10 ขั้น ก้าวข้ามผ่านไปให้หลุดพ้นจากความย ากจน ความจนจ๋าฉันลาก่อน

ความจนจ๋าฉันลาก่อน บันได 10 ขั้น เดินก้าวไปให้หลุดพ้นจากความจน

ขั้นที่ 1 : อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

ห ล า ยคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เ พ ร า ะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่คนรวยจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้

พวกเขาเป็นเจ้าของ “ตำแหน่งงาน” พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากรวยทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้า

อยู่ คนรวยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคนมาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้มากขึ้น

ขั้นที่ 2 : ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แล้วลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากรวยเองก็มีเป้าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนรวยและคนอย ากรวยแตกต่างกันคนอย าก

รวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้จะเป็นไปไม่ได้หรือาจ

หลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธี และลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้เมื่อคุณตั้งเป้าหมายลอง

ถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่า ลองถามตัวเองว่า คุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้มากกว่านี้อีก

แต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ และที่สำคัญ อย่ าลืมลงมือทำ เ พ ร า ะถ้าไม่ลงมือทำสักที มันจะเป็นแค่

ความ  “เพ้อฝัน”

ขั้นที่ 3 : เลือกเป็นมิตรให้ถูกคน

คนรวยมักคบกับคนรวย นั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถ

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน เรื่องต่าง ๆ ได้ แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาเช่นกันแต่คนอย ากรวย ชอบอยู่ในกลุ่ม

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กัน เ พ ร า ะฉะนั้นถ้าคุณอย ากเพิ่มรายได้ให้ตัวเองลองไปคลุกคลีกับคน

ที่มีรายได้มากกว่า จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า

“ถ้าอย ากเป็นคนรวย ก็ต้องคิดแบบคนรวย”

ขั้นที่ 4 : เลิกอยู่อย่ างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากบ้าง

คนอย ากรวย มักชอบทำงานสบาย ๆ แต่คนรวยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานต่างหาก คือความสุขการทำ

สิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างความร่ำรวย และได้

รับผลตอบแทนที่มากกว่า ลองก้าวออกจากเซฟโซนแล้วมองหาทุกความเป็นไปได้ อาจจะต้องพบเจอกับ

ความย ากลำบากแต่ถ้าคุณอย ากรวย ก็ต้องกล้าที่จะเหนื่อย กล้าที่จะล้มเหลว เ พ ร า ะความล้มเหลว

และความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ขั้นที่ 5 : อารมณ์ คือศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

คนรวยและคนอย ากรวย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ คนอย ากรวยใช้เงินเ พ ร า ะอารมณ์ แต่คนรวยใช้เงินเ พ ร า ะ

เหตุผลการลงทุนคือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เ พ ร า ะอารมณ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจผิด ซื้อแพง

ขายถูก แทนที่จะซื้อถูก ขายแพง และบ่อยครั้งที่อารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลว ดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะ แล้วใช้

เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 6 : สะสมเงินทอง ดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากรวยหลายคน สะสมบ้านหรือรถ แต่คนรวยนั้นต่างออกไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำรวยให้มากขึ้นสิ่งที่พวก

เขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของมากเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของ

มากเท่านั้น ลองหยุดซื้อของและให้ความสำคัญกับการประหยัด, การเก็บออม และการลงทุนจะดีกว่าถ้าคุณเป็น

เจ้าแม่นักช้อป ก็เริ่มต้นการช้อปในสินทรัพย์ต่างๆ ให้ความสนใจด้านการลงทุน และเริ่มสะสมหุ้นแทนการช้อป

รองเท้าหรือเสื้อผ้า รับรองว่าเห็นผลแน่นอน

ขั้นที่ 7 : กระจายงาน สร้างหนทางรวย

การทำงานหนักคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน และถ้าคุณอย ากขึ้น ไปให้ถึงจุดสูงสุด คุณก็ต้องทำงานปัญหาก็คือ

การทำงานหนักเพียงคนเดียวแทบจะไม่ทำให้คุณรวยคุณไม่สามารถรวยได้เพียงลำพังคุณต้องอาศัยการกระจาย

งาน ตั้งแต่การจ้างคนภายนอกมาทำงานไปจนถึงการลงทุน ยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัส

ในสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องชีวิตของคุณเองบันไดเหล่านี้บางขั้นสูงมาก แต่บางขั้นก็เหมือนแค่ทาง

ต่างระดับเล็กๆ เท่านั้นสิ่งสำคัญคือ “ถ้าคุณอย ากเป็นคนรวย จงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่คนรวยทำ”

ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตัวเองดูนะ

ขั้นที่ 8 : จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ อย่ าทำงานไปวันๆ

คนอย ากรวยหลายคน เปลี่ยนงานเ พ ร า ะ ต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนรวยรู้ว่า การทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น

โดยเฉพาะในช่วงแรกของการทำงานจะเป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคนรวยเช่น การเป็นพนักงาน

ขาย เพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า หรือเป็นพนักงานธนาคารเพื่อที่จะเข้าใจการเงินและบัญชีถ้าจะเป็นคนรวยก็ต้อง

ทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณรวยเราบอกได้เลยว่า “คนรวยจริง” กับคน “มีเงินเยอะ” นั้นแตกต่างกันมาก

ขั้นที่ 9 : สร้างรายได้เพิ่ม และควบคุมรายจ่าย

คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน “สินทรัพย์”ที่จะช่วยเพิ่ม

รายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้หลายคนเลือกใช้ของเก่า ไม่ซื้อของใหม่ แม้พวกเขาจะมี

กำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อได้ก็ตามจำไว้เลยว่า ถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มตาม นั่นคือคุณถังแตก

ขั้นที่ 10 : เน้นการหารายได้ มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ แต่การลงทุนสำคัญกว่า การหารายได้ จะทำให้เกิดทั้งการออมและการลงทุน

หลายคนคิดว่า แค่เก็บออมกับลงทุนก็เพียงพอแล้ว แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเราต้องหารายได้ให้

มากขึ้น คนรวยจะเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม ถ้าอย ากรวยจริงๆให้โฟกัสไปที่การ

หารายได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุนเท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …