เขียนเอาไว้ดีมาก แปลกแต่จริงของสังคมสมัยนี้..ชอบอวดรวยหน้าใหญ่

แปลกแต่จริงของสังคมทุกวันนี้ ชอบอวดรวยหน้าใหญ่ “กินหรู อยู่สบาย หนี้ไม่จ่าย”

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่านจากการสำรวจพบว่า….คนสมัยนี้ชอบใช้เงิน

ฟุ่ ม เ ฟื อ ย อ ว ดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำ

บทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ อยู่

ถ้ า คุ ณ มีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่วโมง เดินทาง

ไป-กลับ 2 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมงเท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่วโมง คุณจะมีค่าแรง

คิดเป็นชั่วโมงละ 68 บาท หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่วโมง เพื่อกาแฟ

แก้วนั้น ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่วโมง

เพื่ออาหารมื้อนั้นถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา

ในชีวิตไป 428 ชั่วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้นถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 70,000

บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่วโมงเราจะเหลือ

ชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร

สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆแค่เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่ออย ากให้

มีหน้ามีตาในสังคม

ไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือยหรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน

แ ต่ ป ระ เด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก“คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความ

พย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย?

คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟ

ราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถและรายได้เรายังไม่พออย่ าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เ พ ร า ะเขามีกำลังซื้อแต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น

ทำไปเ พ ร า ะหน้าใหญ่ใจโตความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะกล้า

เชื่อมั่นในอะไรสักอย่ างไหมกล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่ างคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแล้วเมื่อคุณ

ไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ างก็คงเป็นไปแบบเดิมในแบบที่กระแสสังคมนั้น

พาเราไป….

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

บทความช่วยเตือนสติคนที่คิดจะมีบ้านเล็กบ้านน้อย อ่านแล้วดีมาก

อ่านแล้วดีมาก การมีเมียน้อย ก็เหมือนการเปิดฝาชามต้องห้า … …