เคล็ดลับการเก็บเงินแบบคนพม่า ไม่กี่ปีมีบ้าน มีรถ ความเป็นอยู่ดีขึ้น

เทคนิคการเก็บเงิน แบบชาวพม่า ไม่กี่ปีมีบ้าน มีรถ ชีวิตดีขึ้น

สำ หรับคนที่อย ากมีเงินเก็บ อย ากมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองสักที ทำงานมาหลายปี

แต่ยังไม่มีอะไรเลยวันนี้เราจะพามาดูการเก็บเงินของชาวพม่า ที่สามารถซื้อบ้านซื้อ

รถได้ในไม่กี่ปี เขาทำอย่ างไรเขามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการเงิน แล้วเราจะสามารถ

นำมาปรับใช้ได้หรือเปล่า ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

นิสัยคนพม่า คือ อดทนเพื่อความฝัน

เปีย เปียง โซ คนงานก่อสร้างเล่าว่า เขามาทำงานใช้หนี้ให้พ่อแม่ เ พราะเป็นหนี้เยอะ

มาก อยู่บ้านเกิดหาเงินได้น้อย บางวันก็ไม่มีงานให้ทำ

โส่ย ลูกจ้างร้านเช่าแผ่นซีดีเล่าว่า เขามาทำงานที่นี่ เนื่องจากรายได้ดีกว่าที่บ้านเกิด

หาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทย าลัย กำลังเรียนเภสัชฯ อยู่

นิยิม่วน แม่บ้านชาวพม่าเล่าว่า เธออย ากเก็บเงินก้อนหนึ่ง ไว้ซื้อที่ดิน เปิดร้านมินิมาร์ท

เ ล็ ก ๆ เห็นเซเว่นในบ้านเราไปได้ดี เลยอย ากทำแบบนี้ที่บ้านเกิดเธอบอกว่าในอนาคต

เมื่อทุกประเทศเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น บ้านเกิดของเธอจะเจริญขึ้นด้วย การมีกิจการเป็น

ของตัวเองคือความฝันของเธอ

เย เมียว ซอ คนงานก่อสร้างเล่าว่าเขาอย ากหาเงินให้มากขึ้น เอาไว้ลงทุนทำธุรกิจเนื่อง

จ า กตอนนี้ที่บ้านเกิด ธุรกิจกำลังขย ายและเติบโต ใครมีทุนเยอะกว่า ก็มีโอกาสมากกว่า

เ ห็ น ไ ด้ ชั ดว่าพวกเขา ต่างก็อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือ เป้าหมายและความฝันที่

ชัดเจน เป็นพลังอันแรงกล้าที่ผลักดันให้พวกเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำงานต่างถิ่น ทั้งที่

ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง

แต่ สิ่ ง ห นึ่งที่พวกเขาเชื่อก็คือจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่ างแน่นอน จึงเริ่มต้นออกเดินทาง

ห่า ง จา กบ้านเกิดเมืองนอน มาตามหาหนทางที่จะทำให้ความฝันนั้นสำเร็จ ด้วยการหา

ง า น ทำ ใ นเมืองไทย อดทนเหนื่อยย าก ทำงานหนักแค่ไหนก็ยอมเ พ ร า ะที่บ้านเกิด

ลำ บ า ก ก ว่ า นี้ อ ยู่ เมืองไทยหาเงินง่ายกว่าเยอะ อย่ าเพิ่งมองว่า เขามาแย่งงานเรา

แต่ให้มองว่าถ้าไม่มีเขาเราจะลำบาก ตัวอย่ างก็มีให้เห็นทั่วไป เช่นตอนที่แรงงานเพื่อน

บ้านกลับประเทศ ทำให้เจ้าของสวนผลไม้เดือดร้อนมากเนื่องจากไม่มีคนงานเก็บผลไม้

หรือแม้แต่เจ้าของเรือประมง ก็ไม่มีคนงานเช่นกันเ พ ร า ะคนไทยมองว่า งานพวกนี้ได้

ค่าจ้างไม่คุ้มเหนื่อย เลยไม่ค่อยนิยมทำกัน

แนวคิดการเก็บเงินของชาวพม่า

เ ก็ บ เ งิ นเป็นสิ่งของ เงินไม่หายเป้าหมายอยู่ครบ การมีเงินเก็บมาก บางครั้งก็ทำให้จิตใจ

ลดเลี้ยว สุรุ่ยสุร่ายสู้เก็บเป็นของใช้ยังดีซะกว่า แต่จะดีที่สุดถ้าทยอยซื้อในเวลาที่เหมาะสม

ของบางชิ้นจึงซื้อเก็บไว้สองปี กว่าจะได้หอบหิ้วกลับบ้านเกิดแนวคิดนี้นำมาปรับใช้ได้ คือ

เ ร า ไ ม่ ค ว ร พกเงินสดในมือมากเกินไป ควรเก็บเงินสดไว้บางส่วน แล้วที่เหลือก็เก็บใน

รู ป แ บ บอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงเงินสด และความเสี่ยงต่ำ เช่น ฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

กองทุนรวมหรือทอง เป็นต้น เมื่อเงินสดในมือของเราน้อยลงเราก็จะใช้จ่ายน้อยลงเช่นกัน

คนพม่าไม่ค่อยใช้เงินซื้อความสุข

สำหรับคนพม่าแล้ว วิธีอวดรวยของเขา อาจไม่ใช่การเที่ยวหรู เที่ยวบ่อย กินของแพง ใช้

ของดี หากแต่เป็นการมีธุรกิจเล็กใหญ่เป็นของตนเองสิ่งเหล่านี้ต่างหาก คือการอวดรวย

ข อ ง พวกเขา ฉะนั้น เราจะสังเกตเห็นว่า คนพม่าไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเท่าไหร่ไม่เที่ยว

เท่าไหร่ เน้นหาตังค์ อดทนทำงานหนัก เพื่อซื้อแต่ของที่มีมูลค่า

วิธีส่งเงินจากไทย กลับไปประเทศตัวเอง

ก า ร ส่ ง เงินโดยผ่านนายหน้า เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถส่งถึงมือพ่อแม่

หรือญาติพี่น้องที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเองและในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี

โมบายแบงก์กิ้ง มีประสิทธิภาพมากในการส่งเงินกลับไปยังบ้านเกิด เป็นอีกช่องทางที่ได้

รับความนิยม

อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือ พวกเขามีความกตัญญู และมีความรับผิดชอบ เ พ ร า ะส่งเงิน

กลับไปให้คนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพม่า เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …