4 นิสัยพารวยคิดก่อนใช้ มีกินมีเก็บมีใช้ไม่ขาดมือ

หลายๆ คนคงสงสัย คนรวยเขามีนิสัยแบบไหน ปฎิบัติตัวยังไง

นิสัยเหล่านี้ ที่ทำให้รวยเมื่อทำเป็นประจำแล้วชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน

ไม่ขาดมือ ในตอนแรกๆ ต้องใช้ความพยายามมากพอสมควร

แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่เธอจะทำได้ นิสั ยที่ทำให้รวย

1 : คิดก่อนทุกครั้ง เมื่อจะใช้เงิน

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า มันจำเป็นขนาดไหนกัน คุ้มมั้ย

เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอย่ าเห็นแก่ความอย ากได้

ระงับกิเลสไว้บ้างก็ดี ไม่งั้นเงินหมด จะลำบากเอานะ

2 : อย่ าหมุนเงิน สร้างห นี้

นิสั ยที่ทำให้รวยแท้จริง เรานั้นต้องไม่สร้างหนี้ ไม่หาเงิน

จากแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อยๆ เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น

กลายเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปหาเงินมาเพื่อหมุนไปตลอด

3 : แบ่งเงินไว้ออม 10%

เก็บออมประมาณ 10% ของร ายได้ทั้งหมด นี่แหละคือนิสัย

ที่ทำให้รวย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงินมาก ก็แบ่งมาเก็บออม

มากกว่า 10% ก็ได้เช่นกันนะ

4 : จำกัดการใช้เงินของเราเอง

นิสั ยที่เราควรฝึกไว้ก็คือการจำกั ดการใช้เงินในแต่ละเดือน

หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้นี้ ที่สำคัญอย่ าให้ในกระเป๋า

มีเงินมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเอง

บอกเลยว่าชีวิตนี้จะมีเงินใช้แบบไม่ข าดมือ หากลำบากจริง

ก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้เสมอ เมื่อทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …