เขียนเอาไว้ดีมาก แปลกแต่จริงของสังคมสมัยนี้..ชอบอวดรวยหน้าใหญ่

แปลกแต่จริงของสังคมทุกวันนี้ ชอบอวดรวยหน้าใหญ่ “กินหรู อยู่สบาย หนี้ไม่จ่าย”

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่านจากการสำรวจพบว่า….คนสมัยนี้ชอบใช้เงิน

ฟุ่ ม เ ฟื อ ย อ ว ดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำ

บทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ อยู่

ถ้ า คุ ณ มีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่วโมง เดินทาง

ไป-กลับ 2 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมงเท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่วโมง คุณจะมีค่าแรง

คิดเป็นชั่วโมงละ 68 บาท หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่วโมง เพื่อกาแฟ

แก้วนั้น ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่วโมง

เพื่ออาหารมื้อนั้นถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา

ในชีวิตไป 428 ชั่วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้นถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 70,000

บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่วโมงเราจะเหลือ

ชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร

สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆแค่เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่ออย ากให้

มีหน้ามีตาในสังคม

ไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือยหรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน

แ ต่ ป ระ เด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก“คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความ

พย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย?

คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟ

ราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถและรายได้เรายังไม่พออย่ าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เ พ ร า ะเขามีกำลังซื้อแต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น

ทำไปเ พ ร า ะหน้าใหญ่ใจโตความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะกล้า

เชื่อมั่นในอะไรสักอย่ างไหมกล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่ างคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแล้วเมื่อคุณ

ไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ างก็คงเป็นไปแบบเดิมในแบบที่กระแสสังคมนั้น

พาเราไป….

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …