เราจะมีเวลาอยู่กับลูกเพียงแค่ช่วง 10 ปีแรก จงใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกแค่ช่วง 10 ปีแรกเท่านั้น จงใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

มีคนเคยบอกไว้ว่า…

เราจะมีเวลาอยู่กับลูกนั้นก็เพียงแค่ระยะเวลาช่วง 10 ปีแรกเท่านั้นพอหลังจากนั้นเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันก็จะเริ่ม

ลดลงซึ่งในปีแรกนั้นเราจะได้อุ้ ม ลู กนอนเป็นเวลา 6 เดือนแรกแล้วพอหลังจากนั้น ลูก จะสามารถนอนได้เอง

เวลาในการอุ้ ม ลู กก็มีแค่เพียงช่วง 1 ปีเท่านั้น

เ พ ร า ะว่า หลังจากนั้น เขาก็เดินได้เองเราก็มีเวลาในก อด เล่นกับลูกได้เพียง 2 ปีเท่านั้นพอหลังจากนั้น เขาก็

ไม่ยอมให้เราก อดนานๆแล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียงแค่ 3 ปีแรกเท่านั้น

เ พ ร า ะ หลังจากนั้น เขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้วเรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดเพียง 10 ปีเท่านั้นเองเ พ ร า ะ หลังจากนั้น

เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราแล้ว และอย ากอยู่กับเพื่อนมากกว่าเราจะดูแลลูกได้อ ย่ า งดีที่สุด ก็เพียง 15 ปีแรก

เท่านั้นเอง

เ พ ร า ะหลังจากนั้น เขาก็ไม่อย ากให้เราดูแล เพราเขาเองก็มีชีวิตของเขาและบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว

ไม่อ ย า กจะเป็นภาระของใครลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขา มีแบบแผนชีวิตของตัวเอง

หลังจากนั้น เราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลยเวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้วเวลาของใครสักคนก็หมดลงเหมือนกันในวันที่ลูก

ยังอยู่กับเรา ก็ควรจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าให้คุ้มค่าที่สุด

เ พ ร า ะเมื่อเขาโตแล้ว เขาก็จะแยกมีครอบครัว มีภาระหน้าที่มีเป้าหมาย มีความฝันเป็นของตัวเอง เขาเริ่มทำงาน

และเริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ววันนั้น มันก็คงมาถึงแน่นอน ก็อย่ าได้ไปยึดติดอะไรมากมายเ พ ร า ะนั่น “ มันชีวิตของ

เขา ” คุณเองก็มีชีวิตของคุณไม่ควรจะวางความคาดหวังอะไรไว้กับลูก

เ พ ร า ะ… ถ้าคุณรักลูก คุณจะไม่เอาภาระ เอาความคาดหวังของตัวเอง ไปให้เขาแบกหรอก”ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่

แรกเกิดไปจนถึง 15 ปีนั้นช่วงเวลาที่เรายังอยู่กับเขาได้อย่ างเต็มที่ก็จงกอบโกยช่วงเวลานั้นไว้ให้ดี

ฉะนั้นแล้ว จงทำทุกวันให้มีค่าที่สุด ที่จะอยู่ด้วยกันกับลูกในช่วง 10 ปีแรกเ พ ร า ะ เวลามักผ่ านไปไวเสมอ เผลอ

แปบๆ เวลาชีวิตของเราก็จะหมดลงแล้วชีวิตคนเรามีเวลาอย่ างจำกั ด แต่ความรักและความผูกพันธ์ที่มีให้แก่กัน

นั้นจะไม่มีวันหมดลงตามไป

จงสร้างความทรงจำที่ดีให้ไว้แก่กัน และในย ามที่ยังมีกันและกันอยู่แม้แต่คนเป็นลูกเองก็ตาม เราไม่ได้มีเวลาอยู่

กับพ่อแม่ไปได้ตลอดหรอกนะสั กวันเวลาของพวกท่านก็ต้องหมดลง จงรีบดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีลมหายใจ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …