3 แนวคิดดำเนินชีวิต ให้หลุดพ้นความจน และรวยความสุขไปพร้อมกัน

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จ

ในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ในคร อบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หลายคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จ

และเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ

อย ากจะรวย ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงร ว ยในความสุขด้วย

แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้ านหรือพันล้ าน แต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคน

ก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน และความสุข ดังนั้น เรามี 3 ข้อแก้จน

เพิ่มความรวยและความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้อ

1. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วยให้

เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไร

ที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือน

แบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน เช่นหัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือนจากนั้น

นำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิ ด ด อ ก ออกผล โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม

หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้

ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ ากว่ า

การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริห ารการเงินได้ง่าย

เพราะธน าค ารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ น ที่มีศั ก ย ภ าพที่ดี

มีความเสี่ย งที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน

ลงทุนมากผลตอ บแทนก็จะสูง หลักการเลือกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ น

อยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราคาที่ถูกกว่าราคาตล าด

2. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอด

ให้เป็นรายได้เสริม เช่น หากคุณชื่นชอบการทำขนม ก้อาจจะหาวิธีติดต่อร้านค้า

เพื่อวางขายเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่า

ชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเอง

กฎเ ห ล็กแก้จ น 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว

รวมถึงในหลายๆ บทความที่คุรเคยอ่ านเจอ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก

การที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่ม

จากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อนเริ่มต้นจากการมีวินั ยและเป้าหมายที่ชัดเจน

จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

3. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด

รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่าย

อย่ าง คนอด อย ากแต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

ควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคา หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า

ทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกัน

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกัน จะต่างกันก็เพียง

ยี่ห้อสินค้า ที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้น

นอกจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว การประหยั ดในด้านอื่นๆ

ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไ ฟ ค่าโทรศั พท์

ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …