เจ้านายแบบนี้..ลูกน้องคนไหนก็ไม่อย ากทำงานด้วยอย่ างแน่นอน

เจ้านาย 8 แบบ ที่ไม่ควรมาเป็นหัวหน้าคน

1 : เจ้านายจอมคลุมเครือ

เ จ้ า นายลักษณะนี้ มักจะสั่งงานแบบไม่เคลียร์ ไม่บอกเป้าหมายของงานที่ต้องการให้ชัดเจน

ไม่ให้คำแนะนำหรือรายละเอียดมักตีวงงานกว้างๆ ให้ลูกน้องกลับไปคิดเอง ทำให้คนทำงาน

สับสนไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนจนทำให้งานออกมาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และต้องเสียเวลา

แก้ไขใหม่

2 : เจ้านายทรงอำนาจ

เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรมการใช้อำนาจขณะทำงานหรือสั่งงาน

บางคนถึงกับเสียงดัง ตะโกน ตะคอกใส่ลูกน้องเพื่อให้ยำเกรง แต่พฤติกรรมเช่นนี้กลับทำให้

ลูกน้องเอือมระอา และไม่เคารพศรัทธาเจ้านายแม้แต่น้อย

3 : เจ้านายผู้สูงส่ง

เป็นลักษณะเจ้านาย ที่ลูกน้องเข้าถึงได้ย าก ไม่ใกล้ชิด ไม่เคยไถ่ถาม ส า ร ทุกข์สุกดิบ และ

ความเป็นไปของลูกน้องเมื่อลูกน้องมีปัญหาก็ไม่กล้าที่จะขอคำปรึกษา เ พ ร า ะรู้สึกมีช่อง

ว่าง ไม่ผูกพัน และไม่สนิทใจที่จะพูดคุยด้วย

4 : เจ้านายนักสร้างปัญหา

เจ้านายประเภทนี้ มักจะนำปัญหาที่ตนก่อมาให้ลูกน้องช่วยแก้ไข หรือบางครั้งที่งานมีปัญหา

จำเป็นต้องให้เจ้านายเป็นผู้ตัดสินแต่เจ้านายกลับตัดสินใจ ไม่สุด  เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ตลอดเวลา ไม่มั่นคงกับความคิดของตนเองต้องถามคนโน้นคนนี้เพื่อเติมความมั่นใจ

ส่งผลให้งานยิ่งล่าช้า

5 : เจ้านายจอมเร่ง

การทำงาน ให้เสร็จก่อนเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งเจอเจ้านายประเภทที่ชอบเร่งงานลูกน้อง

โดยไม่มีเหตุผลเร่งทุกงาน ต้องการความด่วนทุกโปรเจกต์ โดยไม่จัดลำดับความสำคัญว่างาน

ไหนควรเร่งให้เสร็จก่อนเสร็จหลังจึงมักเอ่ยปาก ขอลูกน้องให้อยู่ดึก หรือทำงานในวันหยุด

ทั้งๆ ที่งานบางงานไม่จำเป็นต้องเร่งขนาดนั้น

6 : เจ้านายแสนดราม่า

เจ้านายที่ต่อหน้าผู้อื่น แสดงตัวว่ารักลูกน้อง ทำเพื่อลูกน้อง ปกป้องลูกน้องทุกสิ่ง เวลามีปัญหา

เหมือนว่าจะออกหน้ารับแทนแต่ความจริงแล้ว ไม่เป็นอย่ างที่แสดงออก บางทีอาจเป็นเบื้อง

หลังของตัวการปัญหาทั้งหมดเสียเอง เจ้านายลักษณะนี้ ลูกน้องคนไหน ก็ไม่อย ากทำงาน

ด้วยอย่ างแน่นอน

7 : เจ้านายผู้จุกจิก

คือเจ้านาย ที่จุกจิกทุกฝีก้าว คอยจับตามองคุณทำงานในทุกรายละเอียด ไม่ปล่อยให้คุณมีอิสระ

ในการทำงานไม่ให้โอกาสในการคิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง จนทำให้ลูกน้องรู้สึกอึดอัด

ไม่มีความมั่นใจ และเบื่อหน่ายในที่สุด

8 : เจ้านายนักขโมย

นักขโมยในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงโจร แต่หมายถึงการขโมย เครดิตของลูกน้อง มักจะพบได้กับเจ้านา

ยที่สะสางงานที่คั่งค้างของตนเองไม่สำเร็จต้องให้ลูกน้องช่วยจัดการ แต่เมื่องานบรรลุเป้าหมาย

อย่ างสวยงาม กลับบอกว่าเป็นผลงานตัวเอง ไม่ให้เครดิตแก่ลูกน้องหรือทีมงานแม้แต่น้อย

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …