เมื่อรายจ่ายถึงขีดจำกัดจงเตือนตัวเองตลอดเวลา 10 นิสัยทำให้จน

10 นิสัยทำให้จน คนเลิกได้ “การเงินจะดีขึ้น”

1 : รอโชคหล่นจากฟ้า 80%

ของคนรวยสร้างเงินล้าน ด้วยมือของตัวเองล้วนๆ ไม่มีใครนั่งรอโชคหรือมรดกร้อยล้าน

จา กพ่อแม่ หรือรอถูกลอตเตอรีรางวัลที่ 1 เพื่อจะกลายเป็น เศรษฐีเพียงข้ามคืน ไม่มี

สิ่งใดได้มาโดยง่าย หากอย ากได้ก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง

2 : รายจ่ายมากกว่ารายรับ

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำกัน และนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานทางการเงินอย่ างง่าย

ที่สุด ที่คุณจะทำได้ แต่ปัจจุบันในโลกของเทคโนโลยีที่สามารถช้อปปิ้งได้ตลอดเวลา

แม้แต่บนรถไฟฟ้าขณะเดินทางกลับบ้าน คุณก็ยังสามารถซื้อของได้ หรือการใช้ บั ตร

เ ค ร ดิ ต ที่พร้อมรูดซื้อของตลอดเวลา ความสะดวกสบายเหล่านี้เป็น อา วุ ธ ชั้นดีที่

จะ ทำใ ห้การเงินของคุณติดลบได้ง่าย ๆ ดังนั้นควรตั้งงบ ประมาณในการใช้จ่ายให้

แน่นอน และเตือนตัวเองตลอดเวลา เมื่อรายจ่ายถึงขีดที่กำหนดแล้ว

3 : จ่ายก่อนออม

ถ้าคุณคิดว่าการออมเงินคือ ใช้จ่ายไปก่อนแล้วเงินที่เหลือคือ เงินออมนั่นคือสิ่งที่คุณคิด

ผิดถนัด เ พ ร า ะมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นแบบนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึงคราวที่

อย ากจะช้อปปิ้งคุณก็ใช้เงินจนหมด แทบไม่เหลือไว้ออม ดังนั้นการออมที่ดีคุณควรกัน

เ งิ น ออมออกมาจากก้อนที่ช้อปปิ้งไว้ตั้งแต่แรกเลย เพื่อไม่ให้เงินแต่ละก้อนของคุณ

ปะปนสะเปะสะปะไปหมด

4 : ไร้ซึ่งการวางแผน

สิ่ ง จำเป็นที่ไม่มีไม่ได้เลย คือ เป้าหมายของการเป็นคนรวย เ พ ร า ะแต่ละคนย่อมมีแรง

จูงใจที่แตกต่างกันออกไป เป้าหมายก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น บางคนต้องการ

ปิดบัญชีหนี้สินทั้งหมด บางคนต้องการวางแผนการเงินเพื่อ ชีวิตหลังเกษียณ และไม่ว่า

เป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร อย่ างน้อยให้แน่ใจว่าคุณได้วางแผนการเงินในชีวิตคุณ

เอาไว้แล้ว

5 : ออมเงินเพื่อที่จะเก็บเอาไว้

ถ้ า คุ ณ กำลัง ก้มหน้าก้มตา เก็บเงินเพื่อนำไปฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยคุณเพียง 2-3%

นี่ไม่ได้ช่วยให้คุณรวยขึ้นเลยแม้แต่น้อยการออมเงินที่ดีคือนำเงินที่ออมไปลงทุนอย่ างอื่น

สร้างเป็นรายได้ ที่สามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

6 : ชีวิตขึ้นอยู่กับรายได้ทางเดียว

ไม่ว่าเงินเดือน คุณจะสูงซักกี่แสนบาท แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องพึ่งพาเงินก้อนนี้เพียง

อย่ างเดียวอย่ าหยุดแค่เพียงพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้แต่ควรหาช่องทางเพิ่มรายได้

อื่นๆ สร้างเป็นตัวเลือกหรือเป็นเงินสำรองย ามฉุกเฉิน

7 : ลงทุนในสินค้าที่เป็นเทรนด์

ฟังดูน่าจะเป็นเรื่องดี เ พ ร า ะสินค้าที่กำลังเป็นเทรนด์มั กจะขายดีแบบเทน้ำเทท่า แต่

สิ น ค้ า พ วกนี้คือสินค้าในกระแส ที่มาแล้วก็ไป โดยเฉพาะสินค้าที่มากับเทคโนโลยี

พ ร้ อ ม ที่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ใหม่ กว่าอยู่เสมอ อย่ าง Warren Buffet ที่จะเลือก

ล ง ทุน (หุ้น) ในรถไฟฟ้า, ธนาคาร, อาหาร และเครื่องดื่ม ที่สร้างรายได้เข้ามาเรื่อย ๆ

อย่ างมั่นคง

8 : ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น

คนรวยที่แท้จริง ไม่ชอบการแข่งขันกับใคร พวกเขามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่จำเป็น

ต้อ งมีเครดิตการ์ดหลายใบ หรือใช้สมาร์ทโฟนแพง ๆ เพื่อให้ตัวเองดูร่ำรวย ทำให้ไม่

ต้ องมีหนี้ก้อนใหญ่ไว้คอยฉุดดึงชีวิต สาเหตุอันดับหนึ่งของการมีหนี้สินคือ การชอบ

เปรียบเทียบกับคนอื่น เห็นคนอื่นมีแล้วคิดว่าเราต้องมีมากกว่า

9 : ใส่ใจกับตัวเลขราคามากกว่าความคุ้มค่า

ใครว่าคนรวยสนใจ แต่ราคาของสินค้าที่มุ่งจะซื้อแต่ของถูกเพียงอย่ างเดียวแต่พวกเขา

จะเลือกซื้อของที่มีราคาสมเหตุสมผลและเน้นความคุ้มค่าค่ามากกว่าราคาถูก เช่น พวก

เ ข าเลือกที่จะซื้อรถดี ๆ ซักคันหนึ่งเพื่อให้ใช้ไปได้นาน ๆ มากกว่าเลือกซื้อรถมือสอง

เก่า ๆ ที่ต้องคอยตามซ่อม เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามมาไม่สิ้นสุด

10 : ละเลยกับค่าธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ

หากลองลิสท์ รายจ่ายในแต่ละเดือน คงไม่มีใครคิดไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่าย

ใ ห้ กั บ ธ น าคาร เช่น ค่าธรรมเนียม ATM หรือค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอื่น ๆ

ค นรวยเหล่านี้แทบไม่เคยต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารเลย เ พ ร า ะพวกเขารู้จัก

จั ด ก ารกับเงินของพวกเขา ดีและหลีกเลี่ยง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …