แช ร์ประสบการณ์เก็บเงินของคนเงินเดือน 9,300 ที่เขาทำได้มาแล้ว

ในยุคปัจจุบันทุกวันนี้ สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนเป็นอยู่คือ

“..การใช้เงินที่มากเกินตัว เดือนชนเดือนตลอด..”

บางคนทำงานมานานหลายปี ยังไม่มีเงินเก็บก็มีนะ

และนั่นอาจเป็นสัญญาณบอกว่า…

การวางแผ นเรื่องเงินนั้น มันค่อนข้างแย่เชียวล่ะ

ฉะนั้น มีตั วอย่ างของผู้ที่เก็บเงินดีเด่นมาฝาก บอกเลยว่า..

มนุษย์เงินเดือนที่ได้อ่ านจะต้องมีกำลังใจ ในการเก็บเงิน

อย่างแน่นอน มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง..

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเธอได้ทำการแ ชร์วิธีเก็บเงินอย่ างละเอียด

โดยเธอเน้นการเก็บแบบเรื่อยๆ ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรสูง

เพราะเธอทำงานเป็น “พนักงาน เซเว่ น” เงินเดือนเพียง 9300 บาท

นับว่าใช้ธรรมดายังจะไม่พออยู่แล้ว แต่เธอทำได้

การเก็บเงินของเธอคือ การวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออก

กดออกจากธน าคารมาให้หมด ทีนี้ก็ทำการหั กค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ที่จำเป็นของเดือนออกไปคราวนี้ก็จะไม่ต้อง “เป็นหนี้”

ส่วนค่ากินนั้น ก็ต้องมีการวางแผน ด้วยนึกภาพให้ออกว่า

วันหนึ่งเรามีความจำเป็น ต้องใช้เงินไปกับอะไรแค่ไหน

และทำการแยกเอาไว้เป็นถุงๆ  จนครบเดือน เพื่อไม่ให้เกิด

การใช้เงิน กับส่วนที่ไม่จำเป็น จัดเป็นเซ ตเหรียญได้ก็จะดี

มันจะได้ทำให้เรารู้สึกขิ้เกีย จ ไม่อย ากหยิบมาใช้จ่าย

และซึ่งอาจส่งผลให้ตอนเย็นเราก็ยังเหลือเหรียญเหล่านั้น

ไปออมได้อีก ทีนี้ก็จะเหลือเงินสำหรับกองกลางที่จะเอามาใช้อะไร

ที่ไม่จำเป็นได้และพนักง านเซเว่ น คนนี้ เขาได้เลือกการออมเงิน

โดยการนำเงินที่เหลือจากการหั กค่าใช้จ่าย ทุกอย่ างไปลงทุน

กับสล ากออมทรั พย์ของ ธ ก ส. ทั้งยังรับเสื้อผ้ามือ 2

มาข าย และเก็บเงิน ออกมอไซค์ไว้ขี่ไปทำงานอีก ถ้าจะคิดกันง่ายๆ

ก็คือ การออมก่อนแต่ใช้ทีหลัง นี่แหละที่น่าสนใจ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …