อย่ าขยันเปล่าประโยชน์ทำในสิ่งที่รักนี่ล่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความรวย

หลุมพราง “ของความขยัน” 5 ความขยันที่เปล่าประโยชน์ที่คุณอาจทำมันอยู่

ต อนเด็ก ๆ ผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยันทำงานมากแต่ทำไม

เงินเดือนไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยันทำงานหนักแต่ทำไม

ยั งไม่รวยทำไมสุภาษิตจีนบอกว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน? ขยันแล้วไม่ดีตรงไหนประโยค

ที่บอกว่า“อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”มันเพียงพอจริงหรือไม่

ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1 : ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คน ที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเอง

คว า มขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ตาม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอย

ข ว า งไม่ให้รวย ก็คือ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่

ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอจะมีคนจ้างคุณ

ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้

คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

2 : ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังย ากจะเป็น

เ ศ ร ษฐีได้หากคุณ ยังขยันอย่ างผิดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์

และปรับปรุง’ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่า

เกิ ดผลดีผลเสียอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับ

คนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

3 : ขยันเน้นเชิงปริมาณ

ก า ร เ น้ น เ ชิ ง ปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมามี

คุณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’ ซึ่งหมายความว่าย าจกเคย ‘คุ้น’ กับ

ก ารทำงานด้วยเวลามากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น จะเล็ก

หรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่‘ควร’นั่นคือ

งานไหนสำคัญและใหญ่เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์

ที่ ดี ม ากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิง

คุณภาพ

4 : ขยันเพื่อขาย เวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงินคุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือก

ขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือก ขายเวลาเพื่อเงิน

คุ ณ จะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพ ทางเวลาคนรวยต้องการความ

มั่งคั่งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหล

ย้ อ น กลับ ดังนั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับเงินตามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น

ต า ม อั ตราความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหากนี่คือกฎเหล็กที่

สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของ

ผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์

ได้จำนวนมากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาขึ้น

5 : ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุกข์’ หลายคนก้มหน้าก้มตา

ทำ ง า น หนักอย่ างขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่

ไม่ได้รักทำแบบไหนผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน?จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรัก

ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อ

นั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …