แนวทางการเป็นผู้นำแท้จริงแล้วควรมี บุคลิก ทัศนะคติและการวางตัวที่ดี

ถ้าอย ากมีความสุข กับ งาน “อย่ าคิดเป็นหัวหน้า” (ข้อคิดดีมาก)

แจ๊ค หม่า มหาเศรษฐีระดับโลก ที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อเสียงครั้งหนึ่งถูกเชิญให้ไปบรรย ายในหัวข้อ

“การเป็นผู้นำ” ได้เผยแนวคิดของตนเองที่ว่า…“อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า หากอย ากมีความสุข”ซึ่งได้สอนถึงแนวทาง การเป็น

ผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าว่าการเป็นผู้นำและการเป็นหัวหน้านั้นแท้จริงแล้ว ควรมี บุคลิก ทัศนะคติและการวางตัวในบทบาท

หน้าที่อย่ างไรซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็ นใหญ่มาดูกันเลย ว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะได้นำไปสำรวจและ ปรับใช้ให้ได้เกิดประโยชน์

มากที่สุดสำหรับตนเอง

1 : การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่ างที่คิด

แจ๊ค หม่า มีพนักงาน ในบริษัทนับหมื่นๆ คนแม้ว่าเขาจะมีการบริหารที่ดูเหมือนง่ายในสายตาคนทั่วไปแต่ชีวิตของเขาไม่ได้

เรียบ ง่ายอย่ างที่คิด จนมีประโยคเด็ ดออกมาว่า..“หากอย ากมีชีวิตที่มีความสุข อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า”เ พ ร า ะชีวิตเต็ม

ไปด้วยความกดดัน หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคุณจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขโดยทันที

อย่ าโยนความผิดให้ลูกน้องเชียว

2 : คุณต้องคอยผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหา ที่มีความย ากลำบากแจ๊ค หม่า มีคำแนะนำคำให้กำลังใจที่ติดหูว่า “แม้วันนี้มันจะแ ย่ และพรุ่งนี้

จะยิ่งแ ย่ ลงไปอีก แต่วันข้างหน้ามันจะกลายเป็น สิ่งสวยงาม”การเป็นผู้นำ คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกทีมเพื่อให้

ผ่านพ้นช่วงเว ล า ที่ แ ย่ ๆ ไปได้โดยการไม่ยึดติกับอดีต ทำให้รู้ว่าพรุ่งนี้ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดีสำหรับเราได้การเป็น

หัวหน้าคนไม่ได้ง่ายอย่ างที่คิดไม่ใช่แค่การเดินชี้นิ้ว สั่งลูกน้องไปวันๆ แต่คุณต้องมีความรู้ และ ความสามารถ มีความ

ใส่ใจกับลูกทีมของคุณทุกคนเพื่อที่จะให้งานของคุณนั้นทำงานให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด

3 : คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกัน ประกอบด้วย

IQ EQ และ LQ เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ (ความฉลาดทางปัญญา) กับ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) เป็นอย่ างดีส่วน LQ

นั้นคือ “ความรัก” การที่เราเป็นหัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรักให้กับลูกทีม ให้กับพนักงานของคุณพร้อมที่จะทำงาน

ร่ ว ม กันให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์มากที่สุด เ พ ร า ะพวกเขาเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวคุณเอง

เ พ ร า ะฉะนั้น การที่มีความรักเป็นสิ่งที่สำคัญืในหลายๆ ครั้งหัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับ จากคนภายในทีมเนื่องจาก

ไ ม่ มี ค ว ามรักความใส่ใจ และความเข้าใจจึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่ างย ากลำบากไม่ค่อยประสบผลสำเร็จและ

ความราบรื่นก็เป็นไปได้ย ากการเป็นหัวหน้า หรือความเป็นผู้นำนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ที่ได้รับหากแต่ขึ้นอยู่กับ

ความน่าเคารพน่านับถือของลูกทีมที่มีให้ต่อคนๆ นั้นจะเป็นผู้นำได้อย่ างไรหากไม่มีใครเดินตามคุณจะเป็นผู้นำได้

ก็ต่อเมื่ออย ากมีคนเดินตามคุณ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

4 สาเหตใหญ่ๆที่ทำให้คู่รักต้องนอกใจกันสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือกัน

4 สาเหตสำคัญที่คนส่วนใหญ่คิดนอกใจ สุดท้ายก็ต้องปล่อยมือ … …