หัดเงียบให้ถูกเวลา เหตุผล 4 ข้อ ที่คนฉลาดเขาจะเงียบกัน

เหตุผล 4 ข้อที่คนฉลาด เขาจะเงียบ..มากกว่าพูด ไม่โอ้อวดกับใคร

เงียบให้ถูกจังหวะคนฉลาดจะไม่พูดมาก

1 : คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่า คนฉลาดต้องรู้จักคิดก่อน พูดหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอเ พ ร า ะมันเป็นตัวบ่งบอก

ถึงนิสัยใจคอพฤติก รรม และพื้นฐานต่างๆในตัวคนคนนั้นว่าเป็นคนอย่ างไรฉะนั้นการไตร่ตรอง

ทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา จึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายใน

ชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2 : รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คนอื่นพูดนอกจาก จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้วมันยัง

ทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่คุณอาจ ไม่เคยรู้มาก่อนส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลก

ใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ

พัฒนา ตัวเองในด้านต่างๆได้อีกด้วย

3 : อย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เ พ ร า ะเวลาไม่เคยรอ ใครหากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่ า

หยุดพัฒนาและผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เ พ ร า ะมันสามารถส่งผลดี ต่อชีวิต

ทำให้คุณรู้ทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอย

อัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4 : หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวย หรูที่วาดไว้ในจินตนาการแล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า

ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวัน ๆ ไม่ลงมือลงแรงทำ อย่ างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้

ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้นหากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวมานั่งพูดพร่ำให้เสียเวลาแต่ควรนำเวลา

ทุกนาทีที่มีค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …