” 10 นิสัยแปลกประหลาด ” ที่คนฉลาดนั้นเขาจะมีกัน

 

หลายคนเคยพูดว่า อัจฉริยะกับคนบ้ ามีเส้นบางๆ กั้น อาจเพ ราะความคิดสร้างสรรค์ ที่มีมากกว่าใคร

การมองโลกในแบบที่คนอื่นๆ ไม่มอง ทำให้คนฉลาด ที่แม้มีนิสัยประหลา ด แต่กลับสามารถประสบความสำเร็จได้

ในหลายเรื่อง ได้มีการนำหลั กการางวิทย าศาสตร์ มาเชื่องโยงกับระบบความคิด รวมถึงการออกไอเดียที่คนส่วนใหญ่

อาจรู้สึกว่ามันไม่ปกติ เช่นนิสัยในชีวิตประจำวันเหล่านี้ ที่ส่วนมากมีอยู่ในคนฉลาด

1 : ชอบวาดเส้น ขยุกขยิก คนที่ชอบลายเส้นที่ยุ่งเหยิง หรือปัญห าอันซับซ้อน มีแนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดเลยล่ะ

เนื่องจากสิ่งเหล่านั้น มีประโยชน์ในด้านการกระตุ้ นความจำ ให้เกิดไอเดียได้หลากหลายยิ่งขึ้น

2 : ชอบที่จะอาบน้ำเย็น มีคำอธิบายอย่าง ไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า น้ำเย็นสามารถช่วยให้ร่างกาย

รู้สึกกระฉับกระเฉงลดความตึ งเครีย ด และทำให้อารมณ์ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้หน่วยความจำ ของคุณมีการพัฒนา

อาจเป็นเหตุผล ทำให้คนฉลาดชื่นชอบการอาบน้ำเย็น

3 : ประเมิน ตัวเองได้เสมอ คนฉลาด มักสามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีศักยภาพขนาดไหน สามารถทำอะไรได้

ต้องการที่จะทำอะไร รวมไปถึงสิ่งไหนที่เป็นข้อด้ อ ยเพื่อให้ประมวลผล และนำไปสู่ทางเลือกที่ดี มากขึ้น

4 : ชอบฝันกลางวันหลายครั้ง ที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อยๆ ในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ย า ก

จนนำมาสู่การแก้ปัญห าด้วยวิธีที่ดีกว่า มีการศึกษาพบว่า คนฉลาดใช้จิตใจเป็นตัวชี้นำ

เพื่อค้นพบวิธีในการแก้ไขปัญห าต่างๆ ได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิม

5 : นั่งสมาธิ ทุกๆ วัน มีการศึกษาจำนวนมาก ที่แสดงให้เห็นว่า การฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำ

ช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาสม อ ง ทั้งยังเป็นการพัฒนาให้ I Q เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

6 : อยู่จนดึกดื่น คนฉลาดมักตื่น นอนในกลางดึก หรือรู้สึกสม อ งโลดแล่น ในช่วงเวลากลางคืน

มากกว่ากลางวันที่มีเสียงรบกวน เนื่องจากความสงบ ทำให้พวกเขาสามารถใช้ความคิดได้ดีกว่าไงล่ะ

7 : ชอบที่จะอยู่คนเดียวบ่อยๆ เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า น่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้นใน เรื่องที่จำเป็นมากกว่านี้

8 :  ชอบกล่าวคำสาบ านอยู่เรื่อย ตามปกตินั้น การกล่าวคำสาบา น หรือการกล่าวถ้อยคำสา ปแ ช่ง

จะมีภาพลักษณ์ของความงมงา ย แต่จากการศึกษานั้น การร้อยเรียงคำเพื่อนำมากล่าวในพิธี

เป็นศาสตร์ของภาษาชั้นสูงเลยนะแล้วคนฉลาดนั้น จะสามารถทำมันได้อย่างไห ลรื่นไม่ติดขัดเลยล่ะ

9 : พูดกับตัวเองบ่อยๆ เหมือนคนบ้ า การพูดคนเดียวอาจทำให้คุณดูเป็นคนบ้ า แต่ในความเป็นจริงนี่

อาจเป็นสัญญาณของความคิด ความจำและทักษะการรับรู้ ขั้นสูง

10 : การมีโต๊ะ ที่รกๆแม้คนอื่นจะคิดว่าคนที่ฉลาด น่าจะมีการจัด ระบียบความคิดที่ดี ชอบสิ่งที่ดูเรียบร้อย

เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ข้อมู ล แต่จากการท ดลองพบว่า ในสภาพที่ยุ่งเหยิงนั้นสามารถช่วยทำให้เขา

คิดไอเดียและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่านะ

สิ่งเหล่านี้คือ… หนึ่งในนิสัยที่คนฉลาด มักมีมากกว่าคนทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่า

คนฉลาดทุกคนจะต้องเป็นนิสัย แบบนี้นะ ถึงไม่มีนิสัยเหล่านี้ ก็เป็นคนฉลาดได้เช่นกัน

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …