หยุด 10 นิสัยนี้ หยุดใช้เงินเกินตัว เลิกได้การเงินจะดีขึ้น

10 นิสัยทำให้จน คนเลิกได้ “การเงินจะดีขึ้น”

1 : ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น

ค น ร วยที่แท้จริง ไม่ชอบการแข่งขันกับใคร พวกเขามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่จำเป็น

ต้องมีเครดิตการ์ดหลายใบ หรือใช้สมาร์ทโฟนแพงๆเพื่อให้ตัวเองดูร่ำรวย ทำให้ไม่ต้อง

มี ห นี้ก้อนใหญ่ไว้คอยฉุดดึงชีวิต สาเหตุอันดับหนึ่งของการมีหนี้สินคือ การชอบเปรียบ

เทียบกับคนอื่น เห็นคนอื่นมีแล้วคิดว่าเราต้องมีมากกว่า

2 : รายจ่ายมากกว่ารายรับ

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำกัน และนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานทางการเงินอย่ างง่าย

ที่สุด ที่คุณจะทำได้ แต่ปัจจุบันในโลกของเทคโนโลยีที่สามารถช้อปปิ้งได้ตลอดเวลา

แม้แต่บนรถไฟฟ้าขณะเดินทางกลับบ้าน คุณก็ยังสามารถซื้อของได้ หรือการใช้ บั ต ร

เ ค ร ดิ ต ที่พร้อมรูดซื้อของตลอดเวลา ความสะดวกสบายเหล่านี้เป็น อ า วุ ธ ชั้นดีที่

จะ ทำ ใ ห้ การเงินของคุณติดลบได้ง่าย ๆ ดังนั้นควรตั้งงบ ประมาณในการใช้จ่ายให้

แน่นอน และเตือนตัวเองตลอดเวลา เมื่อรายจ่ายถึงขีดที่กำหนดแล้ว

3 : จ่ายก่อนออม

ถ้าคุณคิดว่าการออมเงินคือ ใช้จ่ายไปก่อนแล้วเงินที่เหลือคือ เงินออม นั่นคือสิ่งที่คุณ

คิ ด ผิดถนัด เ พ ร า ะมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นแบบนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึง

คร า วที่อย ากจะช้อปปิ้งคุณก็ใช้เงินจนหมด แทบไม่เหลือไว้ออม ดังนั้นการออมที่ดี

คุ ณ ควรกัน เงินออมออกมาจากก้อนที่ช้อปปิ้งไว้ตั้งแต่แรกเลย เพื่อไม่ให้เงินแต่ละ

ก้อนของคุณปะปนสะเปะสะปะไปหมด

4 : ไร้ซึ่งการวางแผน

สิ่ ง จำ เป็นที่ไม่มีไม่ได้เลย คือ เป้าหมายของการเป็นคนรวย เ พ ร า ะแต่ละคนย่อมมี

แ ร ง จูงใจที่แตกต่างกันออกไป เป้าหมายก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น บางคน

ต้องการปิดบัญชีหนี้สินทั้งหมด บางคนต้องการวางแผนการเงินเพื่อ ชีวิตหลังเกษียณ

และไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร อย่ างน้อยให้แน่ใจว่าคุณได้วางแผนการเงิน

ในชีวิตคุณเอาไว้แล้ว

5 : ออมเงินเพื่อที่จะเก็บเอาไว้

ถ้าคุณกำลังก้มหน้าก้มตา เก็บเงินเพื่อนำไปฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยคุณเพียง 2-3%

นี่ ไ ม่ ไ ด้ ช่วยให้คุณรวยขึ้นเลยแม้แต่น้อยการออมเงินที่ดีคือ นำเงินที่ออมไปลงทุน

อย่ างอื่น สร้างเป็นรายได้ ที่สามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

6 : ชีวิตขึ้นอยู่กับรายได้ทางเดียว

ไม่ว่าเงินเดือน คุณจะสูงซักกี่แสนบาทแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องพึ่งพาเงินก้อนนี้เพียง

อย่ างเดียวอย่ าหยุดแค่เพียงพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้แต่ควรหาช่องทางเพิ่มรายได้

อื่นๆ สร้างเป็นตัวเลือกหรือเป็นเงินสำรองย ามฉุกเฉิน

7 : ลงทุนในสินค้าที่เป็นเทรนด์

ฟั ง ดู น่ าจะเป็นเรื่องดี เ พ ร า ะสินค้าที่กำลังเป็นเทรนด์มั กจะขายดีแบบเทน้ำเทท่า

แต่สินค้าพวกนี้คือสินค้าในกระแส ที่มาแล้วก็ไป โดยเฉพาะสินค้าที่มากับเทคโนโลยี

พ ร้ อ มที่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ใหม่ กว่าอยู่เสมอ อย่ าง Warren Buffet ที่จะเลือก

ลงทุน(หุ้น) ในรถไฟฟ้า, ธนาคาร, อาหาร และเครื่องดื่ม ที่สร้างรายได้เข้ามาเรื่อย ๆ

อย่ างมั่นคง

8 : รอโชคหล่นจากฟ้า 80%

ของคนรวยสร้างเงินล้านด้วยมือของตัวเองล้วนๆ ไม่มีใครนั่งรอโชคหรือมรดกร้อยล้าน

จากพ่อแม่ หรือรอถูกลอตเตอรีรางวัลที่ 1เพื่อจะกลายเป็น เศรษฐีเพียงข้ามคืนไม่มีสิ่ง

ใดได้มาโดยง่าย หากอย ากได้ก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง

9 : ใส่ใจกับตัวเลขราคามากกว่าความคุ้มค่า

ใครว่าคนรวยสนใจแต่ราคาของสินค้าที่มุ่งจะซื้อแต่ของถูกเพียงอย่ างเดียวแต่พวกเขา

จะเ ลื อ ก ซื้ อ ข อ งที่มีราคาสมเหตุสมผลและเน้นความคุ้มค่าค่ามากกว่าราคาถูก เช่น

พวกเขาเลือกที่จะซื้อรถดีๆซักคันหนึ่งเพื่อให้ใช้ไปได้นานๆมากกว่าเลือกซื้อรถมือสอง

เก่าๆ ที่ต้องคอยตามซ่อม เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ตามมาไม่สิ้นสุด

10 : ละเลยกับค่าธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ

หากลองลิสท์ รายจ่ายในแต่ละเดือน คงไม่มีใครคิดไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่าย

ใ ห้ กั บ ธ น า ค า ร เช่น ค่าธรรมเนียม ATM หรือค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอื่น ๆ

ค น ร วยเหล่านี้แทบไม่เคยต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารเลย เ พ ร า ะพวกเขารู้จัก

จัดการกับเงินของพวกเขา ดีและหลีกเลี่ยง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …