เลือกดอกกุหลาบที่ชอบที่สุด บอกนิสัยตัวตนของคุณ

ใครหลายคนบอกว่า หากเปรียบกุหลาบกับความรัก คงเป็นเหมือนรัก

ที่ทั้งสุขปนทุกข์เพราะแม้กุหลาบจะมีกลีบดอกที่สวย มีกลิ่นหอมหวาน

แต่ก็ยังคงมีหนามแหลมที่คอยทิ่มแท งหากเผลอไม่ระวัง

เลือกดอกกุหลาบ  ” หมายเลข 1 “

คุณเป็นคนชัดเจนเรื่องพื้นที่ส่วนตัวของคุณ คุณให้ความสำคัญ กับเรื่องนี้มาก

แล ะคุณเป็นคนที่ชอบเว้น ระยะห่าง มีโลกส่วนตัวสูง แต่ก็ไม่ได้ถึง กับปลีกวิเวก

จากคนอื่น นิสัยของคุณเป็น คนที่เรียบง่ายใจดี และซื่อสัตย์

ถ้าหากเพื่อน เดือดร้อน คุณก็พร้อม ให้ความช่วยเหลือ

เลือกดอกกุหลาบ  ” หมายเลข 2 “

คุณเป็นคนที่ฉลาดและ มีความ กล้าหาญ แล ะยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์

โปร่งใส มีจิตใจ ที่กว้างขวางคุณเกิดมาแล ะมีลักษณะที่เป็นผู้นำ

เป็นคนที่ให้ คำแนะนำคนอื่นๆ ได้ดี

เลือกดอกกุหลาบ  ” หมายเลข 3 “

คุณเป็นคนประเภทน้ำครึ่งแก้วรับฟังความคิดเห็นหรือคำสอนคนอื่น

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พยาย ามพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอดแล ะคุณ

เป็นคนที่เข้า กับคนอื่นได้ง่าย แต่คุณก็ไม่ได้ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย

เพราะคุณชอบที่จะอยู่กับตัวเอง

เลือกดอกกุหลาบ  ” หมายเลข 4 “

คุณเป็นคนที่มีพลังงาน มากมาย มักจะอยู่ไม่นิ่ง ชอบที่จะเผชิญ

กับความท้าทายแล ะสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ คุณชอบ ที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่

จึงมักมีไอเดียใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ดวง/ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …