หากอย ากให้ลูกได้ดีจงแนะนำลูกแบบนี้จะนำพาให้ลูกโตไปมีอนาคตที่ดี

10 วิธี ที่จะนำพาให้ลูกโตไป เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีอนาคต

1 : การเลือกทน เพียงเพื่อครอบครัวสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากัน

หากอยู่แล้วไม่นำพามันก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ วยกายเปล่าๆ

2 : อย่ ากดดันให้เขาต้อง เรียนเก่ง เรียนดีเพียงสอนให้ลูก “เรียนรู้ อยู่ได้ด้วย

ตัวเอง” นี่แหละ เป็นมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

3 : จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตตาสอนในวันนี้ มันดีกว่าปล่อย

ให้โตไปแบบที่ลูกไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

4 : ลูกชายนั้นเป็นเพ ศ ทางเลือกมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์อะไร เ พ ร า ะ

ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข ไม่ทุกข์เป็นคนดี มีสำนึกที่ดี มีชีวิตคุณภาพ

เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ แล้ว

5 : ลูกเรานั้น อาจไม่ได้สวยหล่อเหมือนใครแต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เชื่อว่า

เราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านใดแน่นอน

6 : ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอย่ างนั้นอย่ างนี้อย่ าเอาความหวังมาไว้บนไหล่

ลูก อย่ าสร้างภาระให้เขา เ พ ร า ะความหวังเดียวที่ควรมีต่อลูกคือให้เขา

ดำรงชีพได้อย่ างเป็นสุข ให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ประคอง

7 : การที่ลูกสาวไม่แต่งงานมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอ ายอะไรเลย ถ้าลูก

มีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งตัวเองเป็น ส่วนผู้ชายนั้นก็แค่องค์ประกอบ

8 : ไม่มีสามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะไม่มีแม่ไม่ได้ฉะนั้น จงอย่ าเอาเวลาที่มีค่านั้น

ไปทุ่มตามยื้อผู้ชายที่ทำล ายครอบครัวทำล ายความสมบูรณ์ของชีวิต

9 : สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่ง เพื่อที่จะให้เท่ากับผู้ชายและอีกอย่ างคือ สอนลูก

ชายว่าอย่ าไปเอาเปรียบผู้หญิงเ พ ร า ะโลกทุกวันนี้ทุกเพ ศควร ให้เกียรติ

เพื่อนมนุษย์เท่าๆ กัน

10 : จงสอนเรื่องความกตัญญูนั่นเ พ ร า ะเราต้องทำให้ลูกดู อีกอย่ างคือ

ไม่ใช่มาลำเลิกตอนโต ว่าให้ลูกกตัญญู

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …