3 สาเหตุหลัก ๆ ปัญหาเรื่องเงิน ที่ทำให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว

3 สาเหตุปัญหา เรื่องเงิน ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

เรื่องของปัญหาในครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่ frank ไมค่อยอย ากเกี่ยวข้องเลยครับดูแล้วมีความเสี่ยง

ค่อนข้างสูงมาก แต่เชื่อไหมครับว่าปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆที่ว่านี้เราแก้ไขได้นะครับถ้าเรารู้สาเหตุ

หรือแม้แต่ป้องกันและเลี่ยงได้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้น มาดูสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงิน

ที่ว่านี้กันครับว่าเราจะแก้ไขกันอย่ างไรดี

1 : การประชดประชัน

อี ก สาเหตุที่ฟังแล้วเหมือนดราม่าไปซักหน่อยคือ การประชดกันครับการใช้จ่ายที่เกิดจากอารมณ์

ม า ก ก ว่าเหตุผลมักให้ผลลัพธ์ทางการเงินที่ไม่สวยนัก เ พ ร า ะงั้นการพูดคุยกันแบบเปิดอกใน

ครอบครัวจึงมีความสำคัญมาก เมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกน้อยใจ รู้สึกอย ากทำบ้าง อย ากประชดเริ่มรู้สึก

ไม่ยุติธรรม ให้มาคุยกันก่อนเลยครับ พย าย ามนึกถึงใจเขาใจเราและความเท่าเทียมเข้าไว้ ถ้า

เราประชดกันไปมาเช่น เธอซื้อแล้วฉันซื้อบ้างก็คงทำได้แต่มาช่วยกันหาทางแก้ไขเรื่องค่าใช้

จ่ายแทนแล้วล่ะครับ หรือจะลองเปลี่ยนแนวการประชดเป็นแข่งกันออมเงินก็เข้าท่านะครับ

2 : การแยกบัญชีรายรับ-จ่ายของคู่แต่งงาน

ส า เหตุแรกเลยครับ เรื่องการแยกบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ชัดเจน ทำไมถึงเป็นปัญหาน่ะเหรอครับ

เ พ ร า ะ ก ารมาอยู่ร่วมกันแต่ละคนมีหนี้ มีเงินกู้ มีภาระที่มาต่างกัน การแยกบัญชีเพื่อให้เราเห็นราย

รั บ อ ย่ า ง ชั ด เจนและทราบว่ารายจ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปนั้นน่าจะเป็นเท่าไหร่และเตรียมเงินที่

ต้องจ่ายไว้ให้พร้อมได้ทัน ทำให้เราวางแผนการเงินของครอบครัวได้อย่ างง่ายๆรวมถึงเราสามารถ

จัดงบฉุกเฉินไว้ในกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้น หรือสามารถใช้ประโยชน์จากการกู้เงินของแต่ละบัญชีได้

หรือแม้กระทั่งการออมเงินในระยะย าวของครอบครัว การทำประกันชีวิตด้วยเช่นกันฟังดูดีนะแล้ว

ปัญหามาจากไหนล่ะ ก็มาจากการไม่แยกบัญชีไงครับเมื่อเรารวมทุกอย่ างแล้วไม่ได้จัดการ

อย่ างชัดเจน ปัญหาก็จะตามมาอีกเพียบเรื่องเงินๆ ทองๆนี่สำคัญนะครับ

3 : โกหกกันเรื่องค่าใช้จ่าย

สาเหตุสุดท้ายของปัญหาเรื่องการเงินที่เราเจอกันในครอบครัว คือ โกหกกันเรื่องค่าใช้จ่าย หรือแอบ

มี บั ต รเครดิตลับเอาไว้ใช้งานโดยไม่ให้คนในครอบครัวรู้ตัว มักจะเริ่มจากการซื้อของ เล็ก ๆ น้อย ๆ

แ ล้ ว ใ นที่สุดก็จะสะสมกลายเป็นหนี้มูลค่าสูงเสมือนเราได้ตกลงไปในหลุมดำ การแก้ไขก็ไม่ย าก

ครับ เราต้องให้อภัยกันให้ได้ก่อนยอมรับความจริงว่าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วและกำจัดบัตรลับนั้นไป

ซะ จากนั้นให้เราคุยกันตรงๆ เรื่องของการใช้จ่ายคอยเตือนกันและเชื่อใจกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก

เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวได้อย่ างไม่ย ากไม่เกิดความ

ร้าวฉานขึ้อย่ างแน่นอน

เรื่องวินัยทางการเงิน เราสามารถช่วยกันสร้างขึ้นมาในครอบครัวได้นะครับโดยเฉพาะอย่ างยิ่งคู่

แต่งงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัว ยิ่งคุณคุยกันเร็วเท่าไหร่เรื่องของปัญหาการเงอนในบ้าน

ก็จะน้อยลงเท่านั้น คิดไว้เสมอว่าเราทำเพื่อลูกน้อยและอนาคตของคนในบ้านเรานะครับ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …