4 นิสัยที่ควรปรับปรุงก่อนชีวิตพั ง..หาแก่นของชีวิตให้เจอ

นิสัย 4 อย่ าง หากยังไม่ยอมปรับปรุงตัว ชีวิต พั ง แน่

ข้อคิดดีๆ จากท่าน ว.วชิรเมธี ได้กล่าวไว้ 4 อย่ างนี้แหละ ไม่ยอมปรับปรุงตัวจนชีวิต พั ง ในที่สุด

1 : อย่ าจ้องจับผิ ด

ผู้ที่คอยจับผิ ด คนอื่นตลอดเวลา แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าใคร ไม่เห็นข้อบ ก พ ร่ อ ง

ข อ งตัวเอง ” กิเล ส ฟูท่วมหัว ยังไม่รู้ตัวอีก “คนที่ชอบจับผิ ด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส

ได้คิดดีทำดีเลย เ พ ร า ะว่า มองโลกในแง่ไม่ดี คอยที่จะจับผิ ด คนอื่นอยู่เสมอ

2 : อย่ าเสี ยเวลากับความหลังที่ผ่านมา

การย้ำคิดย้ำทำ ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น ทุกสิ่งอย่ างที่เคยเป็นของตัวเอง พอวันหนึ่งที่ต้องเสี ย

ไปก็ทำใจไม่ได้ ทำให้ยึดติดอยู่กับอดีตที่แล้วมา เหมือนคนที่เดินขึ้นเขาพร้อมแบกก้อนหินต่างๆ

ที่ พ บ เจอระหว่างทางขึ้นไปด้วย แบกขึ้นไปมากก็ยิ่งหนักมาก หากปล่อยวางไม่เป็น คิดแต่ว่า

อะไรก็เป็นของๆ เราก็ยิ่งทุ กข์เรื่อยๆ

3 : อย่ ามัวแต่คิดริษย าคนอื่น

“แข่งกันดี ไม่ได้ดีสักคน แบ่งกันดีได้ดีทุกคน”คนที่ริษย าคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเขาสุข เราจะ

ทุ ก ข์ ดังนั้น ต้องรู้จักถอดถอนความริษย าออกจากใจไปบ้าง เ พ ร า ะ ความริษย าเป็น “ไ ฟ

สุ ม ใจ” เราอิจฉ าใครสักคน เราก็มีทุ กข์ เมื่อยิ่งเห็นใครได้ดี ก็ยิ่งอิจฉ าริษย าเยอะ ก็เสมือน

แบกทุ กข์ไว้ในใจมากขึ้นเรื่อยๆ

4 : อย่ าพั ง เ พ ร า ะความ โ ล ภ

ความโล ภ คือ ความอย ากที่ เกินพอดี เหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ ธรรมชาติของความโล ภ

คื อ ” ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม ” ทุกอย่ างต้องดูคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่ คุณค่าเที ยม เช่น คุณค่าที่แท้

ขอ งนาฬิกา คืออะไร คือ ไว้ดูเวลา มิใช่มีไว้เพื่อความโก้หรู คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์ คือไว้

สื่อสาร องค์ประกอบอื่นๆนั้น ที่เสริมมานั้น ไม่ใช่คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์

ลองถามตัวเองว่าเกิดมาทำไม “คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นคนอยู่ตรงไหน” หาแก่นของ

ชีวิตให้เจอ คำว่า “พอดี” คือถ้า “พอ” แล้วจะ “ดี” รู้จักพอจะมีชีวิตอย่ างมีความสุขตลอดไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …