ในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เราจะรู้สึกสั บสนและกดดันในชีวิตตัวเองวิธีนี้จะช่วยคุณง่ายขึ้น

7 คำถามชีวิต” ที่ต้องตอบให้ได้ก่อนอายุ 30!!

ในช่วงวัยที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน 20-30 ปี เป็นช่วงที่คนเราจะรู้สึกสั บสนและกดดันในชีวิตตัวเองเ พ ร า ะมีคำถามเข้ามา

ให้คิดจากคนรอบข้างเสมอจะแต่งงานเมื่อไหร่ ? จะซื้ อบ้านตอนไหน ? จะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ ? ซึ่งบางคนก็ยังหาคำ

ตอบไม่ได้!! แต่ถ้าเราลองถามคำถามที่จะช่วยให้คุณนึกถามตัวเองในอนาคตได้ง่า ยขึ้น ก็จะช่วยให้คุณตั ดสินใจได้ว่าควร

จะทำอะไรต่อไป ด้วย 7 คำถามดังนี้…

1 : คุณตื่นขึ้นมาเพื่ออะไร ในทุกๆ วัน

การตั้งคำถามนี้กับตัวเอง จะช่วยให้คุณมองเห็นเป้ าหมายที่ชัดเจน และทำให้คุณรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละวันเพื่อที่

จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ง่า ยที่จะตอบได้ทุกคน แต่ถ้าใครที่เจอเร็วก็จะยิ่งลงมือทำทำความฝัน

ได้เร็วยิ่งขึ้น

2 : วัน นี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง

การที่คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวัน เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่จะทำให้คุณได้พัฒนา ยิ่งช่วงวัยเริ่มต้นทำงาน การเรียนรู้ของคุณ

จะพุ่งพล่ า นมากจดบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในแต่ละวัน เพื่อพัฒนาความคิดและทัศ น คติของคุณให้ก้าวไกลและไปถึง

เป้าหมาย

3 : คุณแสดงออกให้คนที่คุณรั กเห็นหรือยัง

ใครคือคนที่คุณรักที่สุด!! แล้วคุณแสดงออกให้เขาเห็นแล้วหรือยังคนรอบข้างตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน หรือคนที่

คุณรักความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นกุญแ จที่จะทำให้คุณพบกับความสุขในชีวิตและอย า กจะใช้ชีวิตอยู่ให้ยืนย าวถึงแม้คุณจะ

ใช้การกระทำบอกพวกเขาว่าคุณรู้สึกอย่ างไรแล้วก็ตาม แต่การบอกพวกเขาให้มั่นใจด้วยคำพูด ยิ่งเพิ่มความมั่นใจได้

มากขึ้น ทำให้พวกเขารู้ว่าคุณใส่ใจมากแค่ไหน

4 : ความสำเ ร็จ ในความหมายของคุณคืออะไร?

ความสำเร็ จในความหมายของหลายๆ คน อาจจะหมายถึง ชื่อเสี ยงเ งินทอง หรืออำนาจ ที่หลายคนก็ใฝ่ฝันที่อย ากจะมีสิ่ง

เหล่านี้ เพื่อก้าวเข้าไปสู่คำว่า “ความสำเร็จในชีวิต” แต่ก็มีความสำเร็จอีกหลายๆ ด้านที่เราสามารถมีได้เช่นกัน ดังนั้นคุณ

ต้องตอบให้ได้ว่า ความสำเร็จในความหมายของคุณนั้นคืออะไร และเดินทำตามความสำเร็จในแบบของคุณซะ

5 : ใครเป็นแร งบันดาลใจให้กับคุณมากที่สุด

คุณต้องตอบคำถามให้ได้ว่า… ใครเป็นคนที่สร้างแ รงบันดาลใจให้คุณและคุณอย า กที่จะเป็นแบบคนๆ นั้น ซึ่งนั้นจะเป็น

คำตอบให้คุณได้ว่าคุณนั้นคาดหวังอะไรในอนาคตของตัวเอง และจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อเป็นให้ได้แบบที่คุณหวังไว้

6 : หากพรุ่งนี้คุณไม่มีชีวิ ตอยู่แล้ว คุณพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วหรือยัง

คุณอาจจะกำลังคิดว่า… คุณยังมีเวลาเหลืออีกเยอะที่จะทำอะไรหลายๆ อย่ างแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะใช้เวลาในแต่ละวันไป

อย่ า งเปล่าประโยชน์ โดยที่คุณไม่ได้ก้าวเข้าใกล้ความฝันตัวเองเลย คุณต้องหันกลับมามองตัวเองว่าตอนนี้สิ่งที่คุณเป็น

อยู่นั้น คุณพอใจมันแล้วหรือยัง ถ้ายัง…คุณก็ต้องเร่งมือทำได้แล้ว เ พ ร า ะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน

7 : คุณมีคุณค่ าอะไรในตัวเอง

พูดง่ายๆ ก็คือ คุณนั้นมีจุดขา ยอะไร อะไรคือสิ่งที่โดเด่นในตัวคุณ จงสร้างคุณค่ าให้ตัวเอง พัฒนาสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ชำน าญ

สิ่งที่คุณคิดว่า คนอื่นทำไม่ได้เหมือนคุณ หรือทำได้ย าก นั่นแหละคือสิ่งที่คุณมีและมันจะสร้างให้คุณมีคุณค่าในเรื่องนั้นๆ

เมื่อมีแล้วก็อ ย่ าปล่อยให้มันไร้ค่า ฝึกฝนและพัฒนาจนชำน า ญ ที่เมื่อใครต้องการสิ่งนั้นต้องนึกถึงคุณ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …