แนวทางการเป็นผู้นำแท้จริงแล้วควรมี บุคลิก ทัศนะคติและการวางตัวที่ดี

ถ้าอย ากมีความสุข กับ งาน “อย่ าคิดเป็นหัวหน้า” (ข้อคิดดีมาก)

แจ๊ค หม่า มหาเศรษฐีระดับโลก ที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อเสียงครั้งหนึ่งถูกเชิญให้ไปบรรย ายในหัวข้อ

“การเป็นผู้นำ” ได้เผยแนวคิดของตนเองที่ว่า…“อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า หากอย ากมีความสุข”ซึ่งได้สอนถึงแนวทาง การเป็น

ผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าว่าการเป็นผู้นำและการเป็นหัวหน้านั้นแท้จริงแล้ว ควรมี บุคลิก ทัศนะคติและการวางตัวในบทบาท

หน้าที่อย่ างไรซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็ นใหญ่มาดูกันเลย ว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะได้นำไปสำรวจและ ปรับใช้ให้ได้เกิดประโยชน์

มากที่สุดสำหรับตนเอง

1 : การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่ างที่คิด

แจ๊ค หม่า มีพนักงาน ในบริษัทนับหมื่นๆ คนแม้ว่าเขาจะมีการบริหารที่ดูเหมือนง่ายในสายตาคนทั่วไปแต่ชีวิตของเขาไม่ได้

เรียบ ง่ายอย่ างที่คิด จนมีประโยคเด็ ดออกมาว่า..“หากอย ากมีชีวิตที่มีความสุข อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า”เ พ ร า ะชีวิตเต็ม

ไปด้วยความกดดัน หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคุณจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขโดยทันที

อย่ าโยนความผิดให้ลูกน้องเชียว

2 : คุณต้องคอยผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหา ที่มีความย ากลำบากแจ๊ค หม่า มีคำแนะนำคำให้กำลังใจที่ติดหูว่า “แม้วันนี้มันจะแ ย่ และพรุ่งนี้

จะยิ่งแ ย่ ลงไปอีก แต่วันข้างหน้ามันจะกลายเป็น สิ่งสวยงาม”การเป็นผู้นำ คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกทีมเพื่อให้

ผ่านพ้นช่วงเว ล า ที่ แ ย่ ๆ ไปได้โดยการไม่ยึดติกับอดีต ทำให้รู้ว่าพรุ่งนี้ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดีสำหรับเราได้การเป็น

หัวหน้าคนไม่ได้ง่ายอย่ างที่คิดไม่ใช่แค่การเดินชี้นิ้ว สั่งลูกน้องไปวันๆ แต่คุณต้องมีความรู้ และ ความสามารถ มีความ

ใส่ใจกับลูกทีมของคุณทุกคนเพื่อที่จะให้งานของคุณนั้นทำงานให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด

3 : คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกัน ประกอบด้วย

IQ EQ และ LQ เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ (ความฉลาดทางปัญญา) กับ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) เป็นอย่ างดีส่วน LQ

นั้นคือ “ความรัก” การที่เราเป็นหัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรักให้กับลูกทีม ให้กับพนักงานของคุณพร้อมที่จะทำงาน

ร่ ว ม กันให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์มากที่สุด เ พ ร า ะพวกเขาเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวคุณเอง

เ พ ร า ะฉะนั้น การที่มีความรักเป็นสิ่งที่สำคัญืในหลายๆ ครั้งหัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับ จากคนภายในทีมเนื่องจาก

ไ ม่ มี ค ว ามรักความใส่ใจ และความเข้าใจจึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่ างย ากลำบากไม่ค่อยประสบผลสำเร็จและ

ความราบรื่นก็เป็นไปได้ย ากการเป็นหัวหน้า หรือความเป็นผู้นำนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ที่ได้รับหากแต่ขึ้นอยู่กับ

ความน่าเคารพน่านับถือของลูกทีมที่มีให้ต่อคนๆ นั้นจะเป็นผู้นำได้อย่ างไรหากไม่มีใครเดินตามคุณจะเป็นผู้นำได้

ก็ต่อเมื่ออย ากมีคนเดินตามคุณ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …