แก่แล้วให้คิดแบบนี้จะอยู่ได้สบายๆ..อะไรๆก็เปลี่ยนไปไวมากในทุกวันนี้

จงแก่แต่มีความสุข แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ก็อยู่ได้

อะไร ๆ ก็เปลี่ยนไปไวมากในทุกวันนี้ ในหลาย ๆ ประเท ศนั้น เริ่มเข้าสู่การเป็น

สังค มผู้สูงอายุหากเป็นเช่นนั้นคงจะพึ่งพาลูกหลานไปตลอด เห็นจะไม่ได้แน่

พ อ เ ราแก่ตัวลงทุก ๆ คนนั้น ก็ต้องทำอะไรสักอย่ างเพื่อที่จะสามารถอยู่ได้

โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน และพึ่งตัวเองได้

1 : ทำชีวิต ให้มีสีสัน

เ พ ร า ะ มั น จะ ทำ ให้ชีวิตเรา เต็มไปด้วยเสียงเพลง เต็มไปด้วยความสดใส

จงทำอะไรที่น่าสนใจ ผ่อนคลายอารมณ์ ยิ้มแย้ม ปล่อยปัญหาและความทุกข์

ไปบ้าง ทำตัวเองให้มีความสุข เ พ ร า ะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว

2 : อายุมากแล้ว ต้องใจกว้าง

และเราเอง ก็แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดอะไรมากมาย ต้องใจกว้างเข้าไว้จงมอง

โลกในแง่บวก เราจะกินอะไรก็กินอย ากใส่อะไรก็ใส่ไปไม่ต้องกลัวการใช้เงิน

เ พ ร า ะช่วงนี้ เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินกับตัวเองบ้างถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเอง

เมื่อสิ้ น ใจเงินก็เอาไปไม่ได้นะ

3 : การไม่มีความกังวล

เราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล ส่วนเรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้

ก็ ช่ ว ย ไปละกัน และส่วนอะไรที่อยู่นอกเหนือนั้น หรือลูกไม่ต้องการให้คุณ

ช่ ว ย ก็ ไม่ต้องกังวลไป อย่ าเข้าไปก้าวก่ายชีวิตเขามากไป แก่แล้วจัดการ

เ รื่ องของเราก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งมากเ พ ร า ะจะยิ่งทำให้

ตัวเองลำบาก

4 : อายุมากแล้ว ควรมีสุขภาพที่ดี

เ พ ร า ะการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแร ง คือสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราอายุเยอะ

แ ก่ ตั วยิ่งสำคัญ เ พ ร า ะสุขภาพที่แข็งแร งนั้น มันดีต่อการใช้ชีวิตมากจงกิน

อ าหารที่มีประโยชน์ นอนให้เพียงพอ เมื่ออายุมากขึ้นสนใจเรื่องของผู้อื่นให้

น้ อ ย เ รี ยนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ ที่ถูกวิธีชีวิตคุณจะได้มีความสุข สนุกด้วย

สิ่งที่ทำ

5 : ต้องอยู่ด้วยตัวเอง

เ พ ร า ะ เ มื่อคนเราแก่ ก็ย่อมต้องพึ่งตัวเอง เ พ ร า ะลูกไม่สามารถ อยู่กับเรา

ไ ด้ ต ล อดอย่ าเอาความหวัง ที่จะให้ลูกดูแล ไปฝากไว้ที่เขาเ พ ร า ะลูกนั้น

ก็ มี ง า นที่ต้องรับผิ ดชอบหากทิ้งภาระไว้ที่เขา ก็เพิ่มความกดดั นให้เขาอีก

และเวลาคุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดสู้อยู่ที่บ้านของคุณเอง

ดีกว่า และที่สำคัญอย่ าแบ่ งสมบัติให้ลูกเร็วไปนะเ พ ร า ะของพ่อแม่ยังไง

มันก็เป็นของลูกเสมอ แต่ว่าของลูก อย่ างไรซะก็เป็นของลูก จำไว้นะ!

6 : การไม่ทวง บุญคุณคน

แก่ตัวไปแล้ว เรื่องเล็กๆ น้อยๆ คุณเคยช่วยใคร คนอื่นทำดีกับคุณแค่ไหนก็

ปล่อยผ่านไปเถิด แค่รู้เพียงตัวคุณก็พอ เช่นถ้าลูกๆ เขาขอให้คุณไปช่วยดู

ห ล า นก็อย่ าได้หงุดหงิด ไม่ต้องไปบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบาก เ พ ร า ะ

ถ้ า ตัวคุณอย ากทำก็ทำไป แต่หากไม่เต็มใจ ที่จะทำ ก็แค่หาข้ออ้างไป

ก็แค่นั้นแหละ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …