อย ากรวยก็ต้องมีเป้าหมาย 10 วิธีที่จะช่วยให้คุณออกมาจากความจน

10 ขั้นบันไดที่ช่วยทำให้คุณ “เดินออกมาจากความจน”

ขั้นที่ 1 : เลิกอยู่อย่ างสบายแล้วออกไปตามหาความลำบากซะบ้าง

แ ค่ ขั้นแรกก็น่าจะย ากซะแล้ว เ พ ร า ะใครหลายคนต่างก็ชอบความสบายทั้งนั้น จะมีใคร

บ้างพอมีเงินแล้วไม่ใช้ ?

เ รื่ อง ง่าย ๆ ที่คนอย ากรวยชอบทำงานสบาย ๆ นั่นก็เ พ ร า ะ‘ปลอดภัย ’ หลายคนคิดว่า

การทำงานสบาย เป็นเรื่องแสนสุขแต่จริงๆแล้วคนรวยจะคิดว่าความท้าทายในการทำงาน

ทั้งหลาย ต่างหากคือความสุข

การทำสิ่งใหม่ ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงเล็กๆน้อย ๆ จะช่วยให้เรา

สร้างความร่ำรวย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมลองก้าวออกจาก โซนปลอดภัย

ของคุณ

ขั้นที่ 2 : สร้างรายได้เพิ่มและคุมกำเนิด

รา  ย จ่ายลองคิดดูว่าหากคุณมีรายได้ปีละ 1 ล้านบาท คุณจะใช้ทำอะไรบ้าง ? ซื้อรถ ?

ไ ป เ ที่ยว ? คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไป กับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขา

มักลงทุนใน ‘สินทรัพย์’ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเองและคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้

ห ล า ยคนเลือกใช้รถเก่า ไม่ซื้อของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้อได้ก็ตามจำไว้

เลยว่าถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มตามนั่น คือคุณถังแตก

ขั้นที่ 3 : อารมณ์ศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

คนรวยและคนอย ากรวยมีข้อแตกต่างที่ชัดเจน คือคนอย ากรวยใช้เงินเ พ ร า ะอารมณ์

แ ต่ ค นรวยนั้นใช้เงินเ พ ร า ะเหตุผล การลงทุนนั้น คือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

เ พ ร า ะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้อของแพงและขายของถูกและอารมณ์ทำให้ธุรกิจ

ล้มเหลว ดังนั้นทิ้งอารมณ์ไป ซะแล้วใช้เงิน ด้วยเหตุผลที่เหมาะสม จะดีกว่า

ขั้นที่ 4 : สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากรวยหลายคนสะสม บ้านหรือรถแต่คนรวยนั้น ต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าถ้าอย าก

ร่ำรวย ให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อ

ขอ งมากเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้อของและให้

ความสำคัญ กับการประหยัด , การเก็บออม และการลงทุนในเงินที่เราหามาได้ จะดีกว่า

แต่ถ้าคุณเป็นเจ้า แม่นักช็อปก็เริ่มต้นการช็อปในสินทรัพย์ต่างๆให้ความสนใจในการ

ลงทุน และเริ่มสะสมหุ้นในธุรกิจ แทนการช็อปรองเท้า หรือเสื้อผ้าแทน

ขั้นที่ 5 : อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เ พ ร า ะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่เหล่าคนรวย

จะ เ ป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้า ของ ‘ตำแหน่งงาน’ พวกเขาเป็นเจ้าของ

บันได ที่เหล่าคนอย ากรวย ทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่คนรวยเข้าใจ ว่าพวกเขา

ต้องการคนมา ทำงานเพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ ให้เพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 6 : จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ

อย่ า ทำงานไปวัน ๆ คนอย าก รวยหลายคนเปลี่ยนงาน เ พ ร า ะต้องการได้เงินที่ดี กว่า

แ ต่ ค น ร วยรู้ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของการ

ทำ ง า นแต่เป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคนรวยเช่นการเป็นพนักงาน

ขายเพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า หรือเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อที่จะเข้าใจในงานบัญชี

ขั้นที่ 7 : กระจายงานสร้างหนทางรวย

ก า ร ทำ ง า นหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ เราทุกคนและ ถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด

(ไ ม่ ว่ านั่นคืออะไรก็ตาม)คุณก็ต้องทำงานปัญหาก็ คือการทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้น

แทบจะไม่ทำให้คุณรวย

คุณไม่สามารถรวยได้เพียงลำพังคุณต้องอาศัย การกระจายงาน ตั้งแต่การจ้างคนภายนอก

ม า ทำงานไปจน ถึงการลงทุนยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัส ในสิ่ง

สำคัญทั้งในเรื่องธุรกิจ หรือเรื่องชีวิตของคุณเอง บันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมากแต่บางขั้น

ก็เหมือน แค่ทางต่างระดับเล็กๆ เท่านั้น

ขั้นที่ 8 : เน้นการหารายได้มากกว่า การเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุนนั้นสำคัญ กว่าแต่การหารายได้นั้น ทำให้เกิด

ทั้ ง คู่ หลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุน ก็เพียงพอแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สูง สุ ด เราต้องหารายได้ ให้มากขึ้นคนรวยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทางเพื่อหารายได้

เ พิ่ ม ถ้าอย ากรวยจริง ๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้ เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือ

ลงทุนเท่านั้น

ขั้นที่ 9 : เลือกเป็นมิตรให้ถูก

คนเรามักได้ยินว่าคนรวยมักคบกับคนรวยนั่น ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงพวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่

ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยน เรื่องต่าง ๆ ได้และสักวัน

ความสำเ ร็จ จะเป็นของเขา

แต่…คนอย ากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ เหมือน ๆ กัน ถ้าคุณอย าก

หารายได้ เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตัวเองจะทำให้เราเปลี่ยนความคิด

ให้เป็นแบบเดียวกับ คนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า “ถ้าอย ากเป็นคนรวย ก็ต้องคิด

แบบคนรวย”

ขั้นที่ 10 : ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทำบางครั้ง

คนอย ากรวยเองก็มีเป้าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนรวย และคนอย ากรวย

แตกต่างกัน คนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้าง

เป้าหมาย จากความตั้งใจแม้เป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลยแต่พวกเขาเรียนรู้

เพื่อหาวิธีและลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ให้ได้เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ลองถาม

ตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่

กว่านี้ได้อีกรึเปล่า

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …