เมื่อคบถูกคนชีวิตย่อมรุ่งเรือง แต่หากคบคนผิดจะต้องเสียใจ

คน 8 ประเภท อย่ าคบ อย่ าช่วย จำให้ขึ้นใจ อยู่ห่างได้ยิ่งดี

ชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นเหลือเกิน เราจำเป็นต้องจัดการกับปัญหา

8 อย่ างนี้ให้ดีเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่ างเป็นสุข ไม่ต้องเดือดร้อน

ขอให้ตั้งสติพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแก้ไขได้ก็ค่อย ๆ แก้ไป

ทีละอย่ าง ส่วนอะไรเกินวิสัยจะแก้ไข ก็ปล่อยไปตามที่ควรจะ

เ ป็ น เรามีเวลาแห่งความสุข พอ ๆ กับเวลาที่ทุกข์ ดังนั้น จะ

เลือกสุขหรือทุกข์ ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

“8 ไม่คบ” ระวังในการคบเพื่อน 8 ประเภทนี้ ไม่คบได้จะดีต่อชีวิต

1 : คนพูดเท็จเป็นนิสัย

2 : คนที่มีจิตใจคิดไม่ดี

3 : คนที่เนรคุณคนอื่น

4 : คนช่างยุให้แตกแยก

5 : คนที่จมอยู่ในกิเลสตัณหา

6 : คนคด ที่ตีหน้าซื่อเป็นคนดี

7 : คนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

8 : คนที่ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอย่ าง

“8 ไม่ลืม” คนเหล่านี้ไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1 : ไม่ลืมบุญคุณ สามีภรรย า ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข

2 : ไม่ลืมบุญคุณ พ่อแม่คอยเลี้ยงดู

3 : ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหา สนิทรู้ใจ

4 : ไม่ลืมบุญคุณ ผู้ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน

5 : ไม่ลืมบุญคุณ พี่น้องช่วยประคองกันมา

6 : ไม่ลืมบุญคุณ ครูอบรมสอนสั่ง

7 : ไม่ลืมบุญคุณ ผู้รู้ที่ช่วยชี้แนะ และนำทาง

8 : ไม่ลืมบุญคุณ ธรรมชาติ ฟ้าดิน

“8 อย่ า” เส้นทางชีวิต พูดง่าย แต่ทำย าก คนเหล่านี้จำขึ้นใจว่า “อย่ า”

1 : อย่ าลืมผู้ที่มอบความรักให้

2 : อย่ าเข้าใกล้ คนคดชั่วช้า

3 : อย่ าคบหา คนกลับกลอก ไร้น้ำใจ

4 : อย่ าระแวง คนตรงใจซื่อ

5 : อย่ าอิจฉาคนรวยเพียงชั่วข้ามคืน

6 : อย่ าโกรธผู้หวังดี ที่พูดจาไม่เข้าหู

7 : อย่ าเชื่อคนพูดคำหวาน หมายล่อลวง

8 : อย่ าเย าะเย้ย คนเคราะห์ไม่ดีอั บโชค

“8 ไม่ช่วย” การช่วยคนเป็นเรื่องดี แต่คนเหล่านี้ จำไว้ว่าไม่ควรช่วย

1 : คนละเมิดศีลธรรม

2 : คนไร้วาจาสัตย์

3 : คนทะเยอทะย านอย าก

4 : คนที่ทำไม่ดีกับคนอื่น เพื่อประโยชน์ตนเอง

5 : คนไม่สำนึกบุญคุณ

6 : คนตลบตะแลง เปลี่ยนใจไปเรื่อย

7 : คนใจคอคับแคบ ไม่เอื้อเฟื้อ

8 : คนเห็นแก่เงิน เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต

“8 ไม่เกิน” สำหรับผู้สูงวัย (หนุ่มสาวก็ทำได้)

1 : ไม่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน จนเกินไป

2 : ไม่เดินเร็วเกินไป

3 : ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยมากไป

4 : ไม่หวังชื่อเสียงลาภยศมากไป

5 : ไม่โกรธเกรี้ยว เจ้าอารมณ์

6 : ไม่อยู่ในบ้านหลังใหญ่เกินไป

7 : ไม่กินอิ่มเกินไป

8 : ไม่อย ากได้ใคร่มี จนเกินไป

สุดท้ายนี้ ขอให้เลือกคบคนดี คบคนที่จริงใจกับเรา เมื่อคบถูกคน

ชี วิ ต ย่ อ มรุ่งเรืองแต่หากคบคนผิด จะต้องกลัดกลุ้มเสียใจไป

ตลอดกาล

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …