคุณมากเข้าไปอีก

ค ว า ม รั ก ที่ ตั้ ง อยู่บนความหวาดระแวง เคลือบแคลงสงสัย และวิตกกังวล ย่อมเป็น

ค ว า ม รักที่ไม่มีความสุข มีแต่จะทำให้ทุกคนทุกฝ่ายรู้สึกอึดอัดให้อิสระกับตัวคุณและ

เขาบ้างเพื่อให้แต่ละคนมีความสุขกับอิสระของตนเองและมีความสุขกับการอยู่ร่วมกัน

2 : ยิ้มอยู่เสมอ

คุ ณ เ ค ย ได้ยินไหมคะ ที่ว่า “ไม่ว่าใครก็ดูสวยเวลาที่ ยิ้ม” เ พ ร า ะรอยยิ้มแสดงถึง

ความน่ารัก เป็นเทคนิคง่ายๆที่ทำให้คุณ มีเสน่ห์ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ไม่ว่าใครก็ชอบ

ค นอารมณ์ดี อัธย าศัย และมีรอยยิ้มหวานๆให้แก่กันอยู่เสมอ ลองยิ้มให้มากขึ้น ยิ้ม

ให้ กั บทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ยิ้มให้กับคนที่คุณรักรวมถึงลองยิ้มให้กับคนที่คุณ

ไ ม่ ช อ บด้วย เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นคนที่น่ารักน่าคบหา กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยเปิด

บทสนทนากับคุณมากขึ้น

3 : ยอมรับและชื่นชมผู้อื่นอย่ างจริงใจ

ไม่ว่าใครก็ชอบ คำชม โดยเฉพาะคำชมที่ชมจากใจ ชมด้วยความจริงใจเมื่อเรายอมรับ

และ ชื่ น ช มผู้อื่นอย่ างใจจริง เราก็จะได้รับคำชื่นชมและการยอมรับจากผู้อื่นกลับมา

เช่ น กั นเวลาที่รู้สึกว่าใครทำดี ใครนิสัยน่ารัก อย่ าลืมที่จะเอ่ยชมบุคคลเหล่านั้นบ้าง

นะคะ การกระทำเล็กนี้จะช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจ และมีกำลังใจที่จะทำสิ่งดี ๆ เหล่านั้น

ต่อไป แถมยังเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวคุณอีกด้วย

4 : ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น

…ก่อนที่จะรักใคร อย่ าลืม รักตัวเอง เสียก่อน…ก่อนที่รู้จักและเข้าใจคนอื่น คนแรกที่

คุ ณ ควรทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ และยอมรับในตัวตนของเขาให้ได้เสียก่อนคือ

“ตัวของคุณเอง”ลองสังเกตและพิจารณาตนเองอย่ างที่ตัวคุณเองเป็นจริง ๆ โดย

ปราศจากอคติ

ยอมรับในข้อด้อยข้อบกพร่อง ชื่นชมตนเองในข้อดีที่เรามี ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเรา

ให้ ดียิ่งขึ้น เลิกพูดกับตัวเองในแง่ลบแต่หมั่นให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ เ พ ร า ะการ

พู ด ถึ งตนเองในแง่ลบ มีแต่จะเป้นการบั่นทอนกำลังใจของเราให้ลดน้อยลงหมั่นให้

กำลั ง ตนเองให้มากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากการพร่ำบ่นว่า “เหนื่อย” เป็นการ “ขอบคุณ”

ตนเองที่อุตสาหะตั้งใจทำงานหรือนึกถึงตัวเองให้แง่ดี เช่น “เราเก่ง” “เราขยัน” “เรา

ตั้งใจ” “สู้ต่อไป” เพียงเท่านี้ก็ทำให้กำลังใจของคุณเพิ่มมากขึ้นได้แล้วค่ะ

5 : ทำในสิ่งที่ทำได้และทำต่อไปเรื่อยๆ

ขั้ น ตอนสุดท้ายในการประสบความสำเร็จในความรัก คือการตั้งเป้าหมายกับตนเอง

ทำเป้าหมายและความตั้งใจของเรานั้นให้ชัดเจนมากขึ้น แล้วทำสิ่งนั้นต่อไปอย่ าง

ต่ อ เนื่ องให้ความสำคัญกับ การปฏิสัมพันธ์ กับผู้คน หากคุณลองใช้เวลาแต่ละวัน

ไ ป กั บ กา รดูแลเอาใจใส่คนที่อยู่ตรงหน้า คุณจะพบความเปลี่ยนแปลงในความ

สัมพันธ์

ถ้าคุ ณเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่สวยงามและมีเสน่ห์ได้แล้ว คนที่เหมาะสมและ

เ ข้ า กั น ไ ด้ดีกับคุณคนใหม่ในเวลานี้ก็จะถูกนำพาเข้ามาอยู่ในวงโคจรชีวิตของคุณ

ซึ่งไม่แน่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกำลังแอบรักอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่ดีกว่าคน

ที่คุณแอบรักเสียอีกค่ะสิ่งที่คุณได้รับหลังจากประสบความสำเร็จในความรัก คือ ”

ความสุข ” นั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …