3 สิ่งแก้ปัญหาชีวิตคู่ การเงินติดขัด..ที่ทำให้ชีวิตคู่ไปต่อไม่รอด

คำว่ารักชนะทุกสิ่ง ทุกวันนี้มันคงไม่ใช่แล้ว เราต้องหันกลับมา

สำรวจกันหน่อย ว่าที่ผ่านมาคุณเคยทะเล าะกับคนรักของคุณเรื่องเงินขนาดไหน

เพราะมีหลายคู่ ที่ต้องมานั่งเถียงกันว่า ค่าใช้จ่ายนี้ใครจะเป็นผู้ออก

กินอาหารใครจะจ่าย หรือไปจนถึงค่าประกั นรถ ประกั นชีวิต

แม้แต่ค่าเทอมลูกที่หลายๆ คู่ต้องทำงาน เพื่อมาจ่ายสิ่งเหล่านี้

จนเกิดความตึ งเครี ย ดขึ้นในบ้าน เพราะงั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ก็ควรเริ่มต้นด้วยสถานะ ทางการเงินที่ดีด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่า

ต้องหาแต่คู่ครอง ที่มีฐานะดี แต่มันหมายถึงการรู้จัก ที่จะรับผิดชอบ

ทางการเงินของตัวเอง เพราะในระยะยาว มันจะมีแต่ความขัดแย้ง

ไปตลอด ถ้าไม่ปรับตัวใหม่

1. พูดคุย ด้วยความเข้าใจ หรือวางแผนร่วมกัน

ถ้าคุณทั้งสองคน มีความเห็นที่ไม่เหมือนกันในการใช้เงินหรือเก็บเงิน

เพื่อสร้างอนาคต อย่างเช่นแฟนคุณอย ากซื้อบ้าน ก่อนแล้วค่อยแต่งงาน

แล้วคุณกลับคิดว่า แต่งก่อนแล้วค่อยซื้ อก็ได้ ตัวอย่างนี้ คือการวางแผน

ทางการเงิน และการชีวิตร่วมกัน เพราะงั้นการพูดคุยกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เราจะได้รู้แนวทางชีวิตว่าจะไปในทางใด

2. เมื่อตกลงไม่ได้ ก็แยกกระเป๋ากัน ดีที่สุด

ผู้ชายหลายคน จะให้ฝ่ายหญิง เป็นคนเก็บเงินจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย

แต่ว่านะหลายๆ ครั้งที่ฝ่ายหญิง ก็รู้สึกว่าเงินที่ให้มาไม่พอกับรายจ่ายเอาซะเลย

ขณะที่ฝ่ายชาย ก็รู้สึกว่า ทำไมภรรย าบริหารเงินไม่เป็น บางครั้งก็มีของบางชิ้น

ที่ภรรย าอย ากได้แต่ไม่กล้าซื้อ เพราะคิดว่าเป็นเงินของสามี ไม่กล้าของี้

ทีนี้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้นั้น จะค่อย ๆ กัดกร่อนใจไปเรื่อยๆ

ฉะนั้นหนทางที่ดี คือการแยกกระเป๋ากันใช้ไปเลย แบ่งความรับผิดชอบกันไป

มันจะได้ลดความรู้สึกด้านลบต่อกันได้ดีด้วย

3. จับเข่าคุยกัน เรื่องการเงิน

แต่ไม่ได้หมายความว่า แต่ละฝ่ายมีเงินอยู่เท่าไร จะได้มรดกแค่ไหน

แต่หมายถึงภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย บางคนต้องผ่อนบ้าน

ผ่อนรถให้พ่อแม่ หรือส่งเงินกลับบ้าน เรื่องแบบนี้หาก จะใช้ชีวิตร่วมกัน

ควรจะต้องรู้เอาไว้ เพราะข้างหน้า การแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน

มันคือเรื่องสองครอบครัวที่เกี่ยวพันกัน และหากฝ่ายใด

กลายเป็นภาระความรักที่มีอยู่ มันจะน้อยลงไปเรื่อย ๆ เองนั่นแหละ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …