4 วิธีคิดของคนมีหนี้หรือสร้าหนี้ อยากให้มองแบบนี้..แล้วจะก้าวต่อไปได้

1. ปล่อยวางแล้วมุ่งมั่น กับเป้าหมาย

เมื่อคุณคิดทบทวน จนสามารถยอมรับกับปัญหาได้แ ล้วคงจะผ่อนคลาย

ความทุกข์ลง ได้บ้างไม่มากก็น้อย หลังจากนั้ นขอให้คุณปล่อยวางปัญหาลง

เราไม่จำเป็นต้องแบกภาระทุกอย่ างไว้บนบ่าตลอดเวลา ไม่เช่นนั้น

จะเอากำลังเรี่ยวแรงที่ไหนก้ าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ จากนี้ขอเพียงมุ่งมั่น

ที่จะปลดหนี้สินแล้ วใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง จงมอบ ความเชื่อมั่นให้แก่ตัวเองอย่างเต็มที่

ให้กำลังใจตัวเองว่าตัวเร ายังทำอะไรได้อีกมากมาย ขอเ พียงไม่เกียจคร้าน และมีวินัย

ในการใช้เงิน ก็จะทำให้เราสา มารถ บริหารรายรับ-รายจ่าย ได้ อย่างสมดุล

และเหลือเงิน ไป ผ่อนชำระหนี้ หากคุณยึดเอา สติปัญญาเป็นที่ตั้งแล้วเชื่อว่า

ต้องเอาตัวรอดให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต ชีวิตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน การหาทางแก้ไข

คงไม่ใช่เรื่องที่ ย า ก จนเกินไปนัก ขอเพียงคุณมีกำลั งใจที่ดี

มีภูมิคุ้มกันและใช้สตินำท างอยู่เสมอ

2. เรามีความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้

ใน ย า ม ที่หนี้สินท่วม หัวหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยื่นมือมาช่วย อาจเพราะ

ได้ขอควา มช่วยเหลือจากผู้อื่นรอบตัวเสีย หมดแล้ว ภาระที่มีช่างมากเหลือเกิน

ทำงานแสนเหน็ดเหนื่อย เ งินที่ได้มาในแต่ละเดือน ลำพังจะใช้สอยกับเรื่องจำเป็น

แทบไม่พอแล้วยังต้องเจียดบางส่วนมาใช้หนี้อีก ทุกอย่างดูมืดแปดด้านไปเสียหมด

อยากให้คุณทบ ทวนถึงความสามารถของตัวเองว่าทำอะไรได้บ้าง

อาจเป็นคว ามชอบส่วนตัวหรืองานอดิเรก เช่น ยามว่างคุณชอบปลูกต้นบอนไซ

ไว้ที่บ้านอาจลองเพาะ พันธุ์ต้นบอนไซเพิ่มให้มีจำนวนมากขึ้นและนำไปขาย

ในอินเตอร์เน็ทหรือขายตลาดนัดวันหยุด วิธีนี้ อาจทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

เดิมจนพัฒนาเป็นอีกชีพหลักได้ใ นที่สุด

3. ทบทวนถึงเหตุผลของการเป็นหนี้

เมื่อเรายอ มรับความจริงได้แล้วว่ามีหนี้สิน มากน้อยเพียงไร จากนั้นจึงควรทบทวน

ถึงต้นเหตุแห่งการเป็น หนี้ว่าทำไมเราจึงมีหนี้ก้อนนี้ขึ้นมาอาจเป็นการกู้ซื้อบ้านหลังใหญ่

เพื่อสร้างครอบครัว ซื้ อ รถยนต์เพื่อใช้ในครอบครัวห รือการ ซื้ออสังหาริมทรัพย์

เพื่อการ ล ง ทุ น เหล่านี้ล้วน เป็น “หนี้สิน” ที่ถือเป็นการสร้ าง “ทรัพย์สิน” ให้กับชีวิต

แม้ ว่าจะต้องแบกรับภาระก้อนโตแ ละใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะผ่อ นหมดได้

แต่ถือว่าเป็นการ ล ง ทุ น ที่คุ้มค่า เพราะในอนา คตสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสมบัติ

ของเราและสามารถเป็นมรด กตกทอดไปยังลูกหลานได้อีกด้วย หากคุณมีหนี้ในลักษณะนี้

ขอให้คุณทำใจให้สบายและปรับทัศนคติ เสียใหม่ จงเห็นคุณค่าในตัวเอ งให้มากขึ้น

อย่านึกเสียใจในการตัดสินใจ ซื้ อ เพราะมันคือหนี้สินที่คุณได้ คิดไตร่ตรองมาแล้วเป็นอย่างดี

4. ต้องกล้าที่จะยอมรับความความจริง

เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อชี วิตเกิดปัญหา เราต้องตั้งสติ ใ ห้ได้เสียก่อนไม่คิดโทษตัวเอง

จนเกินเหตุ เพราะการจมอยู่ กับปัญหา ด้วยความคิดเดิมๆ นอกจากเรา

จะมองไม่เห็นทาง ออกแล้วยังจะพาลทำให้จิตใจห่อ เหี่ยวเศร้าหมอง จิตตก

จนไม่เป็นอันทำอะไรทั้งสิ้น การเผชิญหน้ายอมรับความจริง ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีที่สุด

ที่เราจะทำ ได้ เพราะหากไม่ยอมรับถึงกา รกระทำของตัวเองให้ได้เสียก่อน

ก็เป็นการยากที่เราจะผ่ านพ้นปัญหานั้นไปได้การมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน

รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ และจะต้องทำอะไรต่อไปในอนา

คตคือจุดเริ่มต้นของทางออกแห่ งปัญหา เมื่อมีส

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …