เกลียดเป็นทุกข์เมตตาก็เป็นสุข เมื่อยังมีความดีคุณก็จะรู้คุณค่าในตัวเอง

เกลียดเขาเราเป็นทุ กข์ หากเมตตาเขาเราก็สุข

1 : ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อยได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

2 : ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้น ในแต่ละวันนั้น ชีวิตเรากำลังสั้นลงเรื่อยๆ

3 : การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันเป็นการหยุดทุ กข์

ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

4 : วิจ ารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน วิจัยตนเองทุกวัน ใจเราก็สูงขึ้นทุกวัน

5 : อารมณ์ลบทุกชนิด จะทำไม่ดีกับเรา ก่อนที่จะทำไม่ดีกับคนอื่นเสมอ และ

อารมณ์บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ

6 : ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆ สุดท้าย อาจสร้าง ปาฏิหาริย์ให้เราได้

7 : ถ้ าไม่มีคนมาทำให้คุณโกร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่า ระดับจิตคุณอยู่ตรงไหนกัน

หากไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเรายังมีอะไรต้องพัฒนา

8 : การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เราพ้นทุ กข์ตลอดไป แต่มัน

จะทำให้เราเป็นทุ กข์น้อยลงนั่นเอง

9 : การแก้กร ร ม ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข ความคิด คำพูด การกระทำ ของตนเอง

10 : ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มัน

เกิดจากสิ่งที่คุณคิดมากนั่นแหละ

11 : จำไว้ว่า ความทุ กข์ และความเจ็บป ว ด ทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อมอบ คำส า ป แต่มันเพื่อมอบ คำสอน ต่างหากล่ะ

12 : ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง ผู้อื่น แล้วหัน

กลับมาวิเคร าะห์ใจ เราเอง

13 : ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ดี ว่าอะไร ควร ไม่ควร

14 : ไม่ว่าจะทุ ก ข์ หนักหนาเพียงไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจ ของ

เราเอง

15 : ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากเพียงไหนแต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียว

เสมอ หาวิธีรักตัวเองให้เจอ เ พ ร า ะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไป

16 : คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจตนให้เป็นสุขได้ฉันนั้น

17 : การลาจากโลกนี้ไปเป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่ างมีคุณค่า

เป็นเรื่องที่ อัศจรรย์

18 : โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ กข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่

พฤติก ร ร ม ของใครอื่นใด แต่เป็นความคิดของเราเอง

19 : อย่ าถือโท ษ โก ร ธ คน ไม่คู่ควร อย่ า ตี ต ร ว น ตนไว้กับอดีต อย่ าเอา

คำที่เหมือนด าบ มาก รี ด ใจ

20 : เกลี ย ด เขา เราทุ ก ข์ เมตตาเขา เราก็สุขเอง

21 : ถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เ พ ร า ะมี เงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด

ถ้ า คุณคิดว่าตัวเองมีค่า เ พ ร า ะหน้าตาดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ ดี

คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เ พ ร า ะเป็นคนดีเมื่อคุณ

ยังมีความดี คุณก็จะมีคุณค่าได้ตลอดไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …