15 เคล็ดลับเตือนสติคน เคล็ดลับนี้น้อยคนนักที่จะเข้าใจเรื่องเงิน

ย ามรวย&ย ามจน“

ข้อคิดเตือนสติคน ในย ามที่คุณจน..ในย ามที่คุณรวย

1 : อย่ าเอามาตรฐานของคุณมาวัดผม เ พ ร า ะคุณรู้จักแค่ชื่อของผม แต่คุณไม่รู้ความเป็นมา

ของผมคุณแค่เคยได้ยินว่าผมทำอะไร แต่คุณไม่รู้ว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้าง?

2 : ย ามที่คุณจน อย่ าได้คิดเล็กคิดน้อย ต้องทำดีต่อคนอื่น อย่ างนี้เรียกว่า “จนกายแต่ไม่จน

อุดมการณ์” ย ามที่คุณรวย ต้องเรียนรู้ให้คนอื่นทำดีต่อคุณ และคุณต้องทำดีต่อผู้อื่นให้มาก

ยิ่งขึ้นจงเรียนรู้เป็นผู้ให้ เป็นผู้สละอุทิศ เคล็ดลับนี้น้อยคนนักที่จะเข้าใจ

3 : ย ามที่คุณจน อยู่กับบ้านให้น้อย ออกนอกบ้านให้มาก ย ามที่คุณรวยอยู่กับบ้านให้มาก

ออกนอกบ้านให้น้อย นี่คือศิลปะในการดำเนินชีวิต

4 : ย ามที่คุณจน เงินทองที่มีใช้ไปกับผู้อื่น ย ามที่คุณรวย เงินทองที่มีใช้ไปกับคนรักและคน

ในครอบครัว มีคนจำนวนมากที่ทำกลับตาลปัตร

5 : ย ามจนใจต้องใหญ่ ย ามรวยอย่ าหน้าใหญ่

6 : วัยเย าว์คือต้นทุนแห่งความรวย แต่ต้องรู้จักถนอมและรักษาเวลา ความจนไม่ได้เป็นสิ่งที่

น่ากลัวรู้จักบ่มเพาะฝึกฝนตนเอง รู้จักว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดมีค่า รู้จักว่าอะไรควรลงทุนอะไรไม่

ควรลงทุนรู้จักว่าช่วงไหนควรประหยัดช่วงไหนควรใช้จ่าย นี่ต่างหากที่เป็นหลักสำคัญ

7 : อย่ าเอาแต่ซื้อเสื้อผ้า แต่เมื่อซื้อก็ซื้อเสื้อผ้าที่ดีหน่อย หาโอกาสเลี้ยงข้าวคนที่มีความรู้มี

ความคิด มีความขยันขันแข็ง มีความมานะพย าย ามมากกว่าตนเอง คุณจะได้อะไรมากกว่า

กินข้าวคนเดียว

8 : เมื่อสถานะทางการเงินมั่นคงแล้ว ใช้เงินทองที่มีอยู่ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงเติมปีก

ให้แก่ตัวคุณเอง ก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน ทำชีวิตให้ดีกว่าเดิม

9 : ย ามจน หมั่นดูความถูกต้องของคนอื่น มันจะทำให้คุณเจริญขึ้นย ามรวยหมั่นย้อนดูความ

ผิดของตนเอง มันจะทำให้คุณลืมความผิดของคนอื่น

10 : ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงจะไม่ใช้อำนาจก ด ขี่ ข่ ม เ ห ง ผู้ใต้บังคับบัญชา คุณเก่งจริงไม่ต้อง

บังคับใครบริวารจะเข้ามาหาคุณเอง คุณไม่เก่งจริงต่อให้บังคับ เขาก็อยู่กับคุณแค่ตัวแต่ใจ

ไม่มีทางอยู่ด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “ผู้มีคุณธรรม แม้ไม่สั่งการเขาก็ทำตาม ผู้ไร้คุณธรรม ต่อ

ให้สั่งการเขาก็ไม่ทำตาม”

11 : ไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนคุณไปทั้งชีวิต คุณจึงต้องฝึกใช้ชีวิตตามลำพังบ้างไม่มีใครช่วย

เหลือคุณได้ทั้งชีวิต ดังนั้น คุณจึงต้องฝึกพึงพาสองมือสองขาของตนเองบ้าง

12 : ชีวิตคนเราต่างเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ ย ามคนรักของคุณต้องจากคุณ

ไ ป อย่  างไม่มีวันหวนกลับ ก็อย่ าได้โศกเศร้าเสียใจจนต้องกลั้นลมหายใจสิ้นไปตาม ๆ กัน

จงจำไว้ ย ามสมหวังให้รู้ระวัง ย ามผิดหวังให้รู้ย้อนมองอย่ าได้สำคัญตนเองมากจนเกินไป

อ ด สูได้ อดทนได้ ร้องไห้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ย ากหลีกเลี่ยงเมื่อเกิดมาเป็นคนอยู่บน

โลกใบนี้

13 : ค น เ รา มักอิจฉาความสมบูรณ์ของคนอื่น แต่ไม่ตัวว่าก็มีคนอื่นกำลังอิจฉาความสมบูรณ์

ที่คุณมีอยู่ ที่จริงทุกคนต่างมีความสมบูรณ์เพียงแต่ความสมบูรณ์ของคุณมักเป็นความสมบูรณ์

ที่คนอื่นมีอยู่ เ พ ร า ะฉะนั้นคุณก็เลยมักคิดว่าตนเองขาดพร่องไม่สมบูรณ์อยู่เสมอ

14 : วาสนา ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง ช้าหรือเร็ววันหนึ่งมันก็ย่อมมีวันมาเยี่ยม

คุณได้เช่นกัน

15 : ไม่ว่าคุณจะรีบเร่งทำงานยังไง เวลาก็มีเพียงแค่24ชั่วโมงในทุกวันไม่ว่าคุณจะพย าย าม

อ ย่ า งไร พระอาทิตย์ก็ยังตกดินตามเวลาเสมอ ชีวิตคนเรามี “งาน” ทำกันไม่จบไม่สิ้น เรื่อง

บางอย่ างรีบทำไปก็ไร้ประโยชน์ เรื่องบางอย่ างกังวลก่อนเวลาไปก็ขาดทุนเปล่าๆ “ใช้ชีวิต

อยู่กับปัจจุบัน” เวลานี้ คือเวลาของคุณ…

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …