หัวหน้าที่ดีต้องสตรองแค่ไหน? คน 6 ประเภทนี้ที่ไม่สมควรเป็นหัวหน้าคน

คน 6 ประเภท ไม่สมควรที่จะเป็นหัวหน้าคนอื่น

จะเป็นหัวหน้าที่ดีต้องสตรองแค่ไหน? เ พ ร า ะขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าแล้วย่อมได้รับการคาดหวังว่าจะนำพาองค์กร

ให้เจริญก้าวหน้าได้ พร้อม ๆ กับการดูแลพนักงานหลายชีวิต ตำแหน่งหัวหน้าที่มาพร้อมกับภาระหนักอึ้งเอาการ

แต่ในความเป็นจริง บางคนอาจได้เป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุยังน้อยยังไม่มีประสบการณ์มากพอในการบริหารงาน

และบุคคล เ พ ร า ะฉะนั้นลองสำรวจตัวเองว่าเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเป็นหัวหน้ายอดแ ย่กันแน่จะได้ปรับปรุงตัว

แล้วเลิกพฤติกรรมแบบนี้เสียที

1 : เจ้าอารมณ์

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติของคนทำงานทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้า ควรควบคุมอารมณ์ให้ได้

ไม่ใช้อารมณ์นำเหตุผลยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูงๆ ก็ควรระมัดระวังในการวางตัวเ พ ร า ะไม่มีลูกน้องคนไหนอย ากเป็น

ที่รองรับอารมณ์ จริงอยู่ว่ามนุษย์เรามีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อถูกทักท้วง ควรอดทนอด

กลั้นหยุดคิดสักนิด ไม่พูดจาโต้ตอบแบบหย าบคาย หรือวีนเหวี่ยงโดยไม่มีเหตุผล

2 : ไม่กล้าตัดสินใจ

หัวหน้าบางคน มีคุณสมบัติดีเลิศทั้งการศึกษาและการทำงาน แต่กลับไม่มีภาวะผู้นำไม่กล้าตัดสินใจ บริหารงาน

ไ ม่ เ ด็ดเดี่ยว กล้า ๆ กลัว ๆ มีบุคคลิกไม่มั่นใจแล้วแบบนี้จะเป็นแบบอย่ างในการทำงานให้ลูกน้องได้อย่ างไร

แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ เริ่มต้นจากการเชื่อมั่นศักยภาพของตัวเองและลูกน้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

จากเด็กรุ่นหลังหรือผู้ที่อาวุโสกว่ามีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ชัดเจน และไม่หยุดนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ

ตลอดเวลา

3 : บ้ าอำนาจ

อย่ าหลงระเริงกับอำนาจที่มีอยู่ ใช้ตำแหน่งบังคับให้อื่นคนทำตามใจตัวเองหรือใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตัว จะทำให้ลูกน้องกดดันทำงานด้วยความหวาดกลัว ถ้าอย ากให้ลูกน้องเคารพจากใจจริงก็ควรฏิบัติ

กับพวกเขา ด้วยความเคารพเช่นกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่มีอีโก้ถือตัวเหนือกว่าผู้อื่น หัวหน้าที่ดีควร

ส่งเสริมทีมคอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาได้ แบบนี้ถึงจะได้ใจลูกน้องจริงๆ

4 : เลือกที่รัก มักที่ชัง

หัวหน้าลำเอียง เล่นพรรคเล่นพวก เข้าข้างลูกน้องคนสนิทตลอดเวลาทำผิดก็แก้ตัวให้ ตรงกันข้ามถ้าไม่ปลื้ม

ลูกน้องคนไหนก็ไม่สนใจจะให้คำปรึกษาหรือโยนงานเล็กๆแบบปิดทองหลังพระให้รับผิดชอบแบบนี้เรียกว่า

สองมาตรฐานชัดๆจนทำให้ลูกน้องเกิดอคติกับหัวหน้าไปตลอด เ พ ร า ะฉะนั้นคุณควรแยกเรื่องส่วนตัวกับ

การทำงานให้ได้ ไม่ให้ท้ายลูกน้องคนใดคนหนึ่งจนเกินงาม ปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

5 : เอาดีใส่ตัว เอาชั่ วใส่คนอื่น

ไม่ว่าผลงานจะได้รับคำชมหรือคำติ คนมักจะพุ่งเป้ามาที่หัวหน้าก่อนเสมอเ พ ร า ะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจการ

ตัดสินใจสูงสุดในทีม เ พ ร า ะฉะนั้นทุกครั้งที่ผลงานได้รับการชื่นชมต้องให้เครดิตกับลูกน้องเสมอ อย่ ารับไว้

เป็นผลงานของตัวเองคนเดียวในทางกลับกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ก็ไม่ควรโยนความผิดให้คนอื่นและไม่รู้สึก

อายที่จะขอโทษในกรณีที่ลูกน้องทำผิด สามารถตักเตือนได้แต่ไม่ควรซ้ำเติมต้องรู้จักให้โอกาสคน แนะนำ

ให้ลูกน้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและหาวิธีการแก้ไขปัญหา

6 : โลกแคบ

นี่มันปี 2022 แล้ว คนเป็นหัวหน้าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตามยุคสมัยให้ทันคอยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดทั้งความรู้

ในการทำงานและมุมมองการใช้ชีวิตคงไม่มีใครอย ากทำงานร่วมกับคนโลกแคบที่จำกัดความคิดอยู่ในกรอบของ

ตัวเองโดยไม่ฟังใคร ในบางองค์กรที่มีพนักงานหลายเจเนอเรชั่น หัวหน้าต้องเปิดใจยอมรับความแตกต่างทาง

ความคิดและรูปแบบการทำงานให้ได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …