10 เคล็ดลับ ก้าวไปให้หลุดพ้นจากความย ากจน..ความจนจ๋าพี่ลาก่อน

“ความจนจ๋าฉันลาก่อน” บันได 10 ขั้น เดินก้าวไปให้หลุดพ้นจากความจน

ขั้นที่ 1 : เลือกเป็นมิตรให้ถูกคน

ค น ร ว ยมักคบกับคนรวย นั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ

เขาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ได้แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาเช่นกันแต่คนอย าก

รวย ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนๆ กันเ พ ร า ะฉะนั้น ถ้าคุณอย ากเพิ่มรายได้

ให้ตัวเองลองไปคลุกคลีกับคนที่มีรายได้มากกว่าจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับ

คนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า “ถ้าอย ากเป็นคนรวย ก็ต้องคิดแบบคนรวย”

ขั้นที่ 2 : อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เ พ ร า ะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่คนรวยจะเป็นเจ้าของธุรกิจ

ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ “ตำแหน่งงาน” พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากรวยทำงาน

จนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่ คนรวยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคนมาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้

ให้มากขึ้น

ขั้นที่ 3 : ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แล้วลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากรวยเองก็มีเป้าหมายแต่ขนาดของเป้าหมายทำให้คนรวยและคนอย ากรวยแตกต่างกัน

คนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้จะ

เป็นไปไม่ได้หรือาจหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธี และ ลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย

ให้ได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่า ลองถามตัวเองว่า

คุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้มากกว่านี้อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ และที่สำคัญ อย่ าลืมลงมือ

ทำ เ พ ร า ะถ้าไม่ลงมือทำสักที มันจะเป็นแค่ความ “เพ้อฝัน”

ขั้นที่ 4 : เลิกอยู่อย่ างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากบ้าง

คนอย ากรวย มักชอบทำงานสบายๆ แต่คนรวยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานต่างหากคือความสุข

การทำสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างความ

ร่ำรวย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ลองก้าวออกจากเซฟโซนแล้วมองหาทุกความเป็นไปได้อาจ

จะ ต้ อ ง พ บ เจอกับความย ากลำบากแต่ถ้าคุณอย ากรวย ก็ต้องกล้าที่จะเหนื่อย กล้าที่จะล้มเหลว

เ พ ร า ะความล้มเหลวและความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ขั้นที่ 5 : อารมณ์ คือศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

ค นรวยและคนอย ากรวย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ คนอย ากรวยใช้เงินเ พ ร า ะอารมณ์ แต่คนรวยใช้

เ งิ น เ พ ร า ะเหตุผลการลงทุนคือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เ พ ร า ะอารมณ์เป็นสาเหตุที่ทำให้

เราตัดสินใจผิดซื้อแพง ขายถูก แทนที่จะซื้อถูก ขายแพง และบ่อยครั้งที่อารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลว

ดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะ แล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 6 : สะสมเงินทอง ดีกว่าสะสมสิ่งของ

ค น อ ย ากรวยหลายคน สะสมบ้านหรือรถ แต่คนรวยนั้นต่างออกไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำรวยให้

มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของมากเท่าไหร่ เงิน

ของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้อของและให้ความสำคัญกับการประหยัด, การ

เก็บออม และการลงทุนจะดีกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช้อป ก็เริ่มต้นการช้อปในสินทรัพย์ต่างๆ

ให้ความสนใจด้านการลงทุน และเริ่มสะสมหุ้นแทนการช้อปรองเท้าหรือเสื้อผ้า รับรองว่า

เห็นผลแน่นอน

ขั้นที่ 7 : กระจายงาน สร้างหนทางรวย

การทำงานหนักคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน และถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด คุณก็ต้องทำงาน

ปั ญ ห าก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียว แทบจะไม่ทำให้คุณรวยคุณไม่สามารถรวยได้เพียงลำพัง

คุณต้องอาศัยการกระจายงาน ตั้งแต่การจ้างคนภายนอกมาทำงานไปจนถึงการลงทุน ยิ่งคุณกระจาย

ง า นได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องชีวิตของคุณเองบันได

เหล่านี้บางขั้นสูงมาก แต่บางขั้นก็เหมือนแค่ทางต่างระดับเล็กๆ เท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ “ถ้าคุณอย ากเป็นคนรวย จงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่คนรวยทำ”ลองนำไปปรับใช้

ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตัวเองดูนะ

ขั้นที่ 8 : จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ อย่ าทำงานไปวันๆ

คนอย ากรวยหลายคน เปลี่ยนงานเ พ ร า ะต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนรวยรู้ว่า การทำงานไม่ใช่แค่

เรื่องเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงแรกของการทำงาน จะเป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากลาย

เป็นคนรวย เช่น การเป็นพนักงานขายเพื่อให้เข้าใจโลกของการค้าหรือเป็นพนักงานธนาคารเพื่อที่

จะเข้าใจการเงินและบัญชีถ้าจะเป็นคนรวย ก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณรวย

เราบอกได้เลยว่า “คนรวยจริง” กับคน “มีเงินเยอะ” นั้นแตกต่างกันมาก

ขั้นที่ 9 : สร้างรายได้เพิ่ม และควบคุมรายจ่าย

คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน “สินทรัพย์”

ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้หลายคนเลือกใช้ของเก่า ไม่ซื้อ

ของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อได้ก็ตามจำไว้เลยว่า ถ้ามีรายได้เพิ่ม

แต่รายจ่ายเพิ่มตาม นั่นคือคุณถังแตก

ขั้นที่ 10 : เน้นการหารายได้ มากกว่าการเก็บออม

ก า รเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ แต่การลงทุนสำคัญกว่า การหารายได้ จะทำให้เกิดทั้งการออมและ

ก า ร ลงทุนหลายคนคิดว่า แค่เก็บออมกับลงทุนก็เพียงพอแล้ว แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

เราต้องหารายได้ให้มากขึ้น คนรวยจะเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม ถ้าอย าก

รวยจริง ๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุนเท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …