4 สาเหตใหญ่ๆที่ทำให้คู่รักต้องนอกใจกันสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือกัน

4 สาเหตสำคัญที่คนส่วนใหญ่คิดนอกใจ สุดท้ายก็ต้องปล่อยมือกันไปในที่สุด

ปัญหาการนอกใจ ของคู่รัก ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

จริงอยู่ที่ว่าใครๆ ก็อย ากจะมีรักที่สมบูรณ์แบบ ทุกคนต่างมีความต้องการ

จนในบางครั้งก็ลืมดูแลเอาใจใส่ไม่คำนึงถึงว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อ

ให้รักนั้นดีรักนั้นอยู่ได้ไปตลอดเมื่่อต่างฝ่ายต่างต้องการแต่ไม่มีใครคิดที่

จะลงมือทำ สุดท้ายปัญหาก็เกิดโดยสาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่ที่ทำให้คู่รัก

ต้องนอกใจพอสรุปได้ดังต่อไปนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดการ นอกใจคนรัก…

1 : ไม่เข้าใจกัน

อั น นี้ เ ป็ นสาเหตุหลัก ถ้าคู่รักไหนไม่มีความเข้าใจให้กัน คุยกันเคลียร์กัน

กี่ ร อ บ ก็ ต้ อ ง กลับไปทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้น ทั้งหมดก็เ พ ร า ะความไม่

เ ข้ า ใ จ กั น หากคิดจะคบกันแล้วคุณต้องเปิดใจและยอมรับฟังกันและกัน

ถึ ง ปัญหาหากใช้อารมณ์มาโต้เถียงกันไม่มีวันหรอกที่จะเข้าใจกันสุดท้าย

คบกันแล้วไม่มีความสุขถ้าไปเจอคนใหม่ที่คุยแล้วสบายใจกว่าก็ไม่แปลก

หรอกที่จะเกิดการนอกใจเกิดขึ้น

2 : ใส่ใจกันน้อยลง

คู่รักทุกคู่มักจะมีความหวานย าดเยิ้มให้กันในช่วงแรกๆ พอคบนานๆ ไปก็

เริ่มใส่ใจกันน้อยลงความหวานไม่จำเป็นต้องมีมากเท่าตอนแรกๆแต่ก็ไม่

ควรหายไปจนไม่มีอาจจะต่างคนต้องมีภาระหน้าที่ แต่คุณอย่ าลืมว่าคน

ข้ า ง ก ายก็สำคัญ บาลานซ์เวลาให้ดี หมั่นเติมหวานให้กันตลอดเพื่อ

ความรักที่สดใหม่ ต่างฝ่ายจะได้รู้สึกว่ารักเราไม่เก่าเลย

3 : มีปัญหาไม่เคลียร์

ทุกครั้งที่มีปัญหา ไม่คุยเคลียร์กันให้จบๆ ปล่อยให้คาราคาซัง อย่ าคิดว่า

ไ ว้เดี๋ยวค่อยคุยไว้เดี๋ยวค่อยเคลียร์ ตอนทะเลาะก็พูดประชดกันไปกันมา

แล้วก็จบลงด้วยการไม่คุยกันและไม่เข้าใจกันวนไปแบบนี้ จนเป็นปัญหา

สะสมรอระเบิดเวลาให้ปะทุขึ้นมาก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ย ากจะอยู่

กันต่อให้มีความสุขได้

4 : คบกันแต่ไม่รู้ใจกัน

คิ ด จะคบกันต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้ และปรับตัว ใส่ใจกันด้วยไม่ใช่หวังแค่

ว่ า ให้เขาสนใจเราอยู่ฝ่ายเดียวเ พ ร า ะเขาก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาจริง

คุ ณ ควรจะรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันสังเกต ใส่ใจคนรัก ว่าเขาชอบไม่ชอบ

อะไรทำอะไรแล้วมีความสุขช่วงไหยเป็นทุกข์เจอปัญหาก็ควรเป็นกำลังใจ

ใ ห้ กันเหมือนหมั่นรดน้ำพรวนดิน ต้นไม้แห่งความรักจะได้เจริญเติบโต

อย่ างงดงาม

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …