อย ากรวยลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ 15 ข้อคิดที่จะเป็นประโยชน์กับคุณ

15 วิธีคิดของคนรวย อย ากรวยต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่

ค ว า มรวย ความจน หากเราจะแยกกันที่ฐานะ ทางการเงินอาจจะเป็นแค่จุดหมายปลายทาง

ของความแตกต่างทางสังคม ทว่าแท้จริงแล้ว ที่มาของฐานะทางสังคม มันเกิดจากความคิด

พื้นฐานทำให้ฐานะของเราต่างกันวันนี้ผมสรุปบทเรียน

จากที่ได้ศึกษาจากหนังสือ ตำราบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับคนจนและคนรวย พอจะสรุปออกมา

ได้ทั้งหมด 15 ข้อ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อน ๆ ในการปรับระเบียบความคิดเพื่อนำมา

สร้างฐานะ และความร่ำรวยให้กับตัวเองครับ 15 วิธีคิดแบบคนรวย มั่งคั่งแบบยั่งยืน

1 : คนรวยคิดถึงทางออกที่ชนะเท่านั้น

ก่อนจะลงมือทำพวกเขาจะวางแผนใช้เวลากว่า 80% ในครุ่นคิดถึงทางออก วิธีการในการที่

จะ ส ร้ า งความสำเร็จ พวกเขาจะปิดทางแพ้ให้เกือบทุกประตู คงเหลือทางออกแค่การชนะ

ถึ ง เ ป้ า ห มายเท่านั้น เมื่อคิดเสร็จสรรพพวกเขาก็ใช้เวลาลงมือทำแค่ 20% ก็มันจะได้

ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมกว่า 80%

2 : คนรวยเชื่อว่าชะตาชีวิตเขาเลือกเอง ไม่พึ่งโชคชะตา

เขาไม่เคยคิดท้อ ต่อว่าโชคชะตาตัวเอง แม้ว่าหลายคนเกิดมาในฐานะที่ย ากจนในตอนต้น

แ ต่ พ ว กเขาเชื่อว่า “พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้” ลงมือทำ กุมดวงจะตาของตัวเองด้วย 1 ส ม อ ง

2 มือ 2 เท้า ไ ม่ ห วั งพึ่งโชคชะตา เทวดาองค์ใดมาประทานพร เขายอมแลกเหงื่อแทน

น้ำมนต์ เพื่อที่จะสร้างฐานะ ความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้น

3 : คนรวยมีหัวค้าขาย ทำธุรกิจตั้งแต่เล็ก

พ ว ก เขามักฉายแววความเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังเล็ก ชอบค้าขาย คิดโน่น ทำนี่ที่เป็นธุรกิจได้

ทำ เ งิ น ไ ด้ แ ม้ เ พี ย งบาท สองบาท เขาก็มองเห็นโอกาสและรู้วิธีการในการที่จะแปลง

สิ่งของที่เขามีให้มีมูลค่า นำมาค้าขายเป็นเงินได้อย่ างไรรู้จักที่จะต่อรอง เพื่อให้ประโยชน์

ทั้งสองฝ่าย

4 : คนรวยไม่คิดเล็กคิดน้อย คิดการใหญ่เท่านั้น

คิดเล็กกับคิดใหญ่มันก็ใช้ ส ม อ ง เหมือนกัน ไหน ๆ จะคิดแล้วก็คิดให้มันใหญ่ ทำแล้วก็

ให้มันใหญ่ไปเลย จะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีคิดจะไปถึงดวงจันทร์ แม้ยังไม่ถึงก็ยังอยู่ท่าม

กลางดวงดาว หากคิดแค่ปากซอย ก็คงอยู่ได้แค่ประตูหน้าบ้าน

5 : คนรวยไม่แคร์อุปสรรค สนใจแต่เป้าหมาย

ทำ อะไ รไม่มีอุปสรรคนั้นไม่มี ทุกสิ่งอย่ างมีปัญหารออยู่ตรงหน้า หากขับรถเจอหลุม เจอ

ก้อนหินวางอยู่บนถนนเราจะหยุดไม่ไปต่อหรือ ขับรถหลบมันไปเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย

หรือจอดรถไม่ไปต่อ เช่นเดียวกัน ถ้าเรามัวสนใจแต่อุปสรรคก็ย ากที่จะไปถึงเป้าหมาย

6 : คนรวยไม่อิจฉาตาร้อนความสำเร็จของคนอื่น กลับชื่นชมมองเป็นแบบอย่ าง

ค น รวยไม่ชอบนินทาว่าไม่ดีให้คนอื่น ไม่อิจฉาตาร้อนหากใครเขา ดีกว่า ร่ำรวยกว่ากลับกัน

เขาต่างชื่นชมในความพย าย ามชื่นชมในความสำเร็จของกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน

7 : คนรวยลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อม เ พ ร า ะความพร้อมมันไม่มี

แม้รู้ว่า เ สี่ ย ง พวกเขาก็พร้อมที่จะลุย เ พ ร า ะเขาคิดมาดีแล้วว่ามันคุ้มค่าที่จะลองเขา

ไม่รอให้ทุกอย่ างพร้อม เขาสร้างความพร้อมไปด้วยกันขณะที่ลงมือทำ

8 : คนรวยมีแผนการ แผนสำรอง ในการทำธุรกิจ

ถ้าเล่นหมากฮอท หมากรุก พวกเขาอาจจะยอมให้เราโดนกินเบี้ย กินเรือไปในช่วงแรก แต่

พอถึงเวลาเขาก็จะกินกลับแบบ 3-4 ทอดเข้าฮอท กินเรียบกันเลยทีเดียว รูปแบบการทำ

ธุรกิจเขาออกแบบให้มีแผนการ 1 2 3….. ชัดเจน แผนสำรองเป็นอย่ างไร โอกาสที่จะ

พลาดมีน้อย และพลาดแบบ เ จ็ บ ตัวล้มละลายก็แทบจะไม่มี

9 : คนรวยไม่คิดลบ ทุกอย่ างเป็นไปได้เสมอ

พวกเขาไม่มีความ “เป็นไปไม่ได้” หรือ “ทำไม่ได้” ในพจนานุกรมชีวิตของพวกเขาทุกอย่ าง

เป็นบวก มีโอกาสที่จะสำเร็จ มีช่องทางให้มันเป็นไปได้ แม้สิ่งนั้นจะยังไม่มีใครทำก็ตาม

10 : คนรวยสร้างความมั่งคัง มากกว่าความมั่งมี

พวกเขามักสร้างกระแสเงินสด สร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิด Passive Income มากกว่าการ

สร้า งความร่ำรวย ที่อู้ฟู่ ไฮโซ โอ้อวด ความมั่งมี เขาจะสะสมความมั่งคั่งในรูปแบบของ

ทรัพย์สินย์ มากกว่าหนี้สิน

11 : คนรวยจะแลกเปลี่ยนความคิด กับเพื่อนฝูง เป็นสมาคมการค้า พันธมิตร

เป็นคนแบบไหนก็มักจะพบเจอแต่คนแบบนั้น ความคิดเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน การ

บ อ ก ต่อความคิดย่อมได้รับความรู้ตอบ พวกเขาไม่ได้ตั้งวงดื่ม เ ห ล้ า เล่าความซวย

แ ต่ พ ว กเขานั่งจิบไวท์คุยเรื่องอนาคตที่รุ่งโรจน์ พวกเขาไม่ได้คิด เป็นคู่แข่งคู่แค้น

แต่เขามองหาคู่ค้า พันธมิตร

12 : คนรวยรู้จักคุณค่าของเงิน หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น บริหารเงินตลอดเวลา

ไม่ใช้จ่ายเงินโดยไม่เห็นคุณค่า เ พ ร า ะเขาเข้าใจว่าเงินไม่ได้มาง่ายดาย เขาจึงใช้จ่าย

อย่ างรอบคอบ บริหารเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาอย่ างรู้คุณค่ามากที่สุด

13 : คนรวยนำเงินไปลงทุนต่อเงิน ไม่ใช่นำเงินซื้อความฟุ่มเฟือย

คนรวยนำเงินไปลงทุนต่อเงินก่อน แต่คนจนมักนำเงินไปซื้อความฟุ่มเฟือยก่อน เรียกว่า

ค น รวยยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เขายอมกัดก้อนเกลือในวันนี้เ พ ร า ะได้มีโอกาสกิน

หู ฉ ล า มในวันหน้า ทว่าคนจนเลือกที่จะกินเป็ดปักกิ่งในวันนี้ เพื่อกินมาม่าในวันหน้า

อย ากร่ำรวยต้องศึกษาวิธีการลงทุนให้มาก

14 : คนรวยหมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา

ยิ่ ง ร วยยิ่งถ่อมตนในความรู้ แต่ยิ่งจนยิ่งอวดฉลาด ในความไม่รู้ คนรวยศึกษาหาความรู้

ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจากการอ่าน การแลกเปลี่ยนความคิดยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ความ

เ สี่ ย ง เ ข า น้อยลงเท่านั้น เ พ ร า ะเขารู้ว่า การลงในความรู้นั้นใช้เงินทุนต่ำกว่า การ

ล้มเหลวในการลงทุนเ พ ร า ะความไม่รู้ กลายเป็นบทเรียนราคาโครตแพง

15 : คนรวยยิ่งรวยยิ่งเรียบง่ายไม่โก้หรู ใช้ชีวิตสมถะ พอเพียง

คนรวย ไม่อวดรถเบนส์ รถสปอร์ต โชว์ความมั่งมีให้เป็นตัวอวด แต่เขากลับใช้ชีวิตเรียบง่าย

อยู่ง่าย กินง่าย สบาย ๆ ทุกอย่ างอยู่บนความพอเพียงไม่เอาความโลภมานำมาชีวิตแต่เขา

เ อ าความพอดี เอาชนะความโก้หรูเขาเชื่อว่าท้ายสุดของความร่ำรวยหาใช่ เงินทองเพียง

อ ย่ า ง เ ดี ย  ว แต่ชีวิตที่เป็นชีวิตที่เลือกได้ ต่างหากคือสิ่งที่เขาต้องการ สุ ข ภ า พ ที่ดี

คร อ บครัวที่ดี สังคมที่ดี นี่ต่างหากที่จะสร้างความยั่งยืน ให้กับตัวเขาเอง และเงินทองที่

พวกเขาอุตส่าห์ใช้ความพย าย ามมาทั้งชีวิต

เป็นไงครับ กับ 15 บทสรุป ความคิดของคนรวย เบื้องต้น คงพอเป็นแนวทางในการ “สร้าง

ท า ง เดิ นใหม่” ให้กับพวกเรานะครับ ผมเชื่อว่านี่คือ “ทางแยก” ที่เราจะเลือกเดินในจุด

“Start” ชีวิตใหม่นะครับ

หากความคิดเรายังคิดแบบคนจน มันก็จะพาให้เท้า เราเดินไปหาความ “ย ากจน” ทว่า

หากเราคิดถูกคิดแบบคนรวยทั้งแต่ต้น ก้าวเท้าแรกที่เราเดินมันก็ทำให้เรา “ร่ำรวย”

แล้วหละครับ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …