12 วิธีมีการเงินที่ดี ทำแล้วมีกินมีเก็บ อนาคตไปได้สวย..ใช้ชีวิตตอนแก่อย่างสบายใจ

หากพูดถึง เรื่องการเงินที่ดี…วันนี้เรามั่นใจหรือไม่ว่าเรามีการเงินที่ดี

ไม่ว่าในวันนี้หรือในอนาคต..เราได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว

แต่หากวันนี้ยังไม่มั่นใจ..เรามี 12 วิธี ที่จะทำให้ท่าน มีการเงินที่ดีมาแนะนำค่ะ

1. มีบัญชีสำรองฉุกเฉิ น

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย ามฉุกเฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

2. มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมาย ทางการเงินจะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงิน

ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าวไม่ว่าจะเป็น

การวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

3. เก็บออมสม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อนที่เหลือ

ค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

4. รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการลงทุน เพื่อนำเงิน ที่มีไปต่อยอดแล้ว ถือว่าเสียโอกาส

ด้านผลตอบแทนมากเลยทีเดียว เพราะการฝากเงินธนาคาร ไม่ได้ให้ผลตอบแทนมาก

เท่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

5. รู้จักการป้องกันความเสี่ ย ง

อย่าใช้ชีวิตบนความประม าท เรื่องการป้องกันความเสี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น

ด้านประกั นชีวิต ประกั นสุขภ าพ ประกั นภั ย

เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถลดความเสียหายลงได้

6. มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อรายจ่ายยังมีหลายทาง การมีรายได้ ทางเดียวถือว่ามีความเสี่ ย ง อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียว

เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด หยุดลง

โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทาง รายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

7. ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น

หนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสมพิจารณา ถึงความสามารถในการชำระ

และการปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ

8. รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อ รับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุน 10% – 30%

9. หมั่นดูแลสุขภ าพ ร่างก าย

การดูแลสุขภ าพ ร่างก าย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอใส่ใจเรื่องอาห าร การกิน

ที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภ าพ ที่ดี เพราะหากมีปัญหาด้านสุขภ าพ ก็จะมีผลกระทบ

ต่อการทำงานค่าใช้จ่าย ค่ารักษ า พย าบาล การดูแลสุขภ าพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง

10. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึก จะทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และรายการใดที่สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายลงได้เพื่อจะได้ มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

11. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ ทางการเงินจะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี

รวมถึงการติดตามข่าวส ารเกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน

ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถ เตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

12 . การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อน ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประหยัดเงินที่จ่ายภาษี สามารถนำเงิน

ที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้ “อยากมีสุขภาพการเงินที่ดี.. 12 วิธีนี้ ช่วยได้นะ”

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …