เมื่อเงินออมเหลือน้อยลงควรเริ่มปรับตัวอย่ างไร คำตอบอยู่ในบทความนี้

เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย..และหนี้ยังต้องจ่าย ควรเริ่มปรับตัวอย่ างไร เรามีคำตอบ

ปั ญ ห า เ งิ น ช็ อต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่ จนทำให้เป็นหนี้ท่วมหัว

พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรดี

เราจะนำเสนอ 6 วิธี การใช้ชีวิตหากวันใดวันหนึ่ง ชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหา

หมุนเงินไม่ทันเงินติดลบ ไม่พอใช้ มาดูกันว่า เราจะมีวิธีจัดการ เรื่องเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 : หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่าย

ได้ โดยเลือกจ่ายหนี้ที่มี ดอกเบี้ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน

และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้

2 : ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่มไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน

ที่สำคัญต้องหยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เ พ ร า ะจะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบ

ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

3 : ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเองทุกวันในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้าง

พ อ ใ ช้ จ่ า ย ห รื อ ไม่ หรือในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่า

มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุดจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตถ้าไม่

จำเป็น ต้องเลิกหรือหยุดทันที

หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้าง

และหมดไปกับอะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ควรประหยัดอย่ างจริงจัง

4 : สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่งประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ อัตรา

ขั้ น ต่ำ ที่ ต้องชำระ จากนั้นให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมดคำนวณรายได้ทั้งหมด เรียงลำดับ

ยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

5 : เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อรักษาบัญชีและเครดิตวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะอาจจะมีหนี้เพียง 2-3

บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่

สำคัญต้องมีวินัยในการผ่อนชำระ

ห า กหมดภาระหนี้แล้วไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีก เ พ ร า ะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้นมีแต่จะ

เ พิ่ ม ม ากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไปเป็นเงินสด เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุด

หากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดหนี้ได้เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้

น้ อ ย ที่ สุ ด เท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อ

ปลดหนี้ได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลในระหว่างนั้น แนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด

อย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มีต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

6 : หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม

ใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่ามีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร

หรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามี

ทักษะการขายก็หาซื้อสินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่น ๆ

ก็ทำได้เลยครับ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …