10 สิ่งที่บอกว่าคุณนั้นมีค่ามากพอ เกินกว่าจะไปวิ่งตามใครไปวันๆ

1 : คุณต้องรักตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตั วเองลืมคนที่ไม่รักคุณ

2 : ยิ่งคุณดื้อดึง และเหนี่ยวรั้ง เขาไว้คุณยิ่งดูไร้ ค่าในสา ยตา เขาปล่อยเขาไป

3 : โลกนี้ ไม่ได้มีแค่เขาคนเ ดียว ยังมีคนอีกมากมาย ที่ต้องการคุณให้ โอกาสตัวเอง

4 : คุณต้ องรักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัสต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

5 : ทุกสิ่งที่เกิ ดขึ้น ล้วนมีเหตุผล โชคชะตากำหนดไว้ แล้วว่าเขาไม่ใช่เพร าะ คนที่ใช่ยังเดินทางมาไม่ถึง

6 : คุณมีค่าเกินกว่า ที่จะขอร้องให้ใครรัก คุณและ เข าก็ไม่มีค่าพอ

7 : ดูแลตัวเองให้ดูดี และมีค่าที่สุด เพราะจากนี้ คุณจะเป็นผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

8 : การที่คนคนเดียวปฏิเสธ คุณไม่ได้หมายถึง คุณไม่ดีพอพิสูจน์ ให้เขาเห็นว่าคุณดีพอ

9 : คุณอาจไม่ใช่สำหรับ บางคนเ หมือน ที่บางคนไม่ใช่ สำหรับคุณยอมรับ ความจริง

10 : สิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้องเชื่อ และรอคอยสิ่งนั้น รอคอยสิ่งที่คุณคู่ควร

เราไม่ได้มีค่าเพราะ ใครมารักแต่เรามีค่ายิ่งนัก ถ้าเ รารักตัวเอง อย่าฝืนอะไร ก็ตามที่จะต้องเกิดขึ้น

อย่าพยายามเพื่อคนที่ไ ม่เคยพยายามเพื่อ คุณอย่าไปหา คนที่เห็นค่าคุณ แค่เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเสียสละความสุข ของคุณเพื่อ ทำให้ทุกคนมีความสุข เริ่มใช้ชีวิต ของคุณและ ทำให้ตัวเอง

มีความสุขตัดคนบางคน ออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำเพื่อตัวเอง เรียนรู้ว่า

ถ้าคุณแคร์มากไป คุณจะลงเอยที่ผิดหวังดูแลตัว เอง ให้ดีที่สุด เพราะสุดท้ายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณจะเหลือแค่ตัวคุณเอง บอ กคนที่คุณหายไป จากชีวิตเขาว่าไม่ใช่ เพราะคุณไม่แคร์

แต่เพราะเขาไม่เห็ นค่า คุณมากพอ ลืมทุกอย่างที่ทำให้ คุณอ่อนแอและ อยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณ

เข้มแข็ง คุณมีค่าเกินกว่า จะขอร้องให้ใครมารักคุณคน ที่ไม่รักคุณเขา ไม่มีค่าพอให้คุณ ไปเป็นกำลังใจให้นะคะ

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …