อย่ าทำ 5 สิ่งเหล่านี้ให้ใครง่าย ๆ ในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้

อย่ าทำ 5 สิ่งนี้ในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ ระวังไว้ก่อนจะดีกว่า

1 : พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ใ น ย า มเศรษฐกิจไม่ดี แน่นอนว่า.. การค้าขายหรือผลกำไรย่อมลดลง

ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อ

ดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือการลงทุนเพิ่ม

จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงิน

จำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

2 : อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของรายจ่ายรายเดือนคือเงินสำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตาม

ห ลั ก ก า ร ว างแผนการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคืเป็นเงินที่จะ

ส า ม ารถนำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็น

ตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯบางคนไม่ได้มีปัญหา

เรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ

ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

3 : หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ..ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน

รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ตากอากาศเ พ ร า ะ

ตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอมเนื้อถนอมตัว

อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้า

พะวงหลัง

4 : อย่ าลงทุนหวือหวา หวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง

อา จ นำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวก

หุ้ น ปั่ น ทั้ ง หลาย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกลูกโซ่

หรื อ การหลอกให้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่อาจไม่มีอยู่จริงโดย

มี ผ ลตอบแทนสูงเย้ ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำ

ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอกค่ะ ที่สำคัญอย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มี

ความรู้เป็นที่ดีที่สุด

5 : อย่ าค้ำประกันให้ใครง่าย ๆ

ข้ อ นี้ อ ย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่

ไ ห นก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเชียวหลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจาก

การค้ำประกั นให้ผู้อื่นเข้าข่ าย “เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูก

มาแข ว นคอ”เ พ ร า ะการค้ำประกั น คือการสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้

หนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่ยอมชำร ะหนี้หรือไม่สามารถชำร ะหนี้ได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …